Forsyningskæder sikres via forskning og nye erfaringer

Aktiv
Internationalisering

Projektet vil styrke risikostyring af forsyningskæder i danske produktionsvirksomheder

Den seneste pandemi har for alvor udstillet SMVers sårbarheder overfor forstyrrelser og nedbrud i forsyningskæder og udfordringer med at få leverancer frem til kunden. Det er ikke nok blot at fokusere på krisehåndteringen i forhold til COVID-19-krise, men at sikre robusthed i forhold til fremtidige forstyrrelse forsyningskæden.

Projektets formål er således at opbygge en markant større resiliens hos SMVer inden for produktion. Dette vil ske ved, at projektet identificerer og adresserer sårbarheder i virksomhedernes forsyningskæder gennem opbygning af viden, kompetencer og værktøjer inden for risikostyring af forsyningskæder.

Over en periode på 6 måneder skal der i samspil med 20 virksomheder og deres underleverandører udvikles metoder og værktøjer til at hjælpe de individuelle SMVer med: 1) Kortlægning af virksomhedens sårbarheder i forsyningskæden og dens evne til at arbejde med risikostyring af forsyninger; 2) Forebyggelse af forsyningsnedbrug; 3) Mindskelse af skadevirkning ved forsyningsnedbrud; og 4) Genopretning efter skade ved forsyningsnedbrud.

Hjemmesiden www.scr-smv.dk skal danne rammen for projektet og samle metode og værktøjer. Det er ambitionen at udbrede projektets viden til yderligere 500 SMV-produktionsvirksomheder.

Projektet skal munde ud i anvendelsesorienteret viden, der vil øge kompetenceniveauet hos produktionsvirksomheder og deres rådgivere i risikostyring af forsyningskæder. Viden og erfaringer i form af metoder, cases og værktøjer vil indgå på uddannelser af HD, cand.merc. og MBA-studerende, der skal sikre uddannelse af kommende medarbejdere i kompetent ledelse af forsyningskæder.

Projektet henvender sig til små og mellemstore danske produktionsvirksomheder med globale forsyningskæder.

cases

KVM Genvex

Logitrans A/S

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Supply chain resilience

Projektejer:
SDU

Periode:
2021-2023

Støttet med:
3 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Syddansk Universitet.

KONTAKT

Projektejer:
Jan Stentoft
Professor
Syddansk Universitet
20 88 71 91
stentoft@sam.sdu.dk 

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden