Masterclass med fokus på bæredygtig produktion

MasterClass med Industriens Fond og Dagbladet Børsen

Med fokus på bæredygtig produktion sætter Industriens Fond og Dagbladet Børsen spot på elektrificering og CO2-reduktion i danske virksomheder. Læs med her og få hjælp til at komme i gang med den grønne omstilling i din virksomhed.

Kunder, investorer, myndigheder og medarbejdere stiller stadigt større krav om øget bæredygtighed. Det gør bæredygtighed og bæredygtig produktion til et vigtigt konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.

Bæredygtige virksomheder bliver i stigende grad valgt til, når indkøbere skal vælge leverandører og når nye partnerskaber indgås. Og derudover bliver det dyrere at forurene, når ny lovgivning og nye afgifter træder i kraft.

At bæredygtige virksomheder bliver mere attraktive, er en udfordring for de danske virksomheder. Dansk erhvervsliv, som det ser ud i dag, er nemlig ikke bæredygtigt.

Flere skal med på den grønne vogn

Flere virksomheder skal derfor arbejde målrettet med omstillingen til en grønnere fremtid. Og de mange, der heldigvis allerede er i gang, skal fremadrettet have endnu mere fart på. Det gælder nemlig om at være forrest i feltet, hvis konkurrenceevnen skal bevares eller forbedres.

Men rejsen mod en mere bæredygtig produktion kan være både lang og snørklet. Derfor hjælper Industriens Fond de danske virksomheder med at omstille sig. Målet er at skabe et mere konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv og visionen er at skabe verdens mest bæredygtige produktionssektor.

Konkret handling med ny masterclass

I en helt ny masterclass sætter Industriens Fond fokus på bæredygtig produktion og stiller særligt skarpt på to emner. Elektrificering og CO2-reduktion. Den nye masterclass afholdes sammen med Dagbladet Børsen og udgives på baggrund af et fælles ønske om at skabe vækst i dansk i erhvervsliv.

Den nye masterclass bygger på Industriens Fonds mange aktiviteter og indsatser inden for bæredygtig produktion, hvor fonden blandt andet arbejder med viden, værktøjer, kompetenceudvikling og iværksætteri inden for cirkulær økonomi, øget genanvendelse, bedre udnyttelse af vand, energi og ressourcer, samt reduktion af drivhusgasudledningen.

Med masterclassen stilles der særligt skarpt på elektrificering af produktionsapparater i industrien og på reduktion af virksomheders CO2-udledning. I begge tilfælde sigter masterclassen efter at komme med konkret og praksisnær viden og vejledning til virksomheder, der gerne vil videre på vejen mod den grønne omstilling.

Farvel til fossile forretningsmodeller

Bæredygtige virksomheder bruger ikke fossile brændstoffer. Derfor skal dansk erhvervsliv omstille produktionen fra at køre på for eksempel gas, til fremadrettet at køre på grøn strøm. Et vigtigt skridt på vejen mod den ambition, er at elektrificere produktionen i den danske fremstillingssektor.

Sammen med Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Green Power Denmark, Danmarks Tekniske Universitet og Viegand Maagøe, har Industriens Fond særligt arbejdet med elektrificering i fødevareindustrien.

Netop denne branche benytter store mængder energi til blandt andet tørring, inddampning, kogning, bagning og pasteurisering, og derfor ligger der et stort forbedringspotentiale i at ændre branchens energiforbrug i retning mod mere grøn strøm. Og erfaringerne fra fødevareindustrien kan efterfølgende bruges andre steder i erhvervslivet.

Kontakt gerne Christian Jensen fra Viegand Maagøe, hvis du vil høre mere om erfaringerne med at elektrificere industrien, og se nogle af de interessante virksomhedscases her.

Energiforbruget er et afgørende sted at sætte ind, hvis man som virksomhed vil være mere bæredygtig. En reduktion af forbruget giver åbenlyse fordele, men der ligger altså også nogle altafgørende bæredygtighedsforbedringer i at omlægge forbruget til at blive fossilfrit.

Klimatiltag styrker konkurrenceevne

Et andet vigtigt indsatsområde er CO2-udledningen. Flere og flere kunder stiller CO2-krav til sine leverandører. Udledningen skal kortlægges og reduceres og det skal tydeliggøres gennem grundig og løbende dokumentation, der beviser forbedringerne.

På baggrund af de tiltagende kundekrav om CO2-reduktion har Industriens Fond sammen med brancheorganisationen Dansk Industri iværksat initiativet Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Gennem uddannelse, målrettede metoder og virksomhedsnære værktøjer hjælper vi virksomheder til at få et samlet overblik over virksomhedens CO2-udledning, samt redskaber til at reducere udledningen og kommunikere indsatsen.

Kontakt gerne Anne Zaff fra Dansk Industri, hvis du vil høre mere om initiativet Klimaklar Produktionsvirksomhed og mulighederne i projektet.

Du kan også melde dig til projektet ved at udfylde kontaktformularen her og se en masse forskellige virksomheders erfaringer her.

Læg eventuelt også vejen forbi Klimakompasset, der kan give dig et overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser og desuden give dig idéer til, hvordan du målrettet kan nedbringe din virksomheds klimaaftryk fremadrettet.

Hvordan går det med den bæredygtige produktion?

Dansk erhvervsliv skal – over en bred kam – blive mere bæredygtigt. Kun på den måde kan konkurrenceevnen opretholdes og måske endda øges. Det kræver handling på flere forskellige områder.

Med den nye baseline for den bæredygtige omstilling af dansk produktionsindustri har vi lavet et fælles udgangspunkt for arbejdet med bæredygtig produktion i Danmark.

Baselinen beskæftiger sig med affaldsgenerering, CO2-udledning, energiforbrug, vandforbrug og ressourceforbrug og viser hvor produktionssektoren står i dag. Konklusionen er, at der skal helt andre boller på suppen, hvis den danske industri skal producere bæredygtigt i fremtiden.

Industriens Fond arbejder for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. I det arbejde spiller bæredygtig produktion en hovedrolle. Det kan der læses meget mere om i fondens strategi og uddelingspolitik.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre nærmere om fondens arbejde og aktiviteter.

Ole Østrup

Formidlingschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.