Grøn omstilling kræver nye kompetencer

Aktiv
Bæredygtig produktion

Udvikling af et vidensgrundlag til hvordan vi sikrer en grøn omstilling af arbejdsstyrken.

Danmark har for alvor sat ind på den grønne omstilling. I takt med at landet bevæger sig mod en øget digitalisering, går Danmark også en fremtid i møde, hvor manglen på faglært og højt uddannet arbejdskraft bliver en stor udfordring inden for en kort årrække. Beregninger viser, at 27 % af alle job i 2022 vil være stillinger, som ikke eksisterer i dag. Der er derfor behov for aktivt at styrke erhvervslivets kompetencer, så Danmark fortsat kan udvikle nye styrkepositioner og fastholde de eksisterende.

Projektet har til formål stimulere en faktabaseret dialog omkring uddannelses- efteruddannelses- og beskæftigelsessystemets altafgørende rolle i udviklingen af kompetencer til fremtidens grønne arbejdsstyrke. Analysen skal afdække, hvordan vi sikrer bæredygtig produktion i Danmark.

Projektet er bygget op af en analysefase og en anbefaling/forankringsfase. Analysefasen skal skabe et velunderbygget dokumentationsgrundlag, som anbefalinger og forankring kan stå på. Analysen skal således danne grundstenene for en strategisk og systemisk tilgang til at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer i den accelererende grønne omstilling.

Den nye viden skal bruges til konferencer, workshops, blogs, artikler, debatindlæg og på sigt øge unges uddannelsesmuligheder samt opkvalificerings-og videreuddannelsestilbud i beskæftigelsessystemet.

Projektet henvender sig til politiske beslutningstagere samt uddannelsessystemet.

Projektet er et partnerskab mellem Industriens Fond, Novo Nordisk Fonden og PensionDanmark og har en økonomisk ramme på godt 6 mio. kr.

STEM-uddannede til fremtidens grønne arbejdsmarked

Ny analyse viser det stort fremtidigt behov for STEM kompetencer, hvis Danmark skal komme i mål med sin grønne omstilling og styrke sin globale konkurrencekraft.

I forbindelse med projektet er der udgivet to rapporter omhandlende kompetencer til fremtidens grønne arbejdsmarked og beskæftigelseseffekter ved en kommende CO2-afgift og nødvendige klimainvesteringer:

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fremtidens grønne arbejdsmarked

Projektejer:
CONCITO

Periode:
2021-2023

Støttet med:
570.000 kroner

Kontakt

Projektejer:
Sara Petrycer Hansen
Projektchef
Concito
30224785
sh@concito.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Projektleder

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.