Hub i Svanemølleværket

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet havde til formål at undersøge potentialet for at etablere varig en hub i Svanemølleværket i tilknytning til Danmarks Tekniske Museum, DTM 4.0. Hubben skal fungere som et levende laboratorium for Danmark med fokus på teknologi, klima og bæredygtighed. 

I 2017 gav Fonden støtte til et forstudie og prospekt for et nyt nationalt teknisk museum. I 2019 præsenterede Danmarks Tekniske Museum visionen for, hvordan Svanemølleværket kan transformeres til et nyt Danmarks Tekniske Museum

I samarbejde med udviklingsselskabet By & Havn, som ejer grunden, hvor Svanemølleværket ligger, har Bygningsfondet DTM 4.0 etableret et partnerskab, omkring museumsplanerne og udnyttelsen af de i alt 22.000 m2, som værket rummer. 
Som en del af forstudiet og prospektet for et nyt Danmarks Tekniske Museum, har et internationalt team af konsulenter i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter præsenteret et forslag til overordnet udstillingsdesign og hvordan bygningen kan transformeres. Af de i alt 22.000 m2 foreslås op til 12.500 m2 anvendt til museum.  

Projektet kunne konkludere, at Svanemølleværket har stor potentiale til at blive et unikt samlingspunkt og kraftværk for ideer og innovation, der kan accelerere og oplyse Danmarks omstilling til klimanation og teknologisamfund. Den grønne omstilling har brug for et samlingssted, som kan forløse tværsektorielle samarbejder og tværfaglige kompetencer og bringe Danmark på omgangshøjde med de ambitiøse satsninger og udviklingsmiljøer, som netop i disse år skyder frem i mange lande omkring os. I byer som Helsinki, Berlin, Amsterdam og Barcelona etableres nye teknologihubs som en del af byudviklingen og i de fleste tilfælde er det med bæredygtighedsmål som prisme til fremtiden.

Et ambitiøst koncept i Svanemølleværket vil sætte København på landkortet – og kan sammen det planlagte museum sætte rammerne om de visioner, strategier, ideer, læringer og debatter, der over de næste årtier vil være helt centrale for Danmarks omstilling til klimanation og teknologisamfund.

Der kan læses endnu mere om projektets konklusioner i potentialeanalysen: 

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Hub i Svanemølleværket

Projektejer:
By & Havn og Bygningsfondet DTM 4.0

Periode:
2020

Støttet med:
720.000 kr.

Potentialeanalyse

I analysen konkluderes der på Svanemølleværkets store potentiale for at blive et varetegn og hub for Danmarks grønne omstilling.

KONTAKT

Projektejer:
Jens Refslund Christensen
Direktør
Danmarks Tekniske Museum
​93 86 95 71
jrc@tekniskmuseum.dk

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden