Digital-Reality

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet havde til hensigt at øge kendskabet til XR-teknologier og indfri teknologiernes potentiale, der rettede sig mod effektivisering og forbedring af produktionen samt muliggøre nye typer services til kunder.

Industrivirksomheder er i stor forandring i takt med at nye digitale fremskridt løbende ændre deres muligheder og vilkår. Inden for teknologierne Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) samt Mixed Reality (MR) ligger der et uforløst potentiale, som kan realiseres i danske industrivirksomheder.

Projektet www.Digital-Reality.dk ville derfor udbrede kendskabet til de muligheder der lå i VR, AR og MR, herigennem hjælpe virksomheder fremtidssikre deres forretningsfundament via nytænkning og anvendelse af XR-teknologier.

Med AR-teknologi kunne medarbejdere i produktionsvirksomheder fx få langt bedre støtte til at udføre opgaver. Dette kunne fx være i form af indbygget digital vejledning/manual til, hvordan man betjente eller reparerede en maskine, som ved hjælp af et par briller trådte frem som illustration og kunne lægges oven på ”virkeligheden”. Dette gav medarbejderen mulighed for at få trin-for-trin instrukser eller fjernekspertstøtte via videokommunikation.

www.Digital-Reality.dk ville først udvikle anvisninger, metoder og værktøjer baseret på indsamlet viden fra danske og internationale industrivirksomheders. Derefter ville den konkrete viden blive testet hos tre virksomheder med henblik på at kunne sætte den tilvejebragte viden og erfaring i ramme og struktur. Afslutningsvist blev hjemmesiden www.Digital-Reality.dk udviklet, som skulle indeholde den nye viden og værktøjer til fri afbenyttelse af virksomheder med interesse for området.

Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.

METODE

Projektet bestod af tre hovedaktiviteter:

  • Fase 1. Konsolidering af viden og erfaring
    Projektet indsamlede af viden og erfaringer fra danske og internationale industrivirksomheder ift. anvendelsesmuligheder af VR/AR/MR-teknologien samt en rekruttering af pilotvirksomheder, onboarde ledelse og skabelse af strategisk alignment omkring mål, succeskriterier og proces.
  • Fase 2. XR-udviklingsforløb
    Med udgangspunkt i erfaringer fra fase 1 blev tre virksomheder med et stort effektpotentiale udvalgt til implementering og test af VR/AR/MR-teknologier og software. 
  • Fase 3. Netværk skabelse  
    På baggrund af den indsamlede viden og erfaringer blev en digital platform (www.Digital-Reality.dk) udviklet, hvor viden og værktøjer blev gjort nemt tilgængelige for interesserede virksomheder. Derudover blev der oprettet workshops og events til inspiration og formidling af den nye viden. 

EFFEKT

Projektet havde til hensigt at bibringe viden om, hvordan anvendelse af VR/AR/MR-teknologi kunne resultere i vækstskabende aktiviteter hos danske industrivirksomheder. En ny hjemmeside med bl.a. en digitaliseret VR/AR/MR-guide, skulle klæde virksomheder på til at kunne udnytte teknologien. For de tre deltagende case-virksomheder var det hensigten at skabe målbare forandringer i form af en produktivitetsforøgelse på op til 40 procent. På længere sigt skulle projektet bidrage til at øge digitaliseringsgraden af danske virksomheder og øge industrivirksomheders internationale konkurrenceevne.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Digital-Reality.dk

Projektejer:
Danmarks Tekniske Universitet

Periode:
2019-2021

Støttet med:
4,3 mio. kr.

Hvorfor Digital-Reality?

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Virsabi og Kring Innovation. Besøg dem herunder.

Publikationer

Projektet har udviklet en guide til at optimere arbejdsprocesserne og tænke i serviceydelser.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Kontaktperson
Jens Lauritsen
Partner
Telefon: 21 95 04 74
Mail: jl@virsabi.com

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.