Modularisering og kunstig intelligens kan styrke konkurrencekraften i industrien

AIMO
Aktiv
Bæredygtig produktion

Med fokus på modularisering skal kunstig intelligens bane vejen for bedre produktudvikling og mere bæredygtig produktion. AIMO gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at komme i gang.

Projektets topprioriteter

    • At udvikle metoder til at estimere variantomkostninger for livscyklusomkostninger på tværs af værdikæden og på forskellige produktniveauer.
    • At fremme bæredygtighed ved hjælp af kunstig intelligens og foreslå bedre alternativer i produktdesignfasen.
    • At implementere og teste prototyper på designassistanceværktøjer i samarbejde med fire case-virksomheder.

Produktionsvirksomheder anvender ofte livscyklusomkostningsanalyse til at identificere, hvilke produktdesigns, der har den optimale omkostningsstruktur af variable og faste omkostninger på tværs af værdikæden og over produktets fulde livscyklus.

Med sådanne beregninger ved hånden, kan virksomheder træffe bedre beslutninger og booste konkurrencekraften. Men selve udførelsen af dem forudsætter ressourcer og specialviden – elementer og kompetencer som ikke nødvendigvis er til stede hos små og mellemstore virksomheder. Det skal projektet AIMO lave om på.

AIMO gør modularisering nemt at gå til

Med en omverden præget af øget konkurrence, stigende kompleksitet, store innovationsambitioner og øgede krav om bæredygtig produktion, har interessen for modularisering vundet indpas blandt virksomheder i alle størrelser, mens også Industriens Fond gennem tiltag som Center For Modularisering, REKON, Simplimize og Radikal Forenkling via Design har arbejdet for at dygtiggøre dansk erhvervsliv inden for modularisering.

Ofte er de gængse metoder til at implementere modulære strategier først og fremmest udviklet til store, globale virksomheder. Derfor kan det være vanskeligt, for mindre virksomheder, at komme godt i gang og opnå gode resultater.

Der er, med andre ord, et markant behov for tiltag, som kan fremme små og mellemstore virksomheders forudsætninger for at arbejde strategisk med produktprogrammer, livscyklusomkostningsanalyser og modularisering.

Derfor skal projektet AIMO generere viden og udvikle metoder til danske virksomheder, som gør dem i stand til at optimere beslutningsgrundlaget i produktudviklingsprocesser og dermed skabe en mere bære- og konkurrencedygtig forretning.

Projektets faser

Sammensmeltningen af modularisering og kunstig intelligens kan skabe helt nye veje til, at virksomheder hurtigere og bedre kan designe nye produkter. De bliver i stand til at generere automatiske analyser af produktvarianters livscyklusomkostninger og forslag til, hvordan et produkts komponenter kan forbedres – for eksempel gøres mere bæredygtige og økonomisk rentable.

Derudover kan AI, allerede i designprocessen af et produkt, tilvejebringe metoder til at foreslå og evaluere bedre alternativer til det oprindelige produktdesign.

I modularisering er grundtanken at skabe øget produktvarians og en samtidig reduktion af kompleksitet i værdikæden og besparelse på udviklingstid og omkostninger. For produktionsvirksomheder giver modulært produktdesign maksimal fleksibilitet til at anvende enkelte moduler i adskillige konfigurationer og derfor fremhæves modularisering ofte som en døråbner for den cirkulære økonomi og en mere bæredygtig produktionssektor.

Fire virksomheder tester de nye tilgange i AIMO

Fokus i AIMO er at skabe et livscyklusoverblik over den økonomiske konsekvens af forskellige produkt- og procesbeslutninger i designfasen af produkter. Denne viden kan hjælpe virksomheder til at træffe strategiske beslutninger på et mere oplyst grundlag og skal i projektet gøres tilgængelig i den daglige beslutningstagning med prototyper på en state of the art-model for variantomkostning, der integreres i IT-systemerne hos de deltagende virksomheder. Her anvendes især AI-teknikkerne deep learning og machine learning.

Projektets praktiske aktiviteter udføres i fire case-virksomheder, der repræsenterer forskellige industrier og hvoraf tre af dem kommer fra segmentet af små og mellemstore virksomheder.

Case-virksomhederne – Runi, KVM, Exhausto og Terma – involveres aktivt i projektforløbet og vil gennem deres deltagelse opnå bedre indsigt i og forståelse af deres produkter og produkternes livscyklus, såvel som af deres IT-systemer, værdikæder og potentialer for at arbejde modulært.

I tæt samarbejde med case-virksomhederne, vil AIMO-projektet identificere den enkelte virksomheders behov og muligheder og herefter indarbejde, teste og verificere de udviklede metoder og modeller i virksomhedernes IT-systemer og forretningsgange. Alle erfaringerne fra case-forløbene kommunikeres desuden generisk til et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
AIMO

Projektejer:
North European Modularization Network

Periode:
2022-2026

Støttet med:
5,7 mio. kroner

Kontakt

Projektejer
Finn Jäger-Rasmussen
Bestyrelsesformand
North European Modularization Network
30 59 51 16
fjr@terma.com

Projektansvarlig
Carsten Keinicke Fjord Christensen
Postdoc
Danmarks Tekniske Universitet
30 25 62 23
ckfjch@mek.dtu.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.