Big Social Data Analytics

Afsluttet
Nye teknologier

Med fokus på anvendelighed skulle projektet gøre danske virksomheder bedre til at kombinere eksterne sociale data med virksomhedernes egne data.

Formålet med projektet Big Social Data Analytics var at opnå ny viden og udvikle tekniske løsninger, så virksomheder kan kombinere sociale data med inhouse virksomhedsdata. På den baggrund kan virksomheder opnå viden, så de kan træffe beslutninger om produktudvikling, markedsføring, salg, strategi og yderligere øge indsigten i brugeradfærd.

Konkret data fra en række virksomheder blev stillet til rådighed for projektet og bragte de forskellige modeller i anvendelse. På den måde kunne modellernes anvendelighed blive testet direkte i virksomhederne. Tanken var, at modeller, værktøjer og løsninger ville have generel anvendelighed hos virksomheder på både B2B-markedet og på B2C-markedet.
 

Metode

Projektet blev bygget op omkring udviklingen af en række kerneydelser, som kan benyttes af danske virksomheder – enten hver for sig eller i en samlet sammenhæng:

 • Værktøjer der kan gøre det muligt at indsamle, kombinere og analysere data fra både eksterne og interne datakilder.
 • Modeller til at udvinde og inddrage virksomhedsdata og sociale data til procesoptimering og produktinnovation.
 • Modeller til at kunne forudsige salg baseret på analyser af sociale data fra eksempelvis CRM-systemer.
 • Kontrolpaneler, så virksomheden kan følge data i realtid.
   

Målsætninger

Big Social Data Analytics arbejdede med leverancer og succeskriterier på tre forskellige niveauer. Teknisk, organisatorisk og undervisningsmæssigt:

 • Teknisk:
  Konkret skulle der i den tekniske del udvikles en cloudbaseret løsning og en On-Premises løsning, det vil sige en løsning, som er hosted hos virksomheden. Løsningerne skulle alle have en høj brugerværdi, og løsningernes varighed skal sikres gennem samarbejder etableret i perioden.
   
 • Organisatorisk:
  For hver partnervirksomhed dokumenteres værdien for virksomheden – så dette er umiddelbart applikérbar for andre virksomheder.  Når modellerne blev færdigudviklet blev der afholdt læringsworkshops, og redskaberne blev formidlet til en bredere kreds af virksomheder gennem innovationsnetværkene www.infinit.dk og www.cfir.dk. Over de tre år projektet varede var det målet, at minimum 2.000 virksomheder skulle deltage i konferencer og læringsworkshops.
   
 • Undervisning:
  Minimum 40 studerende skulle undervises årligt i projektet på en ny uddannelse på CBS, kaldet Data-in-Business. Et tilsvarende antal skulle undervises på IT-universitetet. Undervisningen havde til formål at øge kompetenceniveauet i Danmark vedrørende håndteringen af sociale data i forretningsregi.

Den forventede effekt var, at virksomheder, der tager projektets services i brug, blev mere konkurrencedygtige. En indikator herfor var at måle på den forandring, der sker i virksomheden som følge af deltagelse i projektet. Konkret ville der blive målt på omsætningsforøgelse, innovation, øget kundetilfredshed og ledelse af kriser.

Derudover, skulle projektet lede til kapacitetsopbygning hos både virksomheder og studerende og parallelt med projektets praktiske leverancer, ville der også blive udøvet forskning i projektet.

Hele projektets samlede effekt blev slutteligt vurderet via en evaluering med ekstern bistand.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Big Social Data Analytics

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Big Social Data Analytics

Projektejer: 
Copenhagen Business School

Tid: 
2015-2018

Støttet med: 
6,2 mio. kroner

Hjemmeside:
Big Social Data

Temaindkaldelse

Big Social Data Analytics udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. Læs mere om temaindkaldelsen her:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ravi Vatrapu
Professor
Telefon: 38 15 44 35
Mail: rv.itm@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.