Ny teknologi som katalysator for vækst og konkurrencekraft

Kunstig intelligens anvendt på persondata. Manipulation af menneskelig DNA. Selvkørende biler. Deep fakes og ansigtsgenkendelse! Der er talrige eksempler på teknologier, hvis anvendelse rummer etiske problemstillinger. Danske virksomheder har et godt udgangspunkt for at agere etisk. For evnen til at kombinere den nyeste teknologi med et klart etisk kompas vil være en global konkurrenceparameter – nu og i fremtiden.

Konkurrencekraft, produktivitet og ny teknologi hænger sammen. For danske SMV’er er potentialet fortsat meget stort, og der er både højt- og lavthængende frugter at plukke.  

Én ting er teknologiernes betydning for at effektivisere og automatisere virksomhedernes arbejdsgange. Noget andet er, at nøglen til innovation, internationalisering og fremtidens bæredygtige løsninger i høj grad gemmer sig i evnen til at omsætte nye teknologier til værdiskabelse. Det skal flere produktionsvirksomheder få øjnene op for.  

Med udviklingen inden for kunstig intelligens, robotteknologi, IoT og additiv fremstilling (3D-print) opstår helt nye forretningsmuligheder, som danske virksomheder skal gribe. Det er en forudsætning for at bevare vores digitale styrkeposition i en tid, hvor den fjerde industrielle revolution er i fuld gang og omkalfatrer produktionsvirksomheder globalt. 

Flere virksomheder skal med  

Analyserne taler et klart sprog: Brancher, der kun i begrænset omfang har ladet sig digitalisere, oplever produktivitetsfald, mens de, der går foran og investerer nu, oplever produktivitetsvækst. Danmark har et godt udgangspunkt som et af verdens mest digitaliserede lande. Men det er nødvendigt med et gearskifte, der sikrer, at flere virksomheder kommer med på industri 4.0-bølgen i stedet for at bliver overrumplet af den. Samtidig er vores evne til at inkorporere nye teknologier i danske løsninger afgørende for den grønne omstilling, cybersikkerhed og eksporten. 

Dansk erhvervsliv klarer sig på lange stræk godt som teknologination. Vi er i front inden for klima- og miljøteknologier. Danske virksomheder er førende i EU, når det kommer til at anvende 3D-print. Og stadig flere virksomheder i fremstillingsindustrien får øjnene op for potentialet i kunstig intelligens.  

Men talrige tech-rankings, der måler landes teknologimodenhed viser også, at der er rum for forbedring: De løsninger, som verden køber af Danmark, er sammenlignet med andre avancerede økonomier, ikke så high-tech eller komplekse, som man skulle tro. Danske tech-økosystemer – herunder i hovedstaden – synes ikke at være så stærke, som man kunne ønske.   

Og mens danske virksomheder i stor stil omkostningseffektiviserer med ny teknologi, så halter vi bagud i bagud i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med, når det kommer til investeringer i innovation.

Kun 16 pct. bruger ny teknologi til innovation og produktudvikling.  

Ledelsen skal gå foran og tilegne sig viden om ny teknologi  

Skal virksomhederne flytte sig, kræver det først og fremmest, at ledelserne er i stand til at sætte retningen. I forlængelse heraf er det problematisk, at ca. 36 pct. af de danske SMV’er i produktionssektoren peger på, at manglende viden i toppen af virksomhederne er en kompetencemæssig barriere for udnyttelsen af ny teknologi.  

Uden indsigt i mulighederne er det vanskeligt at finde de oplagte digitaliseringspotentialer, kvantificere dem – og tilmed få dem tænkt ind i forretningsstrategien. Der mangler tilmed de gode businesscases at læne sig opad.

Det vil Industriens Fond med bl.a. projekterne SMV:Fintech og projektet Digital Factory Mapping ændre på.  

Med sidstnævnte projekt får 18 små- og mellemstore produktionsvirksomheder på tværs af industrier mulighed for at gennemgå et transformationsforløb og herigennem få identificeret og kvantificeret digitaliseringsforbedringer i produktionen samt hjælp til implementering.  

Nye teknologier skal ind i produktionsapparatet  

Gennem AM Hub og AI Denmark tilbyder vi virksomhedsprogrammer og skræddersyede forløb, der med afsæt i konkrete, virkelighedsnære udfordringer viser, hvordan man kan forløse store potentialer i virksomheden – uanset om det handler om effektivisering eller forretningsudvikling.  

Med en praksisnær tilgang er det formålet at sikre, at endnu flere virksomheder får øjnene op for, at brugen af ny teknologi ikke alene er forbeholdt de store koncerner med endnu større tech-muskler. Ved at innovere virksomhederne indefra med ny teknologi løftes konkurrencekraften markant.  

Samarbejde mellem produktionsvirksomheder og startupmiljøer   

Industriens Fond sætter også ind ved systematisk at arbejde med brobygning og alliancer mellem etablerede produktionsvirksomheder og det stærke, danske forskning- og vidensmiljø, der udklækker fremtidens lovende deeptech-startups.  

Danske startups skal tilegne sig et styrket kommercielt mindset og have tryktestet og valideret deres løsninger, mens etablerede virksomheder skal have bedre adgang til den nyeste viden og teknologier, som startup-virksomhederne ofte er på forkant med.  

Den afgørende vekselvirkning mellem ny viden og industriens innovationsbehov arbejder vi på at løfte gennem en bred vifte af projekter, bl.a. Skylab Pilots, der vil accelerere teknologiudviklingen i de danske deep tech-startups gennem i alt 15 inkubatorforløb bestående af samarbejder mellem iværksættere, etablerede virksomheder og videns- og forskningsmiljøer på DTU. Med MADE danner vi sammen med industrien, fonde, foreninger og forskningsmiljøer fælles front for at gøre Danmark til verdens førende produktionsland med afsæt i ny teknologi.  

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.