Grøn omstilling kræver nye kompetencer

Aktiv
Bæredygtig produktion

Overgangen til et mere bæredygtigt erhvervsliv og samfund skaber et helt nyt kompetencebehov. Hvad betyder det for fremtidens grønne arbejdsmarked, og hvordan sikrer vi at Danmark og dansk erhvervsliv har adgang til relevant arbejdskraft i mange år frem?

Danmark og dansk erhvervsliv har sat jagten ind på den grønne omstilling. Og i takt med at vi bevæger os mod øget digitalisering, går vi også en fremtid i møde præget af fremtidens grønne arbejdsmarked. Her vil manglen på faglært og højt uddannet arbejdskraft være en stor udfordring – og den vil vokse inden for en kort årrække.

Mange af de arbejdspladser og jobtyper der findes i dag kommer til at forsvinde eller reduceres. Og andre vil opstå. Der er derfor behov for aktivt at styrke erhvervslivets kompetencer, så Danmark fortsat kan udvikle nye styrkepositioner og fastholde de eksisterende.

Hvad skal vi gøre med fremtidens grønne arbejdsmarked?

Med overgangen til et helt nyt arbejdsmarked opstår en række dilemmaer og udfordringer. I projektet Fremtidens Grønne Arbejdsmarked stimuleres og faciliteres derfor en faktabaseret dialog omkring uddannelses-, efteruddannelses- og beskæftigelsessystemets altafgørende rolle i udviklingen af kompetencer til fremtidens grønne arbejdsstyrke.

Med andre ord, skal projektet afdække, hvordan vi sikrer bæredygtig produktion i Danmark og dermed øger erhvervslivets konkurrenceevne i en tid hvor netop grønne løsninger og kompetencer er i høj kurs.

Med det udgangspunkt har projektet udgivet en række analyser og er også kommet med 8 anbefalinger vedrørende fremtidens grønne arbejdsmarked.

Analyse efterfølges af anbefalinger og implementering

Projektet er bygget op af en analysefase og en anbefalings- og forankringsfase. Analysefasen har skabt et velunderbygget dokumentationsgrundlag, som anbefalingerne og den fremtidige forankring kan stå på.

Analyserne skal således danne grundstenene for en strategisk og systemisk tilgang til at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer i den accelererende grønne omstilling.

Analyserne danner, hver især og tilsammen, grundlag for de 8 anbefalinger vedrørende fremtidens grønne arbejdsmarked, som projektet er kommet med.

Med anbefalingerne og den nye viden i hånden er projektets videre skridt, at de nye erfaringer bruges på konferencer, workshops, i uddannelsessektoren og andre steder i og omkring dansk erhvervsliv, så de kan bruges til at øge unges uddannelsesmuligheder, samt opkvalificerings- og videreuddannelsestilbud i beskæftigelsessystemet.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fremtidens grønne arbejdsmarked

Projektejer:
CONCITO

Periode:
2021-2023

Støttet med:
570.000 kroner

Kontakt

Projektejer:
Sara Petrycer Hansen
Projektchef
Concito
30224785
sh@concito.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.