Center for Modularization

Aktiv
Bæredygtig produktion

Projektet vil skalere Center for Modularisering, som officielt blev indviet i november 2020. Skaleringen af centret skal sikre støtte og rådgivning af danske virksomheder i deres omstilling til modulære tilgange til markeder, produktion og produktudvikling og derigennem forbedre deres konkurrenceevne.

For virksomheder er der er store gevinster at hente ved modulariserede produktionssystemer, herunder hurtigere respons på skiftende markedsbehov. Ved at udnytte de muligheder, der ligger i at opbygge en portefølje med en mindre kerne af grundprodukter, som kan moduleres alt efter kundernes præcise behov, reduceres udstyrsinvesteringer og udviklingstid og time-to-market.

En forundersøgelse for udviklingen af et ”Center for Modularisering” viste i 2020 en klar interesse- og behov i industrien for at blive bedre klædt på til at adoptere en modulær tilgang til produktion. Derfor indgår projektet nu i en anden fase.

Projektet bygger videre på erfaringer gjort i det nordiske netværk NEM (Nordic Executive Modularization), og flere af NEMs virksomheder og universiteter samt rådgivere spiller sammen med DI en betydelig rolle i projektet.

Projektet har til formål at skalere og institutionalisere det allerede eksisterende NEM-netværk, som i 2020 talte ca. 40 primært større virksomheder, 7 universiteter fra Norden samt 7 konsulentvirksomheder. En række aktiviteter skal sikre udbredelse af en modulariseringstilgang til optimering af produktion i danske SMVer, hvor der fortsat er et stort uudnyttet potentiale. 

Virksomhedsinitiativer i form af workshops skal kompetenceudvikle og gøre virksomhederne i stand til gå videre med implementering af modulariseringskoncepter. Konsulentaktiviteter skal resultere i konkrete handlingsplaner for de deltagende virksomheder. Det udvikles værktøjer til at bistå rådgivningsvirksomheder tilknyttet centeret med at opnå størst mulig impact. Fem tematiserede network workstreams/projekter med 20 – 40 SMVer skal gruppere virksomhederne indenfor samme område og udvikle best practises. Centerets lokale såvel som udenlandske eksperter vil igennem partnerskaber med DI, universiteter og virksomhedsrådgivere kompetenceudvikle organisationernes konsulenter via seminarer. SMV-aktiviteter skal udvikle og implementere særlige tilbud og services, der specifikt målrettes SMV segmentet, så der sikres lettere adgang til know-how og support. Endeligt vil øvrige aktiviteter – inspirationsture og konferencer være med til at inspirere SMVer yderligere til at arbejde med modularisering.

Projektet har til hensigt at inspirere danske virksomheder til i stigende grad at bruge modulariseringstilgangen til deres produkter, kunder og værdikæder, derved optimere deres forretning og styrke konkurrenceevnen igennem en reduceret kompleksitet og øget automatisering af produktionen.

Projektet henvender sig til alle danske virksomheder, vidensinstitutioner og rådgivere med interesse for modularisering og forretningsoptimering.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Center for Modularization

Projektejer:
DI - Dansk Industri

Website:
nemcfm.dk

Periode:
2019-2023

Støttet med:
7,7 mio. kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af Dansk Industri samarbejde med række aktører inden for netværket N.E.M. Besøg dem herunder.

KONTAKT

Projektejer:
Christian Eskildsen
CEO
info@modularization.net

Projektansvarlig:
Pernille Erichsen
Chef for DI ledelse og virksomehedsudvikling
33 77 30 92
peer@di.dk 

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.