Er en innovationshub for transport og logistik vejen frem?

LogTech
Afsluttet
Nye teknologier

Innovationen går for langsomt i transport- og logistikbranchen. Det koster konkurrenceevne og forsinker den grønne omstilling. En foranalyse skal derfor undersøge, om en national dansk innovationshub for transport og logistik kan være en god løsning på de presserende udfordringer.

Projektets topprioriteter

  1. At vurdere potentialerne i at etablere en national innovationshub for transport og logistik.

  2. At undersøge mulige måder at organisere en eventuel LogTech Innovation Hub på.

  3. At kortlægge branchens behov for, forventninger til og opbakning til en national innovationshub for transport og logistik.

Transport- og logistikbranchen er central for dansk økonomi og for de fleste danske virksomheder. Branchen binder kunder og leverandører sammen og er et vigtigt grundlag for det at drive virksomhed i Danmark. Derfor er forbedringer inden for LogTech særligt vigtige for internationalt orienterede virksomheder og de eksporterende danske produktionsvirksomheder, som er meget afhængige af at kunne flytte råvarer og slutprodukter hurtigt, effektivt og bæredygtigt rundt i hele verden.

I en tid hvor forsyningskæder udfordres og hvor konflikter og naturkatastrofer skaber uforudsigelige udviklinger, er transport- og logistikbranchen særligt udfordret. Læg dertil, at branchen står for en stor del af den uønskede udledning af drivhusgasser – både herhjemme og i udlandet.

LogTech-innovation er tiltrængt

Med andre ord er det vigtigt at transport- og logistikvirksomhederne får sat innovation og fremtidsplanlægning øverst på branchens fælles dagsorden. For nuværende findes der kun få forsknings- og udviklingsaktiviteter i branchen og den ligger generelt lavt på innovationsaktivitet.

Men der er faktisk et stort potentiale for branchen ved at øge sin innovationsgrad. Mere og bedre nytænkning kan være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne, og samtidigt øge branchens robusthed overfor nye rammer og krav inden for eksempelvis grøn omstilling og øget sikkerhed.

Men hvad skal der til?

De gode idéer kommer ikke af sig selv. Og i en fragmenteret branche, hvilket er kendetegnende for transport- og logistikbranchen, kan det være værdifuldt at finde fælles fodslag.

Etableringen af en national dansk LogTech Innovation Hub kan måske være med til at organisere og formalisere transport- og logistikbranchens arbejde med forretningsudvikling.

En sådan innovationshub kan udfordre branchens vanetænkning og stille viden og værktøjer til rådighed for branchens virksomheder – uanset størrelse og modenhed.

Hubben kan basere sig på forskning og analyser fra forskellige institutioner, og kan desuden facilitere udvikling og test af nye løsninger i tæt samarbejde med etablerede virksomheder, startups, forskere og mange andre.

Det er med afsæt i disse visioner, at der nu er blevet udarbejdet en analyse for at se nærmere på mulighederne for at etablere en dansk innovationshub for transport og logistik.

Med analysen i hånden, kan transport- og logistikbranchen nu arbejde videre med konklusionerne og overveje etableringen af en egentlig LogTech Innovation Hub i Danmark.

I fællesskab med relevante aktører kan branchen træffe mere databaserede beslutninger om fremtidige aktiviteter og tiltag for at styrke forretningsudviklingen i branchen – og på sigt styrke den grønne omstilling og virksomhedernes konkurrenceevne.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
LogTech Innovation Hub

Projektejer:
Billund Erhverv

Periode:
2022-2023

Støttet med:
0,3 mio. kroner

Kontakt

Projektejer:
Marie Skov Lillelund
Direktør
92 82 36 05
msl@billunderhverv.dk

Projektleder:
Susanne Gren Svendsen
Erhvervskonsulent
92 82 69 65
sgs@billunderhverv.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.