Half Double

Aktiv
Nye teknologier

Ny metode til projektarbejde i virksomheder skal halvere projektforløbets varighed og fordoble den effekt der kommer ud af det enkelte projekt.

Succesraten for projekter der lykkes i dansk erhvervsliv er lav. Kun hver tredje har succes og det påvirker innovationen. I 2015 satte Project Half Double sig derfor for at optimere projektarbejdsformen i virksomheder på samme måde som Lean har forbedret virksomhedernes daglige drift.

En stor del af en virksomheds samlede tidsforbrug kan henføres til ”arbejdet med projekter”. Det gælder både inden for IT, produktudvikling, produktionen og i andre dele af virksomheden. Half Double-metoden, der hjælper virksomheder med at have øget fokus på impact, flow og leadership i deres projekter, har vist sig at være nøglen til en højere succesrate i projekter, som ved brug af metoden øger deres succesrate og samtidig reducerer deres varighed betydeligt.

Tredje fase af Half Double projektet bygger videre på pilotprojektet fra 2015 og anden fase fra 2016-2019, og har til formål at sprede og skalere metoden til alle danske SMVer. Det er ambitionen, at metoden vil blive anvendt på lige fod med internationale projektledelsesværktøjer så som PRINCE2, SCRUM og SAFe.

Der etableres et uafhængigt og selvfinansierede Half Double-institut, som skal eje brandet, konceptet og akkrediterings- og certificeringsstandarder samt drive den videre spredning af metoden.  Metoden implementeres derefter hos i første omgang 50 virksomheder med hensigten at skabe en pull-effekt med henblik på yderligere spredning af brugen blandt landets resterende SMVer.

I Bølge 3 er det ambitionen at 50 små og mellemstore virksomheder benytter metoden som styring over hele porteføljen ved projektets afslutning og at 900 små, mellemstore og store virksomheder bliver inspireret til at benytte metoden. Projektet ønsker at opnå et tipping point, hvor mængden af succesfulde projekter gør Half Double bliver det naturlige valg for virksomheder og på sigt en udbredt projektstandard.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Half Double

Projektejer:
Implement Consulting Group

Periode:
2015-2022

Støttet med:
29,6 mio. kr.

aFSLUTTENDE RAPPORTer

Projektets første periode er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i to afsluttende rapporter.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Niels Ahrengot
Managing Partner
23 38 00 03
na@implement.dk

Kontaktperson:
Michael Ehlers
Partner
51 38 74 22
meh@implement.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden