Målrettet samarbejde skal skabe mere innovation

Aktiv
Nye teknologier

Med viden fra universiteterne kan virksomheder innovere og vokse mere end de gør i dag. Derfor skal samarbejdet mellem erhvervsliv og vidensaktører styrkes.

Projektets topprioriteter

  1. Styrke samarbejdet mellem universitetet og virksomheder med henblik på at øge virksomhedernes innovationskraft.

  2. Teste samarbejdsformer mellem forskere og virksomheder.

  3. Vurdere muligheden for at understøtte samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv gennem opførelsen af et fysisk mødested med relevante rammer.

Dansk erhvervsliv skal blive bedre til at innovere. Det er kongstanken i projektet Vækstteknologicenteret Manufactory, hvor samarbejdet mellem universiteter, virksomheder og andre vidensaktører skal styrkes og systematiseres.

Et forbedret samarbejde kan gavne dansk erhvervsliv på flere måder. Nye produkter og serviceydelser kan udvikles på baggrund af banebrydende forskningsresultater. Omstillingen til mere effektive og bæredygtige processer og produktion kan accelereres. Viden fra udlandet føres til Danmark og ind i de danske virksomheder. Og de nye erfaringer der opstår gennem forskellige former for samarbejder, kan komme erhvervslivet bredt til gavn gennem systematisk vidensopsamling og -udveksling. Alt sammen er det med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne.

De første skridt skal forme fremtiden

Målet med støtten fra Industriens Fond er, at skabe de bedst mulige samarbejder mellem vidensaktører og virksomheder. Med bevillingen i ryggen får projektet tid og plads til at eksperimentere og afsøge samarbejdspartnere og emneområder, så projektet får helt optimale betingelser for at skabe impact og styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Det kommer blandt andet til at ske gennem en række målrettede case-forløb, hvor konkrete samarbejder mellem forskere og virksomheder, danner grobund for en grundig evaluering, erfaringsopsamling og metodeudvikling.

Næste fase skal bygge på erfaringerne

Visionen med Vækstteknologicenteret Manufactory er at skabe et teknologicenter for virksomheder, studerende og vidensinstitutioner, på virksomhedernes betingelser.

Det er den vision som bevillingen fra Industriens Fond er med til at katalysere og dermed understøtte i projektets allertidligste fase.

Med erfaringer fra case-forløb, drøftelser med stakeholdere, en gennemtænkt governance-struktur, relevante markedsundersøgelser og andet erfaringsgrundlag kan projektpartnerne ved udgangen af 2023 tage de næste skridt i retning mod en endnu tættere og endnu mere værdiskabende relation mellem forskere og erhvervsliv.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Vækstteknologicenteret Manufactory

Projektejer:
Aarhus Universitet

Periode:
2022-2024

Støttet med:
2,2 mio. kroner

Projektpartnere

Kontakt

Projektejer
Anders Frederiksen
Institutleder
Aarhus Universitet
61620207
afr@btech.au.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.