Stram Kæden

Arkiveret
Internationalisering

Øget fokus på forsyningskæder kan optimere samarbejdet mellem virksomheder og deres underleverandører. Den optimering var det primære omdrejningspunkt i projektet Stram Kæden.

I dag ligger op mod 80 procent af omkostningerne for mange danske virksomheder hos underleverandører. Og over 80 procent af virksomhederne mener, at deres leverandører er strategisk vigtige. Alligevel påpeger 60 procent af de selvsamme virksomheder, at der er store barrierer i forhold til at udvikle samarbejdet.

Projektet Stram Kæden har derfor arbejdet målrettet med at gøre op med nogle af de barrierer, der står i vejen for et optimalt forhold mellem kunde og leverandør, og dermed bidrage til at få realiseret potentialet for bedre forsyningskæder via systematisk arbejde på tværs af brancher, virksomheder og leverandører.

Projektets formål har således været, at hjælpe danske virksomheder og leverandører med at udvikle deres samarbejde i forsyningskæderne med henblik på at øge produktiviteten og dermed styrke den samlede konkurrenceevne i Danmark.
 

FORLØB

Stram Kæden tog udgangspunkt i 19 større såkaldte ankervirksomheder og deres vigtigste underleverandører. Dermed var det i alt 126 virksomheder der udgjorde det samlede projektet. Hver ankervirksomhed og dennes leverandører har gennemgået et optimeringsforløb, der blandt andet har omfattet en vekselvirkning mellem workshops og målrettede samarbejdsmøder. Der var mange iterative aktiviteter og processer undervejs i projektet. Men samlet set – og stærkt simplificeret – kan projektet illustreres således.

Konsulentvirksomhederne Valcon og Implement Consulting Group har sammen med Dansk Industri været facilitator på forløbene. Her har alle virksomheder i projektet arbejdet med konkrete værdiskabende værktøjer – værktøjer som kan findes her på siden.

Målet var – undervejs i projektet – at igangsætte en række konkrete indsatser inden for blandt andet lagerstyring, logistik og kvalitetsstyring – og sætte kroner og øre på potentialet for økonomiske gevinster for alle virksomheder i de konkrete forsyningskæder.
 

RESULTATER

Evalueringen af Stram Kæden viser markante produktivitetsgevinster hos de 126 virksomheder, der har deltaget i projektet.

Samlet set udgør de identificerede gevinster 130 mio. kroner fordelt på 109 konkrete indsatser. Resultaterne dækker blandt andet 50 procent i lagerreduktion, 10 procents reduktion i produktafvigelser, 50 procents reduktion af leadtime og samlet forøget produktivitet på mellem 10 og 20 procent.

En fornyet kontakt til ankervirksomhederne ét år efter de gennemførte forløb viste, at 16 af ankervirksomhederne havde realiseret de identificerede gevinster uden yderligere brug af konsulenter eller anden hjælp udefra. Her angav 11 af ankervirksomhederne desuden, at de havde igangsat tiltag i forlængelse af deres deltagelse i Stram Kæden med nye grupper af underleverandører, der ikke var involveret i første omgang.

Parallelt med projektets fremdrift blev værktøjer, resultater og erfaringer samlet op og præsenteret på en dedikeret online-portal. Portalen gjorde det muligt at dele erfaringer mellem de deltagende virksomheder. Men derudover kunne portalen også bruges som formidlingsværktøj og ud over projektdeltagerne benyttede yderligere 92 danske virksomheder sig af muligheden for at følge projektet tæt og lære af erfaringerne.

Stram Kæden har samlet flere end 800 aktive følgere i en gruppe på LinkedIn og i alt har 377 personer deltaget på tre forskellige konferencer med fokus på erfaringer fra de virksomheder, der har deltaget i projektet.

Fra de deltagende virksomheder har i alt 354 ansatte været involveret og undervejs og efter projektafslutning har brancheorganisationen Dansk Industri ved flere lejligheder formidlet viden om projektet.

Resultaterne af følgeforskningsprojektet – der har fulgt Stram Kæden helt fra starten af – har som planlagt udmøntet sig i to videnskabelige artikler. De er begge blevet præsenteret på internationale konferencer og optaget til bedømmelse. Desuden er der offentliggjort tre white papers i kølvandet på Stram Kæden.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Stram Kæden

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Stram Kæden

Projektejer: 
DI – Dansk Industri

Tid:
2015-2017

Støttet med: 
10,0 mio. kroner

Konklusioner

Projektet har udgivet en rapport med konklusioner på projektet. Den omfatter bl.a. barrierer og løbebaner for optimeret samarbejdei leverandørkæden. Læs rapporten gennem linket nedenfor:

VÆRKTØJER

Som led i projektet Stram Kæden er der udviklet og afprøvet en række værktøjer. Alle sigter de efter at fremme samarbejdet i forsyningskæderne. Værktøjerne er gratis og kan anvendes af alle – og de kan hentes her:

For at få en generel introduktion til projektet og dets værktøjer, så kan Dansk Industri kontaktes.

ANKERVIRKSOMHEDER

De 19 ankervirksomheder, der har deltaget i Stram Kæden, er: Terma A/S, Fiberline Composites A/S, ISS Facility Services A/S, Struers ApS, Thise Mejeri A.m.b.A., Mountain Top Industries ApS, MT Højgaard a/s, Kvist Industries A/S, BoConcept A/S, Louis Poulsen A/S, Hmf Group A/S, Micro Matic A/S, CP Kelco ApS, H.P. Therkelsen A/S, Københavns Lufthavne A/S, Elogic Systems A/S, BKI Foods A/S, Tulip Food Company og HOFOR A/S.

FØLG STRAM KÆDEN

Stram Kæden har etableret en gruppe på Linkedin. Gruppen er åben for alle og kan tilgås via linket nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Henriette Søltoft
Branchedirektør
Telefon: 33 77 30 54
Mail: hes@di.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.