Data sætter fart på digitaliseringen i produktionssektoren

Aktiv
Nye teknologier

Den Digitale Fabrik arbejder med øget digitalisering af produktionsvirksomheder. Det gøres gennem metoden Digital Factory Mapping, som potentielt kan være med til at optimere effektiviteten og forbedre konkurrenceevnen for en lang række af små og mellemstore danske produktionsvirksomheder.

Projektets topprioriteter

  1. At vurdere potentialerne for digital innovation i danske produktionsvirksomheder – og bidrage til at indfri dem.

  2. Skabe virksomheder, der går forrest med at implementere digital innovation i produktionen, og som derfor kan fungere som forbilleder og fyrtårne for den øvrige fremstillingssektor.

  3. Understøtte hele den danske industris arbejde med at digitalisere og effektivisere produktionsapparatet.

Danske produktionsvirksomheder skal blive bedre til at opnå succes med digitalisering – og det skal Den Digitale Fabrik bidrage til. Udfordringen hos især de små og mellemstore virksomheder er, at det ofte er vanskeligt at identificere digitaliseringspotentialer, kvantificere dem og finde de bedste løsninger til at udnytte dem.

Udfordringen er blandt andet, at virksomhederne ofte mangler det rette mix af kompetencer. De mangler generelt flere digitale udviklingsressourcer, og derudover mangler de klare og værdiskabende businesscases, som kan fungere som road maps for den videre færd mod øget effektivitet.

Den digitale fabrik fører fremstillingsindustrien frem mod øget innovation og digitalisering

Gennem projektet Den Digitale Fabrik, skal den digitale udvikling af produktionsfaciliteterne i danske produktionsvirksomheder accelereres. Ved at anvende metoden Digital Factory Mapping i 20 udvalgte virksomheder, identificeres potentialer for gevinster foranlediget af en øget digitalisering.

Gennem projektet forventes virksomhederne at opleve en konkret optimering af deres produktion og en generel forøgelse af deres digitale modenhed og parathed til at implementere yderligere digitaliseringsforbedringer.

Anerkendt metode er fundamentet for Den Digitale Fabrik – nu skal potentialerne foldes yderligere ud

Projektets metode er udviklet af det godkendte teknologiske serviceinstitut FORCE Technology i samarbejde med Center for Industriel Produktion ved Institut for Materiale og Produktion på Aalborg Universitet, og er resultatet af forskning udført i regi af klyngeorganisationen MADE.

Selve metoden, Digital Factory Mapping, bygger på viden om brugen af data og teknologi i produktionen til at opnå forbedringer eller nye værditilbud.

Metoden tager udgangspunkt i modenhedsmodeller inden for produktion og digitalisering og er allerede blevet afprøvet i en håndfuld virksomheder med positive resultater til følge. Metodisk bevæger projektet sig derfor fremad via fire skridt i den enkelte virksomhed.

Der er god grund til at tro på, at et større kendskab til de teknologiske muligheder og en grundig kortlægning af den enkelte virksomheds nuværende formåen, kan bane vejen for massiv fremgang i forretningen. På baggrund af de indledende testforløb af metoden, er der nemlig anledning til at forvente følgende, som resultat af Den Digitale Fabrik-projektet: 

  • 3,5 % produktivitetsforbedring og 44 % reduktion af manuelle projekter og dertilhørende omkostninger.
  • 25 % produktionsforbedring og 90% reduktion af produktionstid.
  • 7,7 % produktivitetsforbedring og omkostningsreduktion.

Projektforløbet for Den Digitale Fabrik bygges op omkring 20 virksomhedsforløb, som rekrutteres fra forskellige brancher og regioner. Virksomhederne gennemgår et individuelt håndholdt forløb af 6-9 måneders varighed, med fokus på optimering af virksomhedens produktion. Forløbene beskæftiger sig blandt andet med:

  • Identificerer og kvantificerer digitaliseringspotentialer i virksomhedens produktion.
  • Udvælger og implementerer et af digitaliseringspotentialerne i produktionen.
  • Evaluerer effekten af den digitaliserede proces.

Projektet henvender sig især til små og mellemstore danske virksomheder for hvem produktionseffektivitet er en vigtig konkurrenceparameter. Derudover er projektet designet til at være særligt relevant for medarbejdere i industrien, som har ansvaret for produktion og de tilhørende supply chain-processer.

Metoderne fra Den Digitale Fabrik lever videre og skal hjælpe flere virksomheder med at vokse

Undervejs i projektet, og når de endelige konklusioner afslutningsvist drages, samles viden og erfaringer op fra alle de involverede virksomheder, ledere og medarbejdere.

Det gøres med henblik på evaluering, men også for at kunne videregive erfaringerne til øvrige dele af dansk erhvervsliv – herunder naturligvis først og fremmest de små og mellemstore fremstillingsvirksomheder, der med fordel kan optimere deres fabrikker og produktionsapparater.

Gennem projektet kan implementeringen af nye teknologier og innovative løsninger i produktionen være med til at løfte den enkelte virksomheds evne til at producere mere bæredygtigt og effektivt.

Derigennem vil virksomheden også stå tilbage med en stærkere konkurrenceevne og således også medvirke til at understøtte Industriens Fonds ambition om at skabe verdens mest bæredygtige produktionssektor.

Projektets metoder og inspirerende case-katalog gøres tilgængeligt hos både de tre projektpartnere og her på Industriens Fonds hjemmeside.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Den Digitale Fabrik

Projektejer:
FORCE Technology

Periode:
2021-2024

Støttet med:
4,5 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres i et projektkonsortium bestående af et godkendt teknologisk serviceinstitut, et universitet og en klyngeorganisation.

Kontakt

Projektejer:
Søren Bronnée Sørensen 
Vice præsident 
FORCE Technology 
sbs@force.dk
53 38 91 71

Projektansvarlig:
Michele Colli 
Industrial IoT Specialist 
FORCE Technology 
mic@force.dk 
42 62 71 85

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.