Bedre optimering og statistisk tilgang øger væksten

Boost Væksten med Brownie Bee
Afsluttet
Nye teknologier

Målrettet og datadrevet innovation kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge innovationshastigheden og derved forkorte vejen fra idé til marked.

For mange virksomheder er der lang vej fra idé til udvikling af et nyt produkt. Udviklingsomkostningerne er høje og der skal foretages mange forsøg og analyser inden et nyt produkt er klar til at komme på markedet.

Derfor har projektet Boost Væksten, ved hjælp af optimeringsværktøjet Brownie Bee, hjulpet danske produktionsvirksomheder med at accelerere innovationen.

Det er blandt andet gjort ved at dygtiggøre produktionsvirksomheder inden for brugen af Brownie Bee, der baserer sig på maskinlæring.

Brownie Bee giver hurtigt gode resultater

Mange små og mellemstore virksomheder oplever det modsatte af et Big Data-problem. De har som regel få datapunkter, og hvert af disse
datapunkter er ressourcekrævende at generere. Det er en udfordring, som Brownie Bee kan løse.

Brownie Bee tager udgangspunkt i Design of Experiments-princippet (DoE). Det er en metode, der skaber høj værdi ud fra få datapunkter og derigennem reducerer antallet af nødvendige forsøg på vejen mod optimering eller nye produkter.

Forstå hvordan værktøjet Brownie Bee virker, ved at se denne introduktions- og forklaringsvideo, hvor holdet bag værktøjet sætter ord på mulighederne og de potentielle gevinster.

Et eksempel på, hvordan det dynamiske DoE-værktøj Brownie Bee kan anvendes til optimering indenfor innovation i produktionsindustrien, er ved udviklingen af en ny møbellak.

En møbellak, der består af otte forskellige lak-ingredienser, kan varieres i forskellige blandingsforhold indenfor nogle øvre og nedre grænser. Helt konkret har værktøjet gjort det muligt at identificere den bedste kombination af lak-ingredienser i forhold til farve og vedhæftningsevne blandt 1.280 unikke kombinationer i løbet af blot 30 forsøg.

På den måde blev møbellakken optimeret hurtigt og resultatet blev godt. Den tendens kan komme mange virksomheder til gavn.

Brownie Bee blev forbedret og formidlet bredt

I projektet Boost Væksten er der gennemført tre hovedaktiviteter, der samlet set gør danske produktionsvirksomheder bedre til at innovere ved hjælp af Brownie Bee.

  • Fase 1 – Virksomhedsforløb
    Her har en række virksomheder indgået i forløb af 3-6 måneders varighed med henblik på at implementere værktøjet og løfte medarbejdernes kompetenceniveau.
  • Fase 2 – Videreudvikling af værktøjet
    Med praktiske erfaringer fra ovennævnte virksomhedsforløb er Brownie Bee løbende blevet forbedret, så det endnu bedre passer til den hverdag og de udfordringer, som små og mellemstore virksomheder innoverer i. Således har der især været fokus på praktisk brugervenlighed af det digitale optimeringsværktøj.
  • Fase 3 – Formidling
    Cases og eksempler fra virksomhedsforløbene er blevet brugt til at skabe interesse for Brownie Bee blandt de danske produktionsvirksomheder. Der er desuden oprettet et netværk for virksomheder, der ønsker at arbejde med datadreven innovation og anvendelse af DoE-principper. I netværket faciliteres interaktionen mellem eksperter og virksomheder gennem blandt andet workshops og en virtuel platform.

Helt overordnet har Boost Væksten altså haft til hensigt at øge kendskabet til mulighederne i datadrevet innovation og dynamisk-DoE med henblik på at hjælpe fremstillingsindustrien med at anvende data til effektiv proces- og produktudvikling.

Eksempler fra dansk erhvervsliv

Projektet har samlet set arbejdet for at gøre danske virksomheder i stand til at udnytte egne data i langt højere grad end i dag, og ændre den måde de arbejder med innovation på.

Se hvordan det er gået til hos nogle af de deltagende virksomheder, der på forskellig vis har arbejdet med Brownie Bee i innovationen.

Hvordan er det gået?

Brownie Bee er blevet brugt i en række danske virksomheder med gode resultater til følge.

Vestas Aircoil:
Færdigudvikling af nyt produkt på 3 måneder i stedet for de gængse 2 år.

Ege Carpets:
Produktionshastighed øget med 17 procent.

Faerch:
Sparet i omegnen af 3.000.000 kroner om året.

pK Chemicals:
Batchkapacitet er øget med 25 procent uden at foretage andre ændringer.

Struers:
20 procent hurtigere i mål end vanligt med et nyt produkt.

RadiSurf:
Levetiden af produkt er forlænget med 140 procent.

SBS:
13 variable optimeret på bare 45 eksperimenter. Det ville have krævet flere hundrede via konventionel metode.

Gram Equipment:
Hurtig konklusion med hensyn til om prototypen virkede eller ej.

CeramicSpeed:
Udvikling af nyt, komplekst produkt på kun 15 forsøg.

Midtjydsk Fornikling:
Effektivisering af processer og bedre samlet procesforståelse.

Credin:
Udvikling af en vegansk og glutenfri muffin på bare 3 uger.

Konkret har Boost Væksten, ved hjælp af Brownie Bee, kunnet reducere virksomheders innovationsrelaterede ressourceforbrug og desuden reduceret time-to-market ved optimering af eksisterende produkter eller ved lancering af helt nye produkter.

Det har de blandt andet haft gavn af hos Radisurf og Gram Equipment, der fortæller om deres erfaringer her.

Hør hvordan virksomheden Radisurf har brugt Brownie Bee til at forbedre processer og produkter.

Hør hvordan virksomheden Gram Equipment har brugt Brownie Bee til at forbedre processer og produkter.

På sigt er det ambitionen at Boost Væksten, via Brownie Bee, er med til at skabe grobund for endnu mere bæredygtig produktudvikling i dansk erhvervsliv.

Og derudover er forventningen også, at den øgede innovationshastighed og reduktion i udviklingsomkostninger vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Boost Væksten

Projektejer:
Teknologisk Institut

Periode:
2020-2023

Støttet med:
3,8 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udførtes i et partnerskab bestående af aktører i og omkring dansk erhvervsliv.

TEMAINDKALDELSE

Projektet blev skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om datadreven vækst i dansk erhvervsliv.

KONTAKT

Projektejer:
Sune Dowler Nygaard
Direktør
Teknologisk Institut
72 20 24 20
snd@teknologisk.dk

Projektansvarlig
Peter Rosborg
Projektleder
Teknologisk Institut
72 20 14 01
pros@teknologisk.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.