Små virksomheder kan vinde stort på grønne værdikæder

Afsluttet
Bæredygtig produktion

Med projektet er en række små og mellemstore danske virksomheder blevet en pålidelig og grønnere leverandør - og dermed en vigtig del af deres kunders mere bæredygtige værdikæde.

Projektets resultater

  1. 50 danske produktionsvirksomheder har udarbejdet en klimaplan med fokus på opgørelse af virksomhedens CO2-aftryk, på CO2-reducerende tiltag, og på troværdig og databaseret klimakommunikation.

  2. Virksomhederne har styrket deres arbejde med metoder og målepunkter inspireret af Science Based Targets.

  3. Virksomhederne er nu bedre rustede til at møde højere krav om bæredygtighed fra kunder, investorer, medarbejdere og andre stakeholdere.

Grøn omstilling kan blive guld værd

Verden står over for en markant grøn omstilling. Og i den forbindelse har Klimaklar SMV hjulpet dansk erhvervsliv med at blive mere attraktivt og med at stå klar med ordrebogen, når kunder og myndigheder har villet bringe bæredygtigheden fremad.

Den globale efterspørgsel stiller dog krav til SMV’erne i Danmark. For når store kunder for alvor sætter fokus på de udledninger, der ligger i deres leverandørkæder, de såkaldte Scope 3 udledninger, så skal leverandørerne – altså små og mellemstore danske virksomheder – være klar til at dokumentere hvor gode de er til grøn omstilling.

Men mange SMV’er mangler viden om, hvordan de kommer i gang med klimatiltag, ligesom de mangler data om egne udledninger. De mangler har Klimaklar SMV været med til at afhjælpe hos de deltagende virksomheder og således har projektet forsøgt at gøre det nemmere for virksomheder i fremstillingsindustrien at blive klimabevidste underleverandører for de store kunder.

Science Based Targets kan skabe en klimaklar SMV

Projektet har taget udgangspunkt i de såkaldte Science Based Targets, som netop er en anderkendt metode til at måle og rapportere på klimaaftryk, hvor virksomheder forpligter sig til at opfylde Paris-aftalens klimamålsætninger.

50 virksomheder har fået hjælp

Klimaklar SMV har udviklet en klimaplan for 50 danske virksomheder. Planen indeholder opgørelse af virksomhedens nuværende CO2-aftryk samt anbefalinger til C02-reducerende tiltag.

Virksomhederne har desuden fået anbefalinger til en kommunikationsstrategi med fokus på, hvordan CO2-aftrykket kan anvendes proaktivt i markedsføringen og dialogen med kunder.

Projektet er gennemført i tre faser. En konceptudviklingsfase, der har afklaret, hvordan SMV’er kan opstille deres CO2-aftryk og udvikle handlingsorienterede reduktionsplaner. Dernæst en fase med individuelle rådgivningsforløb, hvor der konkret er arbejdet med virksomhedernes målsætninger og markedsføringsaktiviteter. Projektets tredje og sidste fase har omfattet videndeling af indsatsens erfaringer.

Klimaklar SMV har gennemført bred formidling og kommunikation af projektets erfaringer gennem cases, webinarer, roadshows og en afsluttende konference.

Herunder udarbejdedes en erfaringsrapport med anbefalinger til SMV’er, som ønsker at arbejde proaktivt med deres CO2-aftryk og klimamålsætninger.

For at blive yderligere klog på projektets impact, så følges de enkelte virksomheder tæt i kølvandet på projektet.

På den måde kan det tydeliggøres, hvilken forandring arbejdet i Klimaklar SMV har ført med sig hos de deltagende virksomheder – og hvor der fortsat er udfordringer.

Som undersøgelsen af de 41 virksomheder viser, så har deltagelsen i Klimaklar SMV ført en række positive forandringer med sig. Blandt andet er det tydeligt, at ledelserne hos virksomhederne i højere grad er fokuserede på at omstille forretningen til en mere bæredygtig produktion.

Samtidigt skitserer rapporten også, at der er lang vej til at virksomhederne reelt bliver bæredygtige.

De gode erfaringer fra Klimaklar SMV er blevet videreført i det omfangsrige omstillingsprojekt Klimaklar Produktionsvirksomhed, hvor Industriens Fond har fortsat sit arbejde med at skabe verdens mest bæredygtige produktionssektor.

Publikationer

Klimaklar SMV

Hidtidige erfaringer med opgørelse af klimaaftryk i 50 SMV’er

Analyse

SMV’er er særligt udsatte ved høje CO2 afgifter, kvotepriser og energipriser

Analyse

Måling og rapportering af virksomhedernes CO2 udledning

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Klimaklar SMV

Projektejer:
Dansk Industri

Website:
Klimaklar SMV

Periode:
2021-2022

Støttet med:
5,5 mio. kroner

KONTAKT

Projektejer:
Kinga Szabo Christensen
Rådgivningsdirektør
29 49 46 99
kisz@di.dk 

Projektansvarlig:
Mette Gyde Møller
Chef for innovation og nye services
40 45 45 89
megm@di.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.