Forretningsmodeller efter Covid19

Projektet vil trække læring ud af genstartnu.dk, så de høstede erfaringer kan komme andre virksomheder og kommende programmer til gode.  

Små og mellemstore virksomheder har under Covid-19 pandemien været nødt til tilpasse og videreudvikle deres forretningsmodeller.  På den korte bane har virksomhederne brug for at gentænke deres kommunikation, salg, markedsføring og tilpasning af deres produkter. På længere sigt skal vilkårene for vækst tilpasses en virkelighed med forandringer i de globale værdikæder, nye partnerskaber samt større krav til digitalisering og generel robusthed.

Samtidig er der et behov for at styrke kompetencerne blandt erhvervsfremmeaktører, der tilbyder SMVer sparring om forretningsmodeludvikling.

genstartNU.dk programmet rummer et stærkt grundlag for at opsamle viden, der kan skabe indsigt og inspiration for andre virksomheder: 

I første halvdel af 2020 etablerede Industriens Fond en særlig genstartNU-hotline der kunne yde umiddelbar og praksisnær rådgivning til kriseramte virksomheder, men også til virksomheder som var parate til at bruge den svære krisetid til forretningsudvikling og innovationstiltag. Den rådgivningsmulighed har mere end 800 virksomheder – især fremstillingsvirksomheder – benyttet sig af. Se cases.

Samtidig kan de mange forskellige forløb og virksomhedserfaringer i programmet danne udgangspunkt for en dyb forståelse af, hvordan Covid-19 påvirker forretningsmodeller i forskellige brancher, og hvordan erhvervshusenes sparring i lyset heraf kan videreudvikles.

Herudover skaber de mange forløb en unik mulighed for at blive klogere på, hvad der kendetegner succesfulde SMV-rådgivningsforløb om forretningsmodeludvikling, og hvilke typer af forløb der skaber værdi for forskellige typer af virksomheder.

Ambitionen med projektet er således at trække læring ud af genstart.nu, så de høstede erfaringer kan komme andre virksomheder og kommende programmer til gode.

Herudover er det målet at skabe et samlet billede af brugerne af programmet samt af den værdi, programmet har skabt i målgruppen. Projektet skal evaluere resultaterne og perspektiverne i, at Fonden fremadrettet udbyder denne form for programmer som supplement til transformative og længerevarende projekter.

PROJEKTET

Projektnavn:
Forretningsmodeller efter Covid19-læring og inspiration fra genstartnu.dk

Projektejer:
IRIS Group

Tid:
2020-2021

Støttet med:
4,9 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af IRIS Group i samarbejde med en forskere fra danske universiteter:

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektansvarlig
Jens Nyholm
Direktør
IRIS Group
jn@irisgroup.dk
51 25 10 40

Projektansvarlig Industriens Fond
Anders Wils
Direktionskonsulent
33 37 62 33
aw@industriensfond.dk