Crowdforudsigelser fra frontlinjen

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet havde til hensigt at udvikle et proaktivt beslutningsværktøj for dynamisk strategisk ledelse, der skulle bidrage til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og værditilvækst.

Medarbejdere i virksomheders frontlinje besidder en kollektiv og ledelsesmæssig brugbar intelligens, da de er først til at opfange løbende forandringer i markedets omgivelser. Projektet havde derfor som mål at indsamle denne kollektiv intelligens digitalt og bruge den til at forudsige operationelle udfordringer og strategiske muligheder, der kunne forbedre ledelsens evne til at agere mere proaktivt i en foranderlig global konkurrencesituation.   Formålet med projektet var derfor at afprøve en metode på danske virksomheder, for derved at teste og validere denne metode, til at identificere og forudsige virksomhedsspecifikke trusler og spirende forretningsmuligheder i de globale markeder baseret på informationer indsamlet direkte blandt virksomhedernes medarbejdere, der opererer i fronten.   Projektet henvendte sig primært til beslutningstagere i alle typer af industrivirksomheder uanset størrelse og internationaliseringsgrad, hvor især ledere i de mindre vækstvirksomheder kan lære af erfaringerne fra store og mellemstore virksomheder.

Projektet er nu afsluttet. Erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.  

METODE

Projektet bestod af to hovedaktiviteter samt en række underbyggende delaktiviteter. De to hovedaktiviteter var følgende:  

  • Den første hovedaktivitet havde et analytisk fokus og bestod i at teste og validere en forudsigelsesmetode, der byggede på opdateret viden blandt frontlinjepersonalet i de deltagende virksomheder. Aktiviteten indledtes med en række interviews med repræsentanter fra ”frontlinjen” med henblik på at identificere forudsigelsesvariabler, som efterfølgende analyseres i forhold til deres påvirkning af virksomhedens performance.

  • Den anden hovedaktivitet fokuserede på den kollektive læring blandt de deltagende virksomheder og andre interesserede i form af kvartalsvise workshops for ledere og årlige åbne konferencer, hvor erhvervsledere kan høre om resultaterne og erfaringerne med brugen af frontlinjedata som grundlag for informerede beslutninger, og hvordan dansk erhvervsliv kunne udnytte værdien af kollektiv intelligens og afledte crowdforudsigelser.

  • Projektet blev afsluttet med en konference, hvor de endelige resultater fra hele projektforløbet blev præsenteret i form af en række konkrete casestudier, modelbeskrivelser og rammeværktøjer opsamlet i praktiske guidelines, der kunne anvendes direkte i virksomhedernes daglige ledelse.     

EFFEKT 

Projektet forventede, at det nye proaktive ledelsesværktøj for dynamisk strategisk ledelse ville styrke virksomhedernes konkurrenceevne og værditilvækst ved at opfange trusler og nye forretningsmuligheder før konkurrenterne. Dermed ville projektet give virksomhederne en mere opdateret viden om operationelle og eksterne ændringer i omgivelserne ved at bruge crowdforudsigelser fra frontlinjen.  

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Crowdforudsigelser fra frontlinjen

Projektejer:
Copenhagen Business School

Periode:
2017-2019

Støttet med:
3,23 mio. kr.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om ledelse, som blev gennemført i starten af 2017. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her på hjemmesiden.
  • Temaindkaldelser

Cases og guide

Projektet har opsamlet resultaterne fra projektet i to rapporter. Læs blandt andet om virksomhedernes problemstillinger og hvordan teknikkerne kan implementeres.

  • Læs caserapport
  • Læs guide

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jens Gammelgaard
Institutleder
Telefon: 38 15 25 12
Mail: jg.int@cbs.dk

Kontaktpersoner:
Carina Antonia Hallin
Adjunkt
Telefon: 38 15 34 60
Mail: cah.int@cbs.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.