Implementering af robotter skaber stor effektiveringsgevinst blandt SMV’er.

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet blev søsat i 2018 med henblik på at indsamle viden om implementering af administrative robotter blandt SMV’er med et overordnet mål om at effektivisere forretningen ved hjælp af digitalisering.

De vigtigste resultater

  1. Projektet har skabt viden og kompetencer til integration af Administrative Robotter blandt SMVer.

  2. Effektiviseringsgevinst på 30-50 pct. blandt case virksomheder.

  3. Hovedparten af de 15 virksomheder oplevede teknologien som en relativ nem ”plug-and-playintegrering.

Flere SMV’er opbygger nu egne kompetencer på området 

Projektet havde til formål at indsamle viden om fordele og faldgruber ved administrative robotter og afprøve dem hos SMV’er. Det skete ved at indsamle eksisterende erfaringer og formidle dem til en bredere kreds af små og mellemstore virksomheder med interesse i at implementere teknologien. 

Det har resulteret i en udbredelse af brugen af ny teknologi blandt virksomheder og sikret viden og kompetencer på et forholdsvis nyt område samt hjælp til digitalisering af processer i virksomheden.  

Konkret har 15 deltagende virksomheder opnåede en minimum effektiviseringsgevinst på 20 pct. 13 ud af 15 deltagende virksomheder har efter projektafslutning tilkendegivet, at man fortsætter med at integrere administrative robotter og opbygge egne kompetencer på området.  

Endeligt har den nye viden modnet digitalisering en af SMVer og skubbet brugen af ny teknologi ud blandt virksomheder. Desuden anvendes viden fra projektet i rådgivning- og undervisningsforløb i industrien. 

Projektets aktiviteter

Særligt to hovedaktiviteter indrammede projektet: 

Afsluttende rapport

Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Administrative robotter i SMVer

Projektejer:
Dansk Industri

Periode:
2018-2021

Støttet med:
1,84 mio. kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af en bred partnerkreds bestående af Dansk Industri, DTU Compute og Aalborg Universitet. Læs mere om projektparterne her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Pernille Erichsen
Chef for DI ledelse og virksomehedsudvikling
33 77 30 92
peer@di.dk 

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.