Ultra:bit

Ny national indsats i folkeskolen skal styrke børns digitale kompetencer, teknologiforståelse og interesse for kodning.

Der er brug for, at danske børns digitale kompetencer og teknologiforståelse løftes. Ikke mindst fordi teknologi og digitale løsninger bliver en mere og mere integreret del af vores liv. Projektet Ultra:bit vil derfor gøre børn både teknologikompetente og -kritiske og dermed styrke deres evner til at agere i en verden med øget digitalisering, og inspirere dem til at skabe innovative løsninger på komplekse problemstillinger og indgå i kritisk dialog om teknologi.

Projektets ambition er at inspirere både børn, deres forældre, lærere, pædagoger og den bredere befolkning til nysgerrighed over for de muligheder og udfordringer som teknologiens sprog indebærer – både i forhold til deres egen hverdag og i forhold til samfundet.

Projektets målgruppe er folkeskolens fjerdeklasser i hele Kongeriget – svarende til godt 70.000 børn, samt deres lærere og forældre. Målgruppen omfatter hele Rigsfællesskabet (Grønland, Færøerne, Danmark) samt Sydslesvig.

Elever og lærere undervises i kodning og teknologiforståelse, ligesom hvert barn med støtte fra Industriens Fond får tildelt minicomputeren, ultra:bit, hvortil der udvikles undervisningsmateri-ale og iværksættes en indsats til opbygning af lærerkompetencer. Parallelt sætter TV-kanalen DR Ultra ind med formidlende børneprogrammer om temaet.
 

METODE

Børnene skal opdage, at teknologi er sjovt, nemt og relevant for dem i deres hverdag. De skal selv prøve at have fremtiden mellem hænderne og sammen knække koden til sproget bag teknologien, nemlig kodning. Projektet ultra:bit danner fundamentet for, at børn i 4. klasse stifter bekendtskab med kodning og teknologiforståelse på mange planer. Projektet består af tre overordnede spor:

 • Leg og inspiration
  I dette første spor vil projektet udvikle programindhold til børn på DR Ultra om børn, kreativitet og teknologi, og til voksne med fokus på teknologiens betydning for vores eget liv og for samfundet i dag og i fremtiden.
 • Få fremtiden mellem hænderne
  Det andet spor består af en række aktiviteter, der muliggør og inspirerer til at arbejde med kodning. Centralt heri står udleveringen af en ultrabit til alle børn. Projektet vil endvidere afholde såkaldte KreaKodeCamps for 10.000 børn og 500 lærere, hvor der igangsættes aktiviteter, der styrker brugen af teknologien.
 • Læring
  Det tredje spor går på at udvikle undervisningsmateriale og aktivitetstilbud omkring minicomputeren. Der udvikles her en digital pakke og bliver nedsat en Omrejsende Ultra:bit Task Force, der besøger 225 skoler og holder workshops for op mod 7.000 lærere. Dette spor har til formål at understøtte kompetenceudvikling i teknologiforståelse og digital kreativitet hos lærere på tværs af fagområder. Derudover består dette spor ligeledes af to best practise-konferencer, kurser i teknologiforståelse og meget mere.
   

EFFEKT

Det er forventningen, at den samlede 3-årige indsats resulterer i vedvarende interesse for teknologisk kreativitet blandt børn og bevirker, at børnenes kompetencer styrkes, og at interessen for at vælge uddannelsesretninger med fokus på teknologisk kreativitet styrkes.

Helt konkret forventes det, at børns nysgerrighed og kritiske stillingstagen over for teknologi og dens udfordringer er øget og at deres kodningskompetencer er styrket, og at lærernes oplevelse af teknologiens relevans i deres undervisning, kompetencer i at undervise i teknologiforståelse og teknologikritik er øget samt at deres kodningskompetencer er styrket.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
ultra:bit

Projektejer: 
Danmarks Radio

Tid: 
2018-2020

Støttet med: 
14,5 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside

Projektet videreudvikles i 2018 med ultra:bit 2.0
Besøg projektsiden

PARTNERE

Projektets udføres i praksis af Danmarks Radio i samarbejde med Centre for Undervisningsmidler-Danmark (CFU-Danmark). Læs mere om partnerne her.

Evalueringsrapport

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) har i november 2018 foretaget en omfattende undersøgelse af projektets effekt. Resumé samt hele undersøgelsen kan læses forneden.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Morten Skov Hansen
Kanalredaktør
Telefon: 35 20 44 99
E-mail:mosh@dr.dk

Kontaktperson:
Camilla Laudrup
Sekretariatsleder
Telefon: 35 20 30 40
Mail: caml@dr.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk