Bedre forberedelse styrker kriseberedskab

Aktiv
Internationalisering

Projektet vil styrke danske SMVers robusthed ved at udvikle værktøjer til håndtering af kritiske hændelser.

Under Covid-19 pandemien oplevede mange virksomheder at stå uforberedte uden en strategi eller et beredskab til håndtering af krisesituationer. Særligt gik det ud over SMVer i produktions- og eksportsegmentet, som viste sig at høre til de mest sårbare, samtidig med at være den branche, som har størst betydning for dansk eksportøkonomi. Branchen har ofte for få ressourcer investeret i teknisk og organisatorisk kapabilitet til forebyggelse og håndtering af kritiske hændelser som brand, økonomiske kriser, cyber- eller terrorangreb i forhold til, hvor udsatte de er.

Projektet har til formål at klæde SMVerne bedre på til fremtidige hændelser igennem udviklingen af en krisehåndteringsværktøjskasse og træning i anvendelsen. I projektets indledende fase udvikles et vurderingsværktøj til at måle virksomhedernes robusthed og lægge en base-line for, hvilke forbedringer der vil ske igennem projektperioden. 30 virksomheder indgår derefter i et rådgivningsforløb med henblik på at kortlægge SMVernes udfordringer og udvikle løsningsforslag. Endeligt laves et roadmap af den indsamlet data med viden om virksomhedernes bevæggrunde for at investere/eller ikke at investere i krisehåndtering, og til at tilpasse værktøjerne, så de er målrettet SMVernes behov.  

Ligeledes vil der blive indledt et samarbejde med forsikringsselskaber om udviklingen af en ny prisfastsættelsesmodel, der kan øge virksomhedernes incitamenter til at investere i krisehåndtering.

Ambitionen er, at rådgivningen og værktøjerne vil styrke virksomhedernes evne til at foregribe og håndtere forstyrrelser i deres værdi- og forsyningskæder, og at et mere robust erhvervsliv kan fortsætte med at bidrage til værdi og vækst, når næste krise rammer. 

Projektet henvender sig til alle danske SMVer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Beyond The Crisis

Projektejer:
DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 

Periode:
2021-2023

Støttet med:
3,3 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i samarbejde med en række aktører. Besøg dem herunder

 

KONTAKT

Projektejer:
Jesper Florin
Afdelingsleder for sikringsafdelingen
51 35 37 07
jfl@brandogsikring.dk

Projektansvarlig:
Andreas Norstedt
Safety and Security Consultant
50 80 78 33
apn@dbigroup.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.