Værdikædereaktion

Arkiveret
Nye teknologier

Projektet vil adressere udfordringerne i meget teknologitunge virksomheder, der har svært ved at italesætte produkterne i en markedsorienteret kontekst. 

Der er i dag kun marginale differentieringsmuligheder på teknologiske kompetencer alene, da de hurtigt bliver indhentet og efterlignet. Men der er et stort potentiale for differentiering, hvis virksomheden kan kombinere de ingeniørfaglige kompetencer med brugerindsigt og et bredere samfundsmæssigt perspektiv på den teknologiske løsning. 

Projektet vil derfor identificere mulighederne for at optimere de pågældende virksomheders produktudvikling gennem øget inddragelse af bruger og operatør – og ved at skærpe virksomhedernes opmærksomhed på værdibaserede brandingpotentialer, der kan styrke deres internationale markedsposition.

Formålet med projektet er at udvikle en operationel guide, der skal fungere som en manual i brugerdreven produktudvikling og international branding. Guiden skal være med til at inspirere virksomheder fra byggeri- og teknologisektoren til at udvide deres mindset og medtænke brugerperspektiver og brandingpotentialer gennem hele værdikæden – men skal også afdække de udfordringer, der er i virksomhederne, som kan forhindre at det sker.

Projektet fokuserer på ingeniørtunge virksomheder, der udvikler robot- og automatiseringsteknologier til byggebranchen, da disse er meget typiske repræsentanter for den meget produktorienterede tilgang, der præger mange industrielle virksomheder.

METODE

Projektet indeholder tre aktivitetsniveauer der alle bevæger sig i retning af den færdige guide, som projektet skal munde ud i:

  • Nærkontakt

    Projektet vil foretage en antropologisk undersøgelse af, hvilke mentale og praktiske barrierer og støtter der er i forbindelse med implementering af automatisering og robotteknologi i byggebranchen.

  • Nye Horisonter

    På baggrund af den indsamlede viden fra første fase tilrettelægges tre workshops med forskere indenfor disciplinerne (for)brugerindsigt, organisations- og forretningsudvikling, branding og internationalisering.

  • Guide til fremtiden

    Med udgangspunkt i første og anden fase udarbejdes en operationel guide, som samler viden og resultater fra projektet til en manual i brugerdrevet produktudvikling og international branding. Manualen er målrettet mindre virksomheder generelt, men givet baggrunden i projektet vil den konkret referere til bygge-, robot- og automatiseringsbranchen.

MÅLSÆTNING

Projektet forventer, at virksomheder, som arbejder med udvikling af robot- og automatiseringsteknologier til byggebranchen, vil udvikle et nyt perspektiv på mulighederne for værditilvækst. Dernæst at de er blevet mere opmærksom på strategisk branding og værdien af andre parametre end de rent tekniske, og at de er blevet mere åbne for en markedsorienteret tilgang til produktudvikling og en mere tværfaglig værdikædetænkning.

Denne nye viden og ændrede forståelse vil forbedre deres muligheder for at differentiere sig og dermed skabe værdi på det globale marked.

På længere sigt håber projektet, at resultaterne fra projektet vil sprede sig til resten industrien, da udfordringerne og løsningsmodeller i stor udstrækning er generiske.

UDGIVELSER

Projektet har udgivet to rapporter, som bygger på undersøgelser og resultater derfra. Den ene rapport er en undersøgelse af robotteknologiens potentialer og begrænsninger i den danske byggebranche, og af den udspringer den anden rapport, som er en guide til robotudvikling på arbejdspladser. Begge rapporter kan læses ved at besøge nedenstående links. 

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Værdikædereaktion

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Værdikædereaktion

Projektejer:
RoboCluster
InnoByg
Brandbase

Tid:
2016 – 2017

Støttet med: 
1,28 mio. kr.

Rapporter

Projektet har udgivet to rapporter, som bygger på undersøgelser og resultater derfra. Den ene rapport er en undersøgelse af robotteknologiens potentialer og begrænsninger i den danske byggebranche, og af den udspringer den anden rapport, som er en guide til robotudvikling på arbejdspladser. Begge rapporter kan læses ved at besøge nedenstående links.

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Bjarke Falk Nielsen
Cluster Manager
Telefon: 21 19 47 97
Mail: bjarke.nielsen@robocluster.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mail: oos@industriensfond.dk
Telefon: 33 37 62 08

 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.