Himmelhøje vækstambitioner rækker langt ud i rummet

Aktiv
Internationalisering

Projektet vil sætte ”rummet” i spil som en platformsteknologi for viden og innovation.

Verdensrummet er et marked med store muligheder for det brede erhvervsliv, og rumteknologien fungerer som en stor innovationsdriver. Projektet har derfor til formål at opbygge et European Space Agency Business Incubation Center i Danmark (ESA BIC), som vil stille et inkubationsmiljø til rådighed for nye virksomheder, der ser kommerciel værdi i at integrere teknologi, systemer eller data fra rumindustrien i produkter og nye tjenester.

Projektet tager afsæt i et velafprøvet koncept med 20 ESA BIC’s i 17 lande, og 650 virksomheder som har været gennem programmet. 90 pct. af disse er i drift i dag.

Den primære målgruppen er højteknologiske opstartsvirksomheder, der har brug for støtte til at udvikle produkter og tjenester, der baserer sig på data, systemer og teknologi fra rumsektoren samt eksisterende små og mellemstore virksomheder inden for det danske rumerhverv.

Projektet udføres af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og European Space Agency, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og DTU, Odense Robotics, UAS Danmark og Syddansk Universitet. 

METODE

Opstartsvirksomheder vil blive optaget i ESA BIC efter ansøgning og gennemgår derefter et op til to år langt inkubationsforløb, hvor de støttes finansielt, forretningsmæssigt og teknologisk.

Projektet består af fem hovedaktiviteter: 

  • Afholdelse af workshops, der formidler teknologiske trends, data, systemer inden for udnyttelse af rumteknologien til deltagende virksomheder. 
  • Individuelle møder, hvor den enkelte virksomhed får virksomhedsspecifik vejledning i, hvor viden kan findes, som er af direkte relevans for virksomhedens innovation. 
  • Community events, hvor etablerede og nye virksomheder mødes og matches. 
  • Faciliterede møder mellem virksomheder og start-ups
  • Understøttende samarbejde mellem studerende og virksomheder 

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at sætte ”rummet” i spil som en platformsteknologi, der kan skabe værdi for både nye og eksisterende virksomheder inden for en række forskellige brancher, f.eks. produktionsindustri, digitale produkter og services, samt droner og robotter samt styrke eksisterende virksomheders mulighed for at udnytte den viden og innovation, som opstår omkring rumindustrien. Derigennem forbedre dansk erhvervslivs konkurrenceevne og bidrage til vækst og jobskabelse.

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet: 

  • 40 nye konkurrencedygtige rum-relaterede virksomheder er blevet inkuberet. Succeskriteriet for succesfuld inkubation vil være, at opstartsvirksomhederne har taget væsentlige skridt mod at validere en bæredygtig forretningsmodel, der kan skaleres.
  • Mindst 100 etablerede virksomheder har deltaget i ESA BIC netværksaktiviteter, som har til formål at fremme innovation gennem adgang til ny viden og teknologi

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
ESA Business Incubator Denmark

Projektejer:
Danmarks Tekniske Universitet

Periode:
2020-2024

Støttet med:
11,3 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med række danske og internationale aktører. Besøg dem herunder.

KONTAKT

Projektansvarlige:
Marianne Thellersen
Innovationsdirektør
Telefon: 45 25 10 08
Mail: mthel@dtu.dk

Sune Nordentoft Lauritsen
Sekretariatschef
Telefon: 45 25 97 21
Mail: snl@space.dtu.dkmm@industriensfond.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.