Danske virksomheder kan løse verdens problemer

Dansk forskning, dansk innovation og danske løsninger skal oftere bringes i spil på den internationale scene. Når globale, samfundsmæssige udfordringer – som for eksempel sundhedskriser, vandmangel og den grønne omstilling – skal løses, så skal det i højere grad være danske virksomheder, der leverer løsningen.

Med unikke løsninger inden for bæredygtighed, sundhed og digitalisering har danske virksomheder rig mulighed for at byde sig til, når globale udfordringer skal løses. De muligheder skal udnyttes meget mere. Derfor igangsættes SDG Landing Pad, der er det første offentligt-private samarbejde af sin slags.

Når vi skal løse nogle af de mest komplekse udfordringer, som ikke blot vi, men hele verden står over for, er forskning og innovation afgørende. Det er vi gode til fra dansk side, og samtidig har dansk erhvervsliv markante styrkepositioner inden for områder, der er helt centrale for at adressere FN’s verdensmål. Med SDG Landing Pad skal vi få endnu mere ud af vores internationale samarbejder og innovationsindsats til gavn for dansk økonomi, for dansk erhvervsliv og for de vigtige fremskridt for mennesker, klima og samfund, der ligger i FN’s Verdensmål,” siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Med SDG Landing Pad kommer Danmark og dansk erhvervsliv til at være bannerførere for en mere bæredygtig eksport – som både handler om handel og om at skabe en bedre verden.

Vi skal sikre innovation og internationale samarbejder for at understøtte udvikling af nye danske bæredygtige løsninger på verdens udfordringer og opdyrke nye danske styrkepositioner. Dermed kan vi præge en bæredygtig udvikling samtidig med, at vi baner vejen for dansk eksport og udenlandske investeringer. Som udenrigsminister arbejder jeg for, at vi spiller en global rolle, når det handler om bæredygtige løsninger, der sigter efter at realisere FN’s verdensmål. Med Innovation Centre Denmark har vi syv hot spots ude i verden, der gøder jorden for fremtidens danske løsninger,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Med ønsket om at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne støtter Industriens Fond op om en intensiveret indsats for at få bæredygtige danske produkter ud på de internationale markeder.

Verdensmålene er et eksportkatalog for danske virksomheder. Overalt i verden pejler myndigheder, erhvervsliv og borgere i stigende grad efter målene, og her skal dansk erhvervsliv oftere byde sig til med relevante produkter og løsninger. Og særligt når vi taler om danske styrkepositioner som digitalisering, sundhed og grønne løsninger. Med det nye initiativ sætter vi ekstra strøm til internationaliseringen af dansk erhvervsliv, så eksportpotentialet kan indfris,” siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Formålet med SDG Landing Pad er at ruste danske virksomheder til at imødekomme en global efterspørgsel, samt profilere dem og dansk innovation som løsningsleverandører inden for FN’s Verdensmål.

Gennem internationalt forsknings- og innovationssamarbejde med relevante partnere og videninstitutioner skal danske virksomheder blive endnu dygtigere til at udvikle løsninger til et konkret behov og møde en specifik efterspørgsel. Med et øget fokus på behovsafdækning er ambitionen, at flere danske virksomheder skal opnå mere succes på eksportmarkederne og at der åbnes op for helt nye markedsmuligheder.

Samarbejdet mellem de to ministerier, fonden og de tre klynger skal være med til at positionere Danmark som global markedsleder inden for innovation og bæredygtige løsninger.

I første omgang vil SDG Landing Pad tre af de danske klynger, men forventningen er, at programmet videreudvikles til senere at inkludere alle syv danske innovationscentre og alle 14 klynger.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Anders Brandtoft

Presse- og kommunikationschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.