En cybersikker fremtid starter hos de unge

Aktiv
Cybersikkerhed

Danmark har brug for flere cyberspecialister. Et ambitiøst dansk unge-community skal gøre det cool at blive klog på IT-sikkerhed - og så skal langt flere unge vælge cybersikkerhed som karrierevej.

Projektets topprioriteter

  1. Opbygge et landsdækkende unge-community omkring cybersikkerhed.

  2. Øge unges interesse for IT- og cybersikkerhed og derigennem motivere dem til at vælge netop cybersikkerhed som karrierevej.

  3. Motivere øget inddragelse af cybersikkerhed i undervisning og uddannelser.

Cyberskills er første skridt i kampen mod IT-kriminelle

Cyberangreb er blevet hverdagskost for danske virksomheder. Desværre har vi som samfund været alt for langsomme til at uddanne de specialister, som skal sikre vores virksomheder og kritiske institutioner.

Talentrekrutteringen starter generelt for sent, og der er behov for at vække interessen for cybersikkerhed langt tidligere hos de unge. Den opgave tager Cyberskills fat i.

Cyberskills skal gennem tværgående og fælles aktiviteter tiltrække flere unge til en uddannelse og karriere inden for cybersikkerhed og dermed bidrage til at vi får flere cyberspecialister i Danmark som kan stå til rådighed for dansk erhvervsliv.

Cyberskills er en del af Industriens Fonds Cybersikkerhedsprogram og fungerer som et samarbejde mellem flere danske uddannelsesinstitutioner, samt en række andre aktører, der beskæftiger sig med henholdsvis sikkerheds- og uddannelsesagendaen i Danmark.

Cyberskills sætter cybersikkerhed på skoleskemaet

Cyberskills skal bidrage til, at der uddannes unge, der vil specialisere sig i og derefter arbejde med cybersikkerhed i danske virksomheder.

Derfor sigter projektet blandt andet efter at udvikle communities, hvor de unge har mulighed for at dyrke og fastholde deres interesse i cybersikkerhed – samtidig med, at de får muligheder for at dygtiggøre sig yderligere.

Disse communities udvikles i et tæt samarbejde mellem projektets aktører og har således både tråde ud til uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Cyberskills

Community

De unge samles i fællesskaber hvor interessen for cybersikkerhed dyrkes og videreudvikles.

Cyberskills - undervisning

Undervisning

Inspirerende undervisning på et højt fagligt niveau er et kerneelement i Cyberskills-projektet.

Cyberskills - teknologitræning

Træning

Der afholdes events – både fysiske og virtuelle – hvor kompetencer opøves, forfines og prøves af.

Indsatsen skal derudover motivere undervisere til at inddrage cybersikkerhed i uddannelserne og bidrage til at undervisning i emnet bliver gennemført på et faglig højt niveau overalt i Danmark.

Cyberskills henvender sig primært til unge mellem 15-25 år og er relevant for både personer med og personer uden kendskab til cybersikkerhed.

Traditionelt er det for eksempel især drenge og mænd, der har udvist interesse for at arbejde med cybersikkerhed. Men i det lys kommer Cyberskills til at fokusere markant mere på også at motivere andre køn i fremtiden. Her fortæller seks kvinder for eksempel om deres arbejde med cybersikkerhed:

Eunice Munthali

Josefine Ehlers Davidsen

Sidsel Trampedach

Susan Urrutia

Alicja Janicka

Amanda Nilsson

En lignende tendens er desværre også tydelig når der ses på hvilke uddannelsesbaggrunde, der især boltrer sig inden for cybersikkerhed.

Traditionelt har især personer med faglige baggrunde inden for IT og naturvidenskab været overrepræsenterede i det danske cybersikkerhedsmiljø. Men også her vil Cyberskills arbejde for at øge diversiteten.

I det lys kommer projektet fremadrettet til at stille skarpt på blandt andet personer med baggrunde inden for humaniora.

Ud over det stærke fokus på børn og unge mellem 15 og 25 år, så rækker projektet selvsagt også ud til de mange undervisere, der skal bringe cybersikkerheden ind på skoleskemaet overalt i Danmark.

Og derudover arbejder Cyberskills også med de mange små og mellemstore danske virksomheder, der skal få gavn af projektet i sidste ende og hvor de nyuddannede cyberspecialister forhåbentlig skal gøre karriere i fremtiden.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Cyberskills

Projektejer:
Aalborg Universitet

Periode:
2020-2027

Støttet med:
2020 - 2023: 17,9 mio. kroner
2023 - 2027: 9,5 mio. kroner

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

KONTAKT

Projektejer:
Mads Græsbøll Christensen
Institutleder
25 31 79 03

Projektleder:
Jens Myrup Pedersen
Professor
21 84 79 31
jens@es.aau.dk

Kontakt

Nadika Bulathsinhala

Projektleder, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.