Små virksomheder kan vinde stort på grønne værdikæder

Aktiv
Bæredygtig produktion

Projektet skal lære mindre virksomheder at blive en vigtig del af deres kunders grønne værdikæde.

Projektets topprioriteter

  1. 50 danske produktions-SMV’er får udarbejdet en klimaplan med fokus på opgørelse af virksomhedens CO2-aftryk, på CO2-reducerende tiltag, og på troværdig og databaseret klimakommunikation.

  2. Virksomhederne gøres parate til at søge Science Based Targets certificering.

  3. Projektet skal forberede virksomhederne til øgede krav fra kunder, investorer, medarbejdere mv.

Grøn omstilling kan blive guld værd

Verden står over for en markant grøn omstilling, og dansk erhvervsliv bør stå klar med ordrebogen. Det stiller dog krav til SMV’erne, når store kunder for alvor sætter fokus på de udledninger, der ligger i deres leverandørkæder, de såkaldte Scope 3 udledninger.

Mange SMV’er oplever imidlertid, at de mangler viden om, hvordan de kommer i gang med klimatiltag, ligesom de mangler data om egne direkte og indirekte udledninger. Disse og andre barrierer skal Klimaklar SMV være med til at nedbryde.

Projektet har til formål at gøre det nemmere for virksomheder i fremstillingsindustrien at blive klimabevidste underleverandører for de større kunder. Der tages udgangspunkt i de såkaldte Science Based Targets (SBTs), som netop er en anderkendt metode til at måle og rapportere på klimaaftryk, hvor virksomheder forpligter sig til at opfylde Paris-aftalens klimamålsætninger.

50 udvalgte virksomheder får individuel hjælp

Projektet vil udvikle en klimaplan for 50 SMV’er. Planen indeholder opgørelse af virksomhedens nuværende CO2-aftryk samt anbefalinger til C02-reducerende tiltag. Virksomheden vil derudover få anbefalinger til en kommunikationsstrategi med fokus på, hvordan CO2-aftrykket kan anvendes proaktivt i markedsføringen og dialogen med kunder. 

Selve projektet består af 3 faser. En konceptudviklingsfase, der har til formål at afklare, hvordan SMV’er kan opstille deres CO2-aftryk og udvikle handlingsorienterede reduktionsplaner. Dernæst følger de individuelle rådgivningsforløb, hvor der konkret arbejdes på, hvordan virksomhederne kommer i mål med SBT-målsætninger og markedsføringsaktiviteterne.

Projektets tredje og sidste fase omfatter videndeling af indsatsens erfaringer. Der tilsigtes en bred formidling og kommunikation af projektet gennem cases, webinarer, roadshows og en afsluttende konference. Herunder udarbejdes en erfaringsrapport med anbefalinger til andre SMV’er, som ønsker at arbejde proaktivt med deres CO2-aftryk og eventuelt indsende SBT-målsætninger.

Desuden følges de enkelte virksomheder tæt i kølvandet på projektet. På den måde kan det tydeliggøres, hvilken forandring arbejdet i Klimaklar SMV har ført med sig hos de deltagende virksomheder – og hvor der fortsat er udfordringer.

Som undersøgelsen af de 41 virksomheder viser, så har deltagelsen i Klimaklar SMV ført en række positive forandringer med sig. Blandt andet er det tydeligt, at ledelserne hos virksomhederne i højere grad er fokuserede på at omstille forretningen til en mere bæredygtig produktion. Samtidigt skitserer rapporten også, at der er lang vej til at virksomhederne reelt bliver bæredygtige.

Publikationer

Klimaklar SMV

Hidtidige erfaringer med opgørelse af klimaaftryk i 50 SMV’er

Analyse

SMV’er er særligt udsatte ved høje CO2 afgifter, kvotepriser og energipriser

Analyse

Måling og rapportering af virksomhedernes CO2 udledning

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Klimaklar SMV

Projektejer:
Dansk Industri

Website:
Klimaklar SMV

Periode:
2021-2022

Støttet med:
5,5 mio. kroner

KONTAKT

Projektejer:
Kinga Szabo Christensen
Rådgivningsdirektør
DI
29 49 46 99
kisz@di.dk 

Projektansvarlig:
Mette Gyde Møller
Chef Innovation og nye services
DI
40454589
megm@di.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.