Danske målepunkter for de 17 verdensmål er fundamentet for en dansk baseline for bæredygtig udvikling

Afsluttet
Bæredygtig produktion

Projektet vil etablere en dansk ’baseline’ i form af nye danske indikatorer, som giver mulighed for at måle udviklingen i Danmark inden for verdensmålenes områder og dermed gøre verdensmålene mere håndgribelige, også for de danske virksomheder, der overvejer at bruge målene som innovationsdrivere.

I 2015 forpligtede verdens lande sig til at gøre en aktiv indsats med henblik på at imødekomme FN’s 17 verdensmål, 169 delmål og 244 indikatorer om bæredygtig udvikling inden 2030. Udfordringerne med at realisere verdensmålene er meget forskellige fra land til land, og danske virksomheder, der siden verdensmålenes vedtagelse har været godt i gang med at realisere målene, efterspørger indikatorer, som er relevante i en dansk kontekst. Derfor vil projektet Dansk baseline for Verdensmål skabe en strategisk udviklingsramme, som gør målene mere operationelle.

Formålet var at udarbejde en nulpunktsmåling, en såkaldt baseline til at skabe transparens i verdensmålene og give virksomheder et alment anerkendt redskab, hvormed de kan måle impact, men også hvor Danmark kan måle fremgang og tilbagegang. Det er hensigten, at projektet i 2020 kan tjene som et sammenhængende inspirationsmateriale til brug for den kommende revision af de nationale handlingsplaner for realisering af verdensmålene.

Projektet tog afsæt i et pilotprojekt fra 2018 om at finde nye, supplerende indikatorer for verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, med hensigten at udvikle supplerende danske indikatorer for de øvrige 16 verdensmål.

Bag initiativet står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, et tværpolitisk samarbejde om verdensmålene mellem Folketingets partier. Projektet blev udført af Danmarks Statistik. 

METODE

Projektet har gennem workshops, seminarer og spørgeskemaundersøgelser og med input fra virksomheder, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, kommuner mv.  skabt dialog og opmærksomhed omkring verdensmålene.

Der er nu udarbejdet et samlet sæt af supplerende danske indikatorer – den danske baseline – i form af en rapport. Der er ligeledes blevet etableret et statistisk produktionssystem, der kan vise de supplerende danske indikatorer og udviklingen i disse fra 2015 og frem til 2030. 

EFFEKT

Med etableringen af en dansk baseline understøttes virksomhedernes engagement og ambitionsniveau i relation til målet om øget bæredygtighed. Virksomhederne får en mere struktureret begrebsramme til at italesætte deres prioriteter ift. verdensmålene og bruge dette som et konkurrenceparameter, når der udvikles nye løsninger, produkter og services.

Senest har projektet udgivet et kort overblik over nogle af de vigtigste tendenser inden for verdensmålene i Danmark såvel som globalt. Blandt andet inden for energi, ressourceforbrug, teknologi og grøn omstilling.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Vores Mål

Projektejer:
Danmarks Statistik

Periode:
2019-2020

Støttet med:
3 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Danmarks Statistik i partnerskab med 2030-panelet.

FUNDAMENTET

Projektet er skabt i samarbejde med:

MÅLEPUNKTERNE

Læs den fulde rapport, der lister og beskriver de nye danske målepunkter.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Niels Ploug
Afdelingsdirektør
Telefon: 39 17 39 51
Mail: npl@dst.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.