Crowdforudsigelser fremviser fremtiden for danske erhvervsledere

crowdforudsigelser fra frontlinjen
Afsluttet
Nye teknologier

Projektet viser hvordan kollektiv intelligens og crowdforudsigelser kan bruges til agil omstilling, innovation og ny forretningsudvikling.

Medarbejdere i virksomheders frontlinje besidder en kollektiv og ledelsesmæssig brugbar intelligens, da de er først til at opfange løbende forandringer i markedets omgivelser. Den viden kan bruges til at lave crowdforudsigelser.

Projektet havde derfor som mål at indsamle denne kollektive intelligens digitalt og bruge den til at forudsige operationelle udfordringer og strategiske muligheder, der kunne forbedre ledelsens evne til at agere mere proaktivt i en foranderlig global konkurrencesituation.

Formålet med projektet var at afprøve en metode på danske virksomheder, for derved at teste og validere denne metode, til at identificere og forudsige virksomhedsspecifikke trusler og spirende forretningsmuligheder i de globale markeder, baseret på informationer indsamlet direkte blandt virksomhedernes medarbejdere, der opererer i frontlinjen.

Projektet, og den udviklede guide og case-analyse, henvender sig primært til beslutningstagere i alle typer af industrivirksomheder uanset størrelse og internationaliseringsgrad. Især ledere i mindre vækstvirksomheder kan lære af erfaringerne fra store og mellemstore virksomheder på det her område med crowd predictions og collective intelligence.

Crowdforudsigelser skaber konkurrenceevne

Konkret har projektet benyttet sig af crowforudsigelser i to danske virksomheder, LEGO og Radiometer. Metoden har vist sig værdifuld og det kan man læse mere om i beskrivelsen af de to cases.

Resultaterne fra de to danske virksomheder kan metodisk komme mange til gavn. Selve metoderne og indsamlingen af viden, kan nemlig relativt nemt overføres til en dagligdag og virkelighed som også findes hos små og mellemstore danske virksomheder.

En metode som kan bruges af mange

Projektet bestod grundlæggende af to hovedaktiviteter, samt en række underbyggende delaktiviteter. De to hovedaktiviteter var følgende:  

  • Den første hovedaktivitet havde et analytisk fokus og bestod i at teste og validere en forudsigelsesmetode, der byggede på opdateret viden blandt frontlinjepersonalet i de deltagende virksomheder. Aktiviteten indledtes med en række interviews med repræsentanter fra frontlinjen med henblik på at identificere forudsigelsesvariabler, som efterfølgende analyseres i forhold til deres påvirkning af virksomhedens performance.
  • Den anden hovedaktivitet fokuserede på den kollektive læring blandt de deltagende virksomheder og andre interesserede Dels blev der afholdt 8 workshops rundt omkring i Danmark med i alt 80 deltagere, dels blev der afholdt i alt tre åbne konferencer, hvor erhvervsledere kunne høre om resultaterne og erfaringerne med brugen af frontlinjedata som grundlag for informerede beslutninger, og hvordan dansk erhvervsliv kunne udnytte værdien af kollektiv intelligens og afledte crowdforudsigelser. Her deltog i alt 150 personer – primært danske erhvervsledere.

Som kulmination på projektet og på baggrund af case-analyser og feedback fra danske erhvervsledere har projektet udarbejdet en guide til arbejdet med crowdforudsigelser i praksis.

Erfaringerne fra projektet er i dag forankret på IT-Universitetet i København, hvor universitetets Collective Intelligence Research Group løbende uddanner studerende og afholder kurser i brugen af kollektiv intelligens til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og vækst.

Kurserne henvender sig således også til små og mellemstore virksomheder, der vil arbejde systematisk med kollektiv intelligens.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Crowdforudsigelser fra frontlinjen

Projektejer:
Copenhagen Business School

Periode:
2017-2019

Støttet med:
3,2 mio. kroner

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.

Cases og guide

Projektet har opsamlet resultaterne fra projektet i to rapporter. Læs blandt andet om virksomhedernes problemstillinger og hvordan teknikkerne kan implementeres.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er skitseret i den afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Carina Antonia Hallin
Collective Intelligence Research Group
IT-Universitetet
Mail: caah@itu.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.