Digitalisering danner grobund for vækst i agroindustrien

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet vil styrke agroindustriens vækst og konkurrenceevne gennem en digitalisering af fødevareværdikæden og udvikling af databaserede forretningsmodeller.

Agroindustriens leverer traditionelt maskiner og mekanik til landbruget. Stigende pres på fødevareindustrien i forhold til klima, miljø og dyrevelfærd, og stærk international konkurrence stiller krav til fødevareindustrien om øget dokumentation og effektivitet, men det kræver at branchen udveksler og udnytter langt flere data på tværs af fødevareværdikæden end hidtil. Dette lægger et stort pres på agroindustrien for at levere digitale løsninger til at hjælpe fødevareindustrien med dette.

Projektet vil derfor digitalisere agroindustrien og tappe ind i et stort potentiale for anvendelse af data til fornyet vækst og effektivitet. Projektet vil hjælpe virksomheder med at identificere og afklare deres muligheder og igennem indsigt i kundebehov og markedsforhold udvikle levedygtige servicekoncepter og forretningsmodeller.

Projektet indleder med et afklaringsforløb for deltagende virksomheden angående de muligheder og udfordringer, der ligger i datadrevet vækst i agroindustrien. 20 virksomheder indgår derefter til et videre forløb bestående af temadage og individuel rådgivning og facilitering inden for en række emneområder såsom produkt/service/forretningsmodel, kundebehov og markedsforhold, opsamling og tilgængeliggørelse af data, datavalidering og statistik, opkobling til managementsystemer og -platforme samt forretningsmæssig og organisatorisk implementering.

Forløbende skal munde ud i skræddersyede, implementer-bare handlingsplaner med kvalificerede beskrivelser af virksomhedens datadreven videreudvikling. Virksomhederne vil have opnået kompetencer, som gør dem i stand til opsamle, behandle og omsætte data til udvikling af produkter og services. I sidste ende skal den digitale opkvalificering øge kvaliteten af deres produkter, effektivisere deres forretning og styrke deres markedsposition. På den længere bane skal projektet være med til at løfte digitaliseringsgraden i hele landbruget og fødevareindustrien.

Projektet henvender sig til agroindustrien og dets underleverandører.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Vækst i Agroindustrien

Projektejer:
​Teknologisk Institut

Periode:
2020-2023

Støttet med:
6,2 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Teknologisk Institut i samarbejde med en række danske aktører.

Temaindkaldelse

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Datadreven Vækst”.

KONTAKT

Projektejer:
Bodil Højland Lorentzen
Direktør
72 20 15 39
bhl@teknologisk.dk

Projektansvarlig:
Nicolai Fog Hansen
Sektionsleder
Teknologisk Institut
72 20 15 33
nfh@teknologisk.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.