Etik og ansvarlighed som konkurrencefordel

Nye teknologier har altid påvirket mennesker, samfund og erhvervsliv. Men hvordan sikrer vi, at de nye teknologier kommer mange til gavn og øger værditilvæksten i de danske virksomheder?

Kunstig intelligens anvendt på persondata. Manipulation af menneskelig DNA. Selvkørende biler. Deep fakes, ansigtsgenkendelse og overvågning. Der er talrige eksempler på teknologier, hvis anvendelse rummer etiske problemstillinger.

Danske virksomheder har heldigvis et godt udgangspunkt for at agere etisk. De evner skal videreudvikles og udnyttes, for evnen til at kombinere den nyeste teknologi med et klart etisk kompas er et globalt konkurrenceparameter.

Etik på agendaen

Diskussioner om etik, ansvarlighed, konsekvenser og nye teknologiers problemstillinger og påvirkninger er ikke noget nyt.

Introduktionen af nye teknologier har altid påvirket mennesker, samfund og erhvervsliv. Fra hjulploven, der ændrede fødevareproduktionen, til konsekvenserne af atomkraft, algoritmer og gensplejsning.

Men i takt med at de nye teknologier udvikles, udbredes og implementeres hurtigere, og kommer tættere på menneskers hverdag og kroppe, så får overvejelserne om etik og ansvarlighed en stadigt større relevans for rigtig mange virksomheder, deres ansatte og deres kunder.

Digitalisering og big data

I de seneste år har især den øgede digitalisering tilføjet kolossale datamængder og en ny dimension til debatten om etik og teknologi. For i spændingsfeltet mellem data, machine learning, kunstig intelligens og intelligente algoritmer kan det føles som om, at teknologien får sit eget liv.

Algoritmerne genkender ansigter og profilerer personer efter køn, race og social baggrund. Kunstig intelligens sidder i førersædet i fremtidens biler og har dermed menneskers liv i deres virtuelle hænder. Algoritmerne styrer også de sociale medier og eksponerer os for bestemte typer af information og skærmer os for andet. Algoritmer, der ofte kontrolleres af aktører uden for Danmarks grænser, og som kan tjene formål, der ikke fremstår etisk forsvarlige i en dansk kontekst.

Umuligt at stoppe udviklingen

Samtidig er den teknologiske og digitale udvikling uomgængelig. Danske virksomheder kan ikke melde sig ud af de teknologiske tendenser, for prisen kan være at konkurrenterne kommer først ind i fremtiden.

Når det kommer til både udvikling og implementering af ny teknologi er dansk erhvervsliv generelt godt med. På tværs af brancher og industrier er virksomhederne godt i gang med at høste fordelene ved IoT, robotteknologi og kunstig intelligens.

Men det er vigtigt, at den gode start ikke bliver til en sovepude. Danske virksomheder skal hele tiden have blik for balancen mellem den nye verden af muligheder, som ny teknologi medfører, og forståelsen for, at enhver kunde og enhver borger skal have sikkerhed for, at rettigheder, retssikkerhed og ikke mindst virksomhedens eget værdisæt styrer algoritmerne og ikke omvendt.

Det er i det krydsfelt – mellem menneske, teknologi og etik – at den danske styrkeposition skal ligge. Automatisering og digitalisering er nemlig med til at forbedre de danske produkter, effektivisere virksomhederne og frigøre ressourcer til den innovation og udvikling, som virksomhederne skal leve af i fremtiden.

De virksomheder, der er først med at udnytte nye teknologier på en god måde med mennesket i centrum, vil utvivlsomt gå fremtiden i møde med en styrket konkurrenceevne.

Og det skal være de danske. Derfor er det vigtigt, at vi ikke taber pusten. Den globale konkurrence er hård og i det globale, digitale kapløb, løbes der stærkt.

Men vi skal huske, at vi skal holde fast i en udvikling, der løber på to ben, hvor udvikling og ansvarlighed bliver hinandens forudsætninger.

Danske virksomheder kan med fordel stå last og brast om det ansvar, vi er kendte for og sikre, at det er mennesket, der tøjler teknologien, så den ikke tøjler os. Den tilgang bør kunne omsættes til nye markedsandele.

Etikkompas sætter kursen

Muligheden for at bruge etikken til at øge konkurrenceevnen er også afsættet for, at Industriens Fond sammen med Dansk Design Center og Dansk Industri har udviklet Det Digitale Etikkompas.

Gennem en række konkrete værktøjer styrker kompasset de danske produktionsvirksomheders kritiske stillingtagen til både udvikling og implementering af nye teknologier, særligt med fokus på digitale løsninger.

Kompasset er, med andre ord, en guide, der hjælper virksomheden med at forholde sig kritisk til digitale løsninger og giver svar på de etiske spørgsmål, der kan indgå som arbejdsredskab i udviklingen af nye, automatiske løsninger.

Med afsæt i 29 videnskort dykker kompasset ned i en lang række problemstillinger, som skitserer både gode og dårlige etiske designløsninger, og giver anbefalinger til, hvordan automatisering bruges på den bedste og mest transparente måde med mennesket i centrum.

Ny teknologi fører til nye krav og forventninger

Implementering og anvendelse af nye teknologier fører nye forventninger med sig. Én ting er etikken. Noget andet er lovkravene. Og så er der alle forventningerne fra kunder, ansatte, investorer og samarbejdspartnere.

Vi ser allerede i dag, at virksomhederne i stigende grad er nødt til at forholde sig hertil. I takt med at digitaliseringen gør sit indtog i stort set alle brancher og handelsrelationer, så følger omverdenen opmærksomt med og kræver blandt andet mere transparens.

Og det giver god mening. Som forbruger eller virksomhedsejer skal man være sikker på, at de forretningsmæssige beslutninger, der træffes på baggrund af data og kunstig intelligens stemmer overens med organisationens værdier og kundens ønsker.

Fremtidens konkurrencedygtige virksomheder er dem, der allerede nu forholder sig proaktivt til disse problematikker og sikrer, at potentialet i nye teknologier anvendes på en etisk og ansvarlig måde ud fra stærke principper forankret i virksomheden.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Charlotte Kjeldsen Krarup

Udviklingsdirektør

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.