SIMPLIMIZE

Afsluttet
Nye teknologier

På baggrund af gode og veldokumenterede resultater fra mere end 20 danske produktionsvirksomheder, skal forenklingsmetoden SIMPLIMIZE nu bredes ud til dansk erhvervsliv.

SIMPLIMIZE er en operationel fremgangsmåde til forenkling af virksomheders produktprogram. Ved at benytte SIMPLIMIZE kan virksomheder forenkle sit produktprogram, så der opnås lavere omkostninger. Det sker blandt andet gennem kortere produktionstid og mindre kapitalbinding. Samtidigt øges evnen til at lancere nye produkter. Disse erfaringer er fremkommet gennem en række SIMPLIMIZE-pilotforløb.

Arbejdet med SIMPLIMIZE i en virksomhed er helt overordnet inddelt i fire grundlæggende trin, der kronologisk gennemgås skridt for skridt:

 • Trin 1  –  Situation og performance
  Her identificeres det, hvor det giver mest mening af gennemføre Simplimize-processen – det er der både en bagudrettet og en fremadrettet dimension i.
 • Trin 2  –  Målsætning
  Her fastsættes de målsætninger, der skal realiseres. Målsætninger skal indeholde både rationaliserings- og vækstmål.
 • Trin 3  –  Arkitektur for produktprogram
  Her kortlægges og beskrives udviklingen af den fremtidige produktarkitektur. Fremgangsmåden består grundlæggende af tre elementer: fokusering, udvikling og evaluering.
 • Trin 4  –  Realisering
  Her planlægges det hvordan produktarkitekturen implementeres i virksomhedens drift.

Metoden er nu afprøvet med tilfredsstillende resultater i en række danske virksomheder. Derfor har Industriens Fond, sammen med en række partnere, bidraget til med dette projekt, at SIMPLIMIZE blev udbredt yderligere hos både virksomheder og rådgivere.
 

Flere skal arbejde med SIMPLIMIZE

Målet med projektet var at flere skal kende til og benytte SIMPLIMIZE. Således var projektet flersidet og bestod helt overordnet af en række tiltag som skulle bidrage til følgende:

 • At uddanne kompetente SIMPLIMIZE-konsulenter der kunne skabe positive resultater for danske virksomheder.
 • At videregive information, værktøjer og andet materiale om SIMPLIMIZE til flere aktører og derigennem sikrer større udbredelse.
 • At skabe en universel platform for projektet og metoden på www.simplimize.dk.

Disse tre målsætninger skulle opnås gennem en række konkrette aktiviteter – bølger – der alle skulle bidrage til at udbrede kendskabet til og brugen af SIMPLIMIZE.
 

De seks bølger

Projektets seks hovedaktiviteter havde fokus på aktiv involvering af både virksomheder og deres medarbejdere, men arbejdede også med en generel forankring af projektmetoderne i relevante organisationer. De seks bølger var følgende:

SIMPLIMIZE.dk:
Hjemmesiden er det samlende organ for hele projektet og vil agere database indeholdende blandt andet et selvdiagnoseværktøj, viden, metoder og resultater, samt en fortælling om SIMPLIMIZE-metoden.

Konsulentuddannelse:
Knap tyve konsulenter fra ti rådgivningsvirksomheder er blevet uddannet og certificeret i SIMPLIMIZE-metoden. Det er sket gennem et uddannelsesforløb afholdt sammen med DTU hos en række danske virksomheder. Disse rådgivere kan nu udbyde SIMPLIMIZE og findes på projektets hjemmeside.

Innovationsagenter:
Denne bølge skal skabe en lokal tilstedeværelse hos virksomhederne gennem etablerede kanaler. Her benyttes GTS-systemet til at informere om SIMPLIMIZE.

Workshops:
En håndfuld workshops afholdes over hele Danmark, så virksomheder kan få en forsmag på hvad SIMPLIMIZE går ud på og måske indlede et arbejde med metoden i egen virksomhed – eventuelt med hjælp fra en certificeret konsulent eller et GTS-institut.

Lederkurser:
Kursusafdelingen på Danmarks Tekniske Universitet tilbyder et kursus i SIMPLIMIZE. Kurset er målrettet til virksomhedsledere.

Universitetsstuderendes projekter:
Studerende fra DTU kan gennemføre et SIMPLIMIZE-baseret bachelor- eller kandidatprojekt på danske virksomheder.
 

Målsætning

Der er opstillet en række delmålsætninger i projektet. Men alt i alt har målet været, at mere end 100 danske virksomheder skulle komme i berøring med SIMPLIMIZE. Derudover var målet, at metoderne bliver fast forankret hos relevante miljøer og organisationer i Danmark.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
SIMPLIMIZE

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Simplimize

Projektejere: 
DTU
Valcon
Teknologisk Institut
Industrisamarbejdet
Industriens Fond

Tid: 
2015 – 2017

Støttet med: 
12,0 mio. kroner

Simplimize

Mange virksomheder, i forskellige brancher, kan have glæde af SIMPLIMIZE-metoden. Læs her hvordan man kommer i gang og hvilke overvejelser man bør gøre sig på forhånd.

KONTAKT

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.