Hvad gør man når Kina ikke er nok?

Aktiv
Internationalisering

Hvad er alternativet, hvis Kina ikke kan bruges som samarbejdspartner? Det skal China Plus One undersøge og samtidigt ruste danske virksomheder til en, måske, ny virkelighed, hvor Kina skal fylde mindre i den daglige forretning.

Projektets topprioriteter

  1. Ruste danske virksomheder til at forholde sig til China Plus One-problematikken.

  2. Styrke danske virksomheders arbejde med produktion, afsætning og forskning i Asien.

  3. Øge robustheden, agiliteten og scenarieplanlægningen i danske virksomheder, der har eller overvejer at få aktiviteter i Kina.

Kina har gennem flere årtier udviklet sig til at spille en afgørende rolle for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. I første omgang som produktionsland. Senere som afsætningsmarked. Og nu også som et vigtigt supplement til øvrige R&D-funktioner.

Men det voksende omkostningsniveau har fået mange udenlandske – og dermed også danske – virksomheder til at fravælge Kina som afsætningsmarked og forsyningscenter. Men hvad er alternativet?

China Plus One skal forberede dansk erhvervsliv

Fravalget af Kina er yderligere blevet forstærket af Kinas handelskrig med USA, den indgribende håndtering af Covid-19, samt generelt tiltagende erhvervsmæssig, sikkerhedsmæssig og politisk skepsis overfor Kina og det kinesiske erhvervsliv.

Udviklingen, og et eventuelt fravalg af Kina, kan få stor betydning for dansk erhvervsliv. Danmarks økonomiske samkvem med Kina byder nemlig hvert år på nye rekorder for handel og investeringer.

Men til trods for det, er også danske virksomheder meget bekymrede over Kinas udvikling. En højere grad af afkobling fra det kinesiske marked og erhvervsliv er derfor et realistisk scenarie. Og det er altså det scenarie som China Plus One-projektet skal hjælpe dansk erhvervsliv med at håndtere.

Kina har længe været kilde til danske virksomheders konkurrenceevne – men kan det blive ved?

Så hvad vil det gøre ved dansk erhvervslivs konkurrenceevne, hvis virksomhederne reducerer aktivitetsniveauet i Kina?

Hvordan kan danske produktionsvirksomheder høste de samme fordele andetsteds, som de i dag høster i Kinas massive industrikompleks?

Er det muligt at erstatte efterspørgslen fra millioner af købestærke kinesiske forbrugere med et godt alternativ?

Kan andre lande tilbyde lige så gunstige betingelser på forskningsområdet, som Kina lokker med?

Spørgsmålene er mange hos små og mellemstore danske virksomheder og den slags spørgsmål skal China Plus One nu give gode svar på.

Altså svar der gives med henblik på at afklare konkrete implikationer af at flytte eksisterende Kina-funktioner til andre lokationer. Overvejelser der skal foretages nu, da mangel på rettidig omhu kan få enorme konsekvenser for det enkelte firma og dermed også bredt for dansk erhvervsliv og Danmark.

Kortlægning, sammenligning og videndeling

Gennem China Plus One-projektet undersøges konsekvenserne af øget dansk afkobling fra Kina. Hensigten er at identificere, analysere og teste de konkrete implikationer der kan følge med, når man som dansk virksomhed flytter eksisterende Kina-funktioner til andre lokationer.

Projektets rettesnor er begrebet China+1, der beskriver strategiske mulighedsrum for at udvikle alternativer til en virksomheds Kina-aktiviteter. Et grundlæggende princip for China+1 er, at det ikke er nok bare at flytte aktiviteter ud af Kina. Det skal gøres på en måde, så værdikæden ikke svækkes og med det formål at virksomheden står tilbage med en – samlet set – stærkere robusthed og konkurrenceevne.

I det lys arbejder China Plus One-projektet med at undersøge forskellige tiltag, fremgangsmåder og strategier inden for China+1 i en dansk sammenhæng.

Hensigten er at opsamle erfaringer og trykteste hypoteser i samspil med udvalgte danske virksomheder og efterfølgende sørge for at dele projektets viden til et bredere publikum over hele Danmark og dansk erhvervsliv – særligt til de virksomheder der opererer internationalt.

Det er alt i alt fire moduler, der er omdrejningspunkterne i China Plus One-projektet.

Modul A – analyse af strategier

China+1 som begreb og egentlig strategi har for alvor vundet indpas i takt med, at Covid-19-restriktioner og Kinas rivalisering med USA har sat udenlandske investorer i landet under pres. Men reelt afspejler begrebet en udvikling, der har været undervejs i de seneste 8-10 år.

Alternativer til Kina afprøves nu i et mere struktureret format end tidligere, og virksomheder kigger hinanden over skuldrene for at indhente nyttig viden – også de danske.

Erfaringerne fra den gradvise udflytning af aktiviteter fra Kina udgør således fundamentet i projektets analyse, hvor der foretages interviews med virksomheder, som overvejer eller allerede har realiseret en beslutning om at rykke produktion, afsætning eller forskning fra Kina til andre lokationer.

Analysen munder ud i en arbejdsrapport med opstilling af strategiske scenarier for China+1, herunder forskellige valgmuligheder for at flytte funktioner væk fra Kina.

Modul B – sammenligning af alternativer

Her inddrages komparativ data fra markeder af særlig betydning for China+1 agendaen. Der sættes især lup på Indien, Singapore og Vietnam på grund af deres regionale tilhørsforhold og fordi de tre lande allerede har modtaget investeringer, der tidligere gik til Kina.

De tre lande sammenlignes med Kina på basis af kriterier som infrastruktur, klyngeformationer og close-to-customer hensyn. Fordele og ulemper ved udflytning fra Kina præciseres for hvert kriterium og analysen inkluderer også en vurdering af afsætningsleddet.

Ultimativt sætter projektet fokus på, hvad det betyder for danske virksomheders indtægtspotentiale i etablerede markeder som EU og USA, hvis Kinas rolle i forsyningskæden reduceres.

Sammenligningerne munder ud i en rapport, der beskriver potentielle implikationer og gevinster ved at flytte Kina-funktioner til andre markeder.

Modul C – videndeling til virksomheder

Den mest afgørende opgave for China Plus One-projektet er at formidle brugbar ny viden til et stort antal danske virksomheder. Til det formål afholdes en række workshops rundt omkring i Danmark, hvor de væsentligste anbefalinger fra projektet præsenteres.

På hver workshop inviteres deltagerne til at komme med feedback på projektets konklusioner og kan samtidigt forklare hvordan de forholder sig til at arbejde med Kina fremadrettet. Disse input, observationer og forslag tages med videre i projektets fremadrettede arbejde. Ambitionen er at mindst 300 danske virksomheder deltager på de afholdte workshops.

Modul D – videndeling til øvrige stakeholdere

Danske aktiviteter i Kina har stor betydning for Danmark og dansk erhvervsliv. Derfor er det også gunstigt, at de mange aktører, der hver dag arbejder for at støtte op om danske virksomheders konkurrenceevne også kender til projektets betragtninger og nye viden.

Derfor gennemføres også en række videndelingsaktiviteter, der specifikt adresserer dette felt af aktører.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
China Plus One

Projektejer:
Dansk Industri

Website:
Læs mere

Periode:
2023-2024

Støttet med:
0,25 mio. kroner

Internationalisering

China Plus One er et af flere projekter i Industriens Fonds projektportefølje, som beskæftiger sig med internationaliseringen af dansk erhvervsliv. Læs mere om fondens arbejde med internationalisering her.

Kontakt

Projektejer:
Thomas Bustrup
Viceadministrerende direktør
33 77 33 77
thb@di.dk

Projektleder:
Peter Bøgh Hansen
China Political Director
22 26 01 98
pmh@di.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.