Bedre optimering og statistisk tilgang øger væksten

Boost Væksten med Brownie Bee
Aktiv
Nye teknologier

Målrettet og datadrevet innovation kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge innovationshastigheden og derved forkorte vejen fra idé til marked.

For mange virksomheder er der lang vej fra idé til udvikling af et nyt produkt. Udviklingsomkostningerne er høje og der skal foretages mange forsøg og analyser inden et nyt produkt er klar til at komme på markedet.

Derfor skal projektet Boost Væksten, blandt andet ved hjælp af optimeringsværktøjet Brownie Bee, hjælpe danske produktionsvirksomheder med at accelerere innovationen.

Det gøres blandt andet ved at dygtiggøre produktionsvirksomheder inden for brugen af optimeringsværktøjet, der baserer sig på maskinlæring.

Brownie Bee giver hurtigt gode resultater

Brownie Bee tager udgangspunkt i Design of Experiments-princippet (DoE). Det er en metode, der skaber høj værdi ud fra få datapunkter og derigennem reducerer antallet af nødvendige forsøg på vejen mod optimering eller nye produkter.

Et eksempel på, hvordan det dynamiske DoE-værktøj Brownie Bee kan anvendes til optimering indenfor innovation i produktionsindustrien, er ved udviklingen af en ny møbellak.

En møbellak, der består af otte forskellige lak-ingredienser, kan varieres i forskellige blandingsforhold indenfor nogle øvre og nedre grænser. Helt konkret har værktøjet gjort det muligt at identificere den bedste kombination af lak-ingredienser i forhold til farve og vedhæftningsevne blandt 1.280 unikke kombinationer i løbet af blot 30 forsøg.

På den måde blev møbellakken optimeret hurtigt og resultatet blev godt. Den tendens kan komme mange virksomheder til gavn.

Brownie Bee forbedres og formidles bredt

I projektet Boost Væksten er der tre hovedaktiviteter, der samlet set gør danske produktionsvirksomheder bedre til at innovere ved hjælp af Brownie Bee.

  • Fase 1 – Virksomhedsforløb
    Her indgår 15 virksomheder i et forløb af 3-6 måneders varighed med henblik på at implementere værktøjet og løfte medarbejdernes kompetenceniveau.
  • Fase 2 – Videreudvikling af værktøjet
    Med praktiske erfaringer fra ovennævnte virksomhedsforløb trimmes Brownie Bee, så det endnu bedre passer til den hverdag og de udfordringer, som små og mellemstore virksomheder innoverer i. Således er der især fokus på praktisk brugervenlighed af det digitale optimeringsværktøj.
  • Fase 3 – Formidling
    Cases og eksempler fra virksomhedsforløbene skal skabe interesse for Brownie Bee blandt de danske produktionsvirksomheder. Der oprettes derudover et netværk for virksomheder, der ønsker at arbejde med datadreven innovation og anvendelse af DoE-principper. I netværket faciliteres interaktionen mellem eksperter og virksomheder gennem blandt andet workshops og en virtuel platform.

Helt overordnet har Boost Væksten altså til hensigt at øge kendskabet til mulighederne i datadrevet innovation og dynamisk-DoE med henblik på at hjælpe fremstillingsindustrien med anvende data til effektiv proces- og produktudvikling.

Projektet skal gøre danske virksomheder i stand til at udnytte egne data i langt højere grad end i dag, og ændre den måde de arbejder med innovation.

Konkret forventer Boost Væksten at kunne reducere virksomheders innovationsrelaterede ressourceforbrug med op til 90 procent og desuden reducere time-to-market ved optimering af eksisterende produkter eller ved lancering af helt nye produkter.

Hør hvordan virksomheden Radisurf har brugt Brownie Bee til at forbedre processer og produkter.

Hør hvordan virksomheden Gram Equipment har brugt Brownie Bee til at forbedre processer og produkter.

På sigt er det ambitionen at Boost Væksten, via Brownie Bee, er med til at skabe grobund for bæredygtig produktudvikling, og at den øgede innovationshastighed og reduktion i udviklingsomkostninger vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Som led i formidlingen af Brownie Bee har Boost Væksten afholdt et længere webinar om de grundlæggende principper i værktøjet, hvordan værktøjet i praksis kan bruges og lidt om andre virksomheders konkrete udbytte af det. Se med her:

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Boost Væksten

Projektejer:
Teknologisk Institut

Periode:
2020-2023

Støttet med:
3,8 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres i et partnerskab bestående af aktører i og omkring dansk erhvervsliv.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om datadreven vækst i dansk erhvervsliv.

KONTAKT

Projektejer:
Sune Dowler Nygaard
Direktør
Teknologisk Institut
72 20 24 20
snd@teknologisk.dk

Projektansvarlig
Peter Rosborg
Projektleder
Teknologisk Institut
72 20 14 01
pros@teknologisk.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.