Europamesterskab med fokus på erhvervsuddannelser og grønne kompetencer

EuroSkills 2025
Aktiv
Bæredygtig produktion

Danmark er vært ved det officielle europamesterskab for unge faglærte i 2025. Det skal udnyttes til at sætte yderligere fokus på erhvervsskolernes optag og behovet for kloge grønne hænder på fremtidens arbejdsmarked.

Projektets topprioriteter

  1. At afholde det officielle europamesterskab for faglærte – EuroSkills 2025 – hvor 700 deltagere dyster inden for 40 forskellige fag og hvor der ventes op mod 100.000 gæster i Herning i perioden fra den 10. til den 14. september 2025.

  2. At øge interessen for og optaget på erhvervsuddannelserne.

  3. At tydeliggøre vigtigheden af grønne kompetencer inde for erhvervsuddannelserne og hos de faglærte som kommer ind på arbejdsmarkedet efter endt erhvervsuddannelse.

Danmark har sat sig nogle ambitiøse klimamål. At nå disse mål kræver nye grønne kompetencer og det er blandt andet den slags kompetencer, som Industriens Fond stiller skarpt på, med sin støtte til EuroSkills 2025, der afholdes i Herning.

Og udfordringen er stor og tydelig. Mens erhvervslivet efterspørger dygtige faglærte med unikke kompetencer inden for blandt andet bæredygtig produktion, så ser fremtiden ikke lys ud.

Den faglærte arbejdsstyrke ventes at falde med op mod 90.000 personer frem mod 2030, primært drevet af at mange ældre faglærte går på pension, og at alt for få unge vælger en uddannelse som faglært.

Udsigten til massiv mangel på faglært arbejdskraft er særligt et problem for den danske produktionsindustri. Både i forhold til den grønne omstilling, men også i forhold til den generelle konkurrenceevne, hvor faglært arbejdskraft inden for blandt andet bygge- og anlæg, tekniske fag og metalindustrien er vigtige brikker til at kunne nå i mål med den grønne omstilling og dermed bevare eller styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Der er derfor stort behov for tiltag, der kan give unge et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og få flere til at søge ind på de uddannelser, som er afgørende for den grønne omstilling og dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Og det er præcis det, som EuroSkills 2025 skal hjælpe med.

EuroSkills 2025 er europamesterskabet for de bedste erhvervsuddannede

EuroSkills 2025 er et stort profileret internationalt mesterskab med 700 deltagere inden for 38 fag og med op mod 100.000 gæster. Mesterskabet afholdes i 2025 i Herning.

Med mesterskabet som afsæt, skal unge og andre uddannelsessøgendes interesse for erhvervsuddannelserne øges med særlig fokus på at øge optaget inden for fag med stor betydning for virksomheders bæredygtighed og grøn omstilling.

EuroSkills 2025 kommer i berøring med danske unge, skoler, uddannelser, vejledere, forældre og aktører, der har indflydelse på unges uddannelses- og karrierevalg og som ofte også er afgørende aktører i indsatsen med at gøre danske erhvervsliv mere grønt og konkurrencedygtigt.

Lang proces med tydelige målsætninger

Formålet med projektet er, frem mod 2025, at give især uddannelsessøgende et øget kendskab og interesse for erhvervsuddannelserne gennem inspirerende og lærerig professionel formidling om mulighederne i de grønne uddannelser og fag.

Formidlingen bygger på et positivt narrativ om erhvervsuddannelsernes og begynder allerede i 2023. Formidlingstiltagene fortsætter frem til og under selve eventen i 2025, hvor de 100.000 gæster også får mulighed for fysisk at prøve fagene med henblik på at opnå endnu større effekt og søgning mod erhvervsuddannelserne.

Mange er i målgruppen for EuroSkills 2025

Mange bække små gør en stor å. Derfor er målgruppen bred for EuroSkills 2025-initiativet. Forældre, lærere, uddannelsesvejledere og andre voksne omkring de unge, er vigtige influenter og skal få en øget forståelse for de grønne erhvervsuddannelser og fag, og skal klædes på til at påvirke og inspirere de unge positivt med henblik på at vælge en erhvervsuddannelse.

Derudover skal også meningsdannere, organisationer og andre aktører have gavn af de gode argumenter for grønne fag og uddannelser.

Derfor tager formidlingen udgangspunkt i konkret viden om udvalgte fags betydning for den grønne omstilling og de muligheder man som faglært kan opnå. Altså muligheden for at blive et individ, der i praksis ændrer historien til gavn for den grønne omstilling, levestandarden andre steder i verden, menneskeheden generelt og for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

De primære elementer i projektets formidlingstiltag vil være kampagner, oplysningsmaterialer og selve EuroSkills2025 eventen. De kommer til at bygge på projektets grundfortælling om de grønne erhvervsuddannelsers kolossale betydning for dansk erhvervslivs konkurrenceevne og den grønne omstilling.

Med grundfortællingen på plads kommer formidlingen til at foregå gennem videoer, tiltag på de sociale medier, generelt og databaseret oplysningsmateriale og en stor tilstedeværelse på fysiske messer og arrangementer med formidlingsstande og inspirerende happenings og materialer.

Bred partnerkreds sikrer stærk formidling og solid forankring

EuroSkills 2025 arbejder sammen med nogle af de største og mest indflydelsesrige organisationer i den danske uddannelsessektor. Børne- og Undervisningsministeriet, Region Midtjylland, Herning Kommune, SkillsDenmark, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation står formelt bag hele afholdelsen af EuroSkills 2025 i Herning. Men derudover er en lang række af andre partnere involveret i projektet, ligesom også flere fonde er det, herunder Tietgenfonden og Industriens Fond.

Det brede og fagligt velfunderede partnerskab suppleres derudover af en række aktører som er tæt på de unge og det arbejdsmarked som nye erhvervsuddannede skal indtræde på.

I den kreds indgår blandt andre en række styrelser og ministerier, organisationen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, erhvervsorganisationen Dansk Industri og erhvervsuddannelsesplatformen HVAD KAN JEG BLIVE? som Industriens Fond har lavet sammen med Headspace, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Dansk Metal, Fødevareforbundet NNF, 3F, HK, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

De mange vidtrækkende organisationers engagement i agendaen om at uddanne endnu mere relevant arbejdskraft til de danske virksomheder bidrager til formidlingens succes – og derudover er det også godt for agendaens videre rejse i kølvandet på afholdelsen af EuroSkills 2025, hvor netop kompetencespørgsmålet og den grønne omstilling formentlig fortsat vil være en fast bestanddel af arbejdet med at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne yderligere.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
EuroSkills 2025

Projektejer:
EuroSkills 2025

Periode:
2023-2026

Støttet med:
3,0 mio. kroner

EuroSkills 2025

EuroSkills 2025 består af seks relevante partnere, som i fællesskab arbejder med det danske værtsskab for EuroSkills i 2025. Mød partnerne her:

Bæredygtig produktion

EuroSkills 2025 er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med bæredygtig produktion i dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med bæredygtig produktion her.

Kontakt

Projektejer:
Henrik Kjeldsen
Chief Executive Officer
21 29 53 43
HKJ@euroskills2025.com

Projektansvarlig:
Lene Dahl
Chief Commercial Officer
20 15 75 90
LDA@euroskills2025.com

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.