Målrettet samarbejde skal skabe mere innovation

Afsluttet
Nye teknologier

Med viden fra universiteterne kan virksomheder innovere og vokse mere end de gør i dag. Derfor skal samarbejdet mellem erhvervsliv og vidensaktører styrkes - og det er omdrejningspunktet for den rapport som projektet har udgivet.

Projektets topprioriteter

  1. Styrke samarbejdet mellem universitetet og virksomheder med henblik på at øge virksomhedernes innovationskraft.

  2. Teste samarbejdsformer mellem forskere og virksomheder.

  3. Vurdere muligheden for at understøtte samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv gennem opførelsen af et fysisk mødested med relevante rammer.

Dansk erhvervsliv skal blive bedre til at innovere. Det har hele tiden været kongstanken i projektet Vækstteknologicenteret Manufactory, hvor samarbejdet mellem universiteter, virksomheder og andre vidensaktører er blevet undersøgt, for både at styrke og systematisere det.

Et forbedret samarbejde kan – både direkte og indirekte – gavne dansk erhvervsliv på mange forskellige måder.

  • Nye produkter og serviceydelser kan udvikles på baggrund af banebrydende forskningsresultater.
  • Omstillingen til mere effektive og bæredygtige processer og produktioner kan accelereres.
  • Viden fra udlandet føres til Danmark og ind i de danske virksomheder.
  • Nye erfaringer der opstår gennem forskellige former for samarbejder, kan komme erhvervslivet bredt til gavn gennem systematisk vidensopsamling og -udveksling.

Alt sammen vil være til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne og det er i det lys, at forskere og virksomheder skal arbejde bedre sammen.

Værdien af Vækstteknologicenter Manufactory vurderes

Målet med støtten fra Industriens Fond har været, at skabe de bedst mulige samarbejder mellem vidensaktører og virksomheder.

Med bevillingen har fonden derfor givet aktørerne bag Manufactory-projektet tid og plads til at undersøge, eksperimentere og afsøge samarbejdspartnere og emneområder.

Undersøgelsen har blandt andet fokuseret på en række målrettede case-forløb, hvor konkrete samarbejder mellem forskere og virksomheder, danner grobund for en grundig evaluering, erfaringsopsamling og metodeudvikling.

Disse case-forløb kan der i øvrigt læses meget mere om i den endelige rapport fra projektet, der indeholder 12 innovationsprojekter med i alt 18 virksomheder.

Næste fase skal bygge på erfaringerne

Visionen med projektet Vækstteknologicenteret Manufactory har hele tiden været, at skabe en platform, hvor virksomheder, studerende og vidensinstitutioner kan mødes på virksomhedernes præmisser.

Altså et sted, hvor virksomheder kan arbejde målrettet med blandt andet nye teknologier og bæredygtig produktion og hele tiden have adgang til ny viden og forskning.

Det er den vision som bevillingen fra Industriens Fond har været med til at katalysere og dermed understøtte i Manufactory-idéens allertidligste fase.

Med undersøgelsen og erfaringerne fra case-forløb, drøftelser med stakeholdere, en gennemtænkt governance-struktur, relevante markedsundersøgelser og andet erfaringsgrundlag kan projektpartnerne nu tage de næste skridt i retning mod en endnu tættere og endnu mere værdiskabende relation mellem forskere og erhvervsliv.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Vækstteknologicenteret Manufactory

Projektejer:
Aarhus Universitet

Periode:
2022-2024

Støttet med:
2,2 mio. kroner

Rapporten

Projektet er mundet ud i en rapport om 12 innovationsprojekter, med i alt 18 virksomheder. Derudover præsenteres 5 fremtidsscenarier i rapporten.

Projektpartner

Kontakt

Projektejer
Anders Frederiksen
Institutleder
Aarhus Universitet
61620207
afr@btech.au.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.