Power-to-X er formlen på succes

Afsluttet
Bæredygtig produktion

Energilagring skal være en dansk styrkeposition på lige fod med vand- og vindenergi. Industriens Fond støtter projektet med 10,8 mio. kroner.

Projektets topprioriteter

  1. Skabe grundlag for fremtidigt dansk center for energilagring.

  2. Bidrage til at energilagring bliver en dansk styrkeposition. 

  3. Bygge bro mellem forskningsmiljøer og virksomheder med henblik på udvikling af kommercielle løsninger.

Fremtiden er ladet med vedvarende energi 

Danmark har sat sig som energipolitisk mål at være uafhængig af fossile brændsler i 2050, bl.a. gennem en udbygning af energiforsyningen fra sol og vind. Men el-produktionen svinger alt efter, hvor meget solen skinner, og vinden den blæser. Derfor kalder planerne om grøn omstilling også på teknologier, der kan lagre den vedvarende energi eller konvertere den til grønne brændstoffer. 

En fælles satsning for energilagring 

Visionen for projektet er at skabe grundlaget for, at energilagring bliver en ny dansk industriel og forskningsmæssig styrkeposition på lige fod med vand- og vindenergi, fjernvarme, pumper og klimasikring. Energilagring og særligt Power-to-X er identificeret som et af de områder, der har det største industrimæssige potentiale for Danmark. Og vi har gode forsknings- og erhvervsmæssige forudsætninger for at blive blandt de førende på området.  

Et nationalt energilagringscenter skal samle industrien, forskere og offentlige institutioner og skabe samarbejder og nye partnerskaber mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Hermed skal vi sikre, at der sker en overførsel af nyeste viden fra danske såvel som udenlandske forsknings- og demonstrationsprojekter til virksomhederne, således at de styrkes i at udvikle nye kommercialiserbare løsninger på området. 

Der nedsættes et sekretariat i regi af ATV, der for til opgave at kortlægge de teknologiske og markedsmæssige muligheder. Sekretariatet skal samtidigt koordinere og bygge bro mellem forskningsmiljøer og virksomheder samt udarbejde en bæredygtig forretningsplan for centrets langsigtede finansiering. 

Projektet henvender sig til SMVer og iværksættere med vækst- og eksportpotentiale inden for energikonverterings- og lagringsteknologier. 

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
DaCES – Dansk Center For Energilagring

Projektejer:
Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Website:
Besøg DaCES

Periode:
2020-2023

Støttet med:
10,8 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af ATV i samarbejde med en række aktører fra virksomheder og vidensinstitutioner.

KONTAKT

Projektejer:
Lia Leffland
Akademidirektør
ATV
41 17 59 59
ll@atv.dk

Projektansvarlig:
Anne Marie Damgaard
Sekretariatschef
Dansk Center for Energilagring
amd@atv.dk
41 18 47 47

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.