Virksomheder bliver nødt til at forsøge at forudsige fremtiden

Forandring fryder, siges det. Men forandring kan også være forvirrende og skabe forhindringer og uforudsigelighed. Men kan man identificere forandringerne, før de finder sted og skabe ny forretning ud af dem?

I en virkelighed, hvor verden ændrer sig for hvert minut, der går, er det vanskeligt at være erhvervsleder. Det har det sådan set altid været. Men den kompleksitet, der omgærder det globale erhvervsliv i disse år, gør det særligt svært at drive en fremtidssikret forretning i konstant forandring.

Uanset hvor i verden, man driver virksomhed, er der især ét mantra, der går igen. Change is the new normal. Og det stiller krav til både ledere og medarbejdere overalt i dansk erhvervsliv.

”De konstante forandringer kræver et nyt mindset hos alle virksomheder. Omstillingsparathed er et nøgleord og både ejere og ansatte skal acceptere, at man, så at sige, aldrig bliver færdig. Der kommer altid en opgave mere, en ny udfordring eller en uforudset krise. Og her gælder det om at være godt forberedt,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond og fortsætter:

”Ingen kan forudsige fremtiden. Forandring er den eneste konstant, vi har, og det betyder, at virksomheders konkurrenceevne i fremtiden afhænger af evner som agilitet, resiliens, parathed og robusthed.”

Virsomhedens vejrudsigt

Når ingen ved, hvad der sker er gode råd dyre. Men takket være teknologiske landvindinger, så har danske virksomheder fået nye metoder og værktøjer til at navigere i uforudsigelige og omskiftelige tider. Dels metoder, der fremviser virksomhedernes mulighedsrum, dels metoder og værktøjer til konkret at navigere i svære tider.

”Gennem dataopsamling og -analyse kan der indhentes mange forskellige oplysninger om det marked, man agerer i. Kundedata fortæller rigtig meget, crowdforudsigelser kan give unikke realtids-indsigter og med horizon-scanning kan både små og store virksomheder opdage tegn, tendenser, trends og teknologier, der potentielt kan forandre virksomhedens omverden og handlerum,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og fortsætter:

”På den måde kan virksomheder forsøge at prognosticere, hvad der kommer til at ske på de områder, som er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne. Vel at mærke med værktøjer, der omgående opfanger forandringer, så prognoserne hele tiden er opdaterede. Lidt som en vejrudsigt. Her kunne prognosen sige 14 grader, og så ved vi alle sammen, at temperaturen kommer til at ligge deromkring. Ikke præcist 14 grader, nødvendigvis, men måske 12-16 grader. Altså ikke langt fra prognosen. På den måde kan man sige, at virksomheder med lignende prognoser i hånden, kan danne et tilstrækkeligt retvisende billede af fremtiden til, at virksomheden kan agere strategisk på baggrund deraf. Ikke med 100 procent træfsikkerhed, men dog præcist nok – og baseret på relevant information – til at man kan agere på mere substantielle overvejelser end bare håb og mavefornemmelse.”

Dataindsamling er essentiel

For at hjælpe dansk erhvervsliv med at være på forkant med udviklingen, er Industriens Fond involveret i en række initiativer, der understøtter virksomheders indsamling og analyse af relevant data.

I projektet Datadreven Kundeindsigt hjælpes virksomheder for eksempel med at indsamle, fortolke og udnytte data om kunder og potentielle kunder på bedst mulig vis.

I projektet SME Navigator får virksomheder bedre forudsætninger for på et tidligt stadie, at opnå indsigter i, hvad der driver forandringer i deres forretningsomverden

Og med projektet Crowdforudsigelser Fra Frontlinjen understøttes danske virksomheders arbejde med kollektiv intelligens i forretningsøjemed – blandt andet til at lave fremtidsforudsigelser.

I en virkelighed – og fremtid – hvor forandring er den nye normaltilstand, er det ikke nok at kunne danne sig et billede af fremtidens tendenser og udfaldsrum. Virksomheder skal også kunne agere på baggrund af den opnåede viden.

Det er jo ikke nok at vide hvad der skal gøres og bare tale om det. Der skal handles i praksis. Og det er lettere sagt end gjort. Men grundlæggende handler det om to ting. Dels om parathed, så man kan reagere hurtigt på forandringerne, dels om agilitet, så forretningsmodellen er designet på en fleksibel måde, så både produkter, produktionen og salget kan omstilles hurtigt og fungere på trods af pludseligt opståede forandringer,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og peger blandt andet på, hvordan både modularisering af produktionen og anvendelse af nye teknologier og nye ledelsesmetoder, kan understøtte agile og effektive forretningsmodeller.

For eksempel arbejder Center for Modularisering på at gøre danske virksomheder bedre til at bygge omstillingsparate produktporteføljer og reducere time-to-market. Og i Dansk AM Hub hjælpes danske virksomheder med at bruge 3D-print til at producere mere fleksibelt og bæredygtigt.

I projektet Half Double Institute uddannes virksomheder i at bruge Half Double-metoden til at øge fremdrift og succesrate inden for projektledelse og som et sidste eksempel kan nævnes projektet Boost Væksten hvor danske virksomheders innovation optimeres gennem et værktøj, der markant forkorter vejen fra idé til marked.

Selvom virksomheder gør, hvad de kan for at være på forkant med udviklingen, og hele tiden har fokus på robusthed og resiliens, så går det også galt engang i mellem.

”Derfor er det vigtigt, at virksomheder har beredskabsplaner klar, som kan bruges ved alle tænkelige forandringer og scenarier. Og så skal forretningen være omstillingsparat. For eksempel med veldokumenterede og dynamiske processer i forhold til at sikre resiliens i forsyningskæderne og generelt bygge modstandsdygtighed op,” siger Charlotte Kjeldsen Krarup og henviser til nogle af de initiativer, som Industriens Fond har søsat for at understøtte danske virksomheders kriseparathed.

I rækken af eksempler findes projektet Beyond The Crisis, som er en krisehåndteringsværktøjskasse særligt designet til små og mellemstore danske virksomheder.

Et andet eksempel er initiativet Modstandsdygtig, der øger virksomheders agilitet og kriseparathed med særligt fokus på danske virksomheder, der har internationale aktiviteter.

I forhold til globale kunde- og leverandørforhold er et projekt som Supply Chain Resilience værd at fremhæve. Her arbejdes der først og fremmest med at styrke virksomheders robusthed og omstillingsparathed i forsyningskæderne.

I en virkelighed hvor “change is the new normal”, er det naturligvis umuligt at forudsige og forberede sig på alt. Verden er i forandring, og det kræver en kæmpe indsats at følge med.

”Det vi gerne vil bidrage til, er at danske virksomheder forholder sig bevidst og konstruktivt til de forandringer, der foregår omkring os. Først og fremmest skal de være i stand til at modstå og tilpasse sig de nye virkeligheder, der konstant kommer væltende fra nær og fjern. Men derudover håber vi også, at vi med relevante værktøjer kan gøre virksomheder bedre til at vende kriserne på hovedet, så de går fra at være uoverstigelige udfordringer til i stedet for at blive potentielle forretningsmuligheder, der kan gribes og danne grobund for innovativ forretningsudvikling, styrket konkurrenceevne og øget vækst,” slutter Charlotte Kjeldsen Krarup.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Charlotte Kjeldsen Krarup

Udviklingsdirektør

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.