Tænketank styrker dansk erhvervslivs rolle i Europa og globalt

Aktiv
Internationalisering

Tænketanken Europa bidrager til en mere kvalificeret debat om det europæiske samarbejde. Herunder også de gevinster som danske virksomheder får ud af - og potentielt kan få ud af - EU, samt dansk erhvervslivs generelle rolle og position i Europa og globalt.

Industriens Fond har sammen med Dansk Industri og CO-industri etableret Tænketanken Europa. Tænketanken skal løbende styrke og berige den europapolitiske debat i Danmark. Fondens støtte til Tænketanken Europa skal især ses i lyset af, at dansk erhvervsliv i høj grad afhænger af sine europæiske naboer. Og derfor er et velfungerende indre marked og en kvalificeret debat derom berigende for Danmark og dansk erhvervsliv i bred forstand.

I omegnen af 80 procent af Danmarks samhandel er knyttet til samhandel inden for EU’s indre marked eller EU’s handelsaftaler med tredjelande. Så EU og vores nærmarkeder er essentielle for de danske virksomheder.

Gennem Tænketanken Europa får danske aktører, herunder først og fremmest de danske virksomheder, essentiel viden om de ting der foregår i EU. Erhvervslivets rammevilkår er under voldsom forandring og det skaber helt nye udfordringer og muligheder for dansk erhvervsliv – og her er det vigtigt at også erhvervslivet sættes i scene med den viden og de behov som de danske virksomheder har.

Aktuelle emner og aktiviteter

Tænketanken Europa sætter ind på mange forskellige områder, med det fællestræk, at de alle har stor indvirkning på dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

 • Energi og klima
  Grøn transition og CO2-reduktion er en kernemålsætning for EU, og EU vil i de kommende år skulle vedtage mange love på området.
 • Industripolitik
  Med krig, corona og ustabile forsyningskæder in mente har industripolitik og statsstøtte fået en renæssance. Derfor opbygger EU såkaldte projekter af fælleseuropæisk interesse (IPCEI), som potentielt har stor betydning for dansk erhvervsliv.
 • Handelspolitik
  Den største del af verdens vækst og innovation foregår uden for Europe. Alene af den grund er det afgørende, at EU forsat forsøger at indgå globale handelsaftaler, der kan understøtte frihandel og velfungerende forsyningskæder.
 • Data
  Adgang til og styring af data er et centralt administrativt omdrejningspunkt i den globale økonomi. Spørgsmålet er, hvordan EU kan blive en global trend- og standardsetter inden for regulering og brug af industridata og anden data på en måde så det gavner dansk erhvervsliv.
 • Sikkerhed
  Med krig i Europa er der blevet udløst en helt ny dynamik, som både indeholder offensive og defensive muligheder for Danmark og dansk erhvervsliv. Blandt andet inden for cybersikkerhed og forsvar. Det skyldes også, at Danmark nu indgår i EU’s forsvarsdimension.

Således arbejder Tænketanken Europa for eksempel på at elementer, der styrker dansk industris konkurrenceevne får særligt fokus. Og på at tydeliggøre danske styrkepositioner inden for energi og life science over for europæiske beslutningstagere.

Ydermere monitorerer og evaluerer tænketanken også relevansen af europæiske industrialliancer for dansk industri, samt påvirker udviklingen af nye europæiske alliancer med særligt fokus på danske virksomheders ønsker, behov og konkurrencevilkår.

I forhold til aktiviteter herhjemme arbejder Tænketanken Europa konstant på at relevante temaer løbende indgår i den brede offentlige debat.

Dermed styrkes danskernes forståelse for, at frihandel og globalisering er afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne og dermed også for Danmark og det danske samfund.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Tænketanken Europa

Projektejer:
Tænketanken Europa

Periode:
2013-2025

Støttet med:
2013-2016: 6,0 mio. kroner
2017-2019: 6,0 mio. kroner
2022-2025: 6,0 mio. kroner

Kontakt

Projektansvarlig:
Lykke Fris
Direktør
Telefon: 33 13 07 30
Mail: lykke@thinkeuropa.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.