Hvordan bliver man klar til den næste krise

Krise, kriser og kriseparathed

Kriser kommer med stor kraft. De rammer hurtigt, og de rammer hårdt. Derfor skal danske virksomheder være klar når krisen kommer. Med konkrete tiltag og værktøjer, hjælper Industriens Fond med at styrke erhvervslivets kriseparathed.

Når kriser rammer dansk erhvervsliv, gør det ondt. Omsætningen falder, usikkerheden stiger og fremtiden kommer hurtigt til at se dyster ud.

Og ringene spredes hurtigt i vandet. Virksomhedernes ejere og ansatte rammes umiddelbart, men hurtigt derefter udvider kriser sig ofte til leverandører, samarbejdspartnere og samfundet i bred forstand. Konsekvenserne kan være kolossale.

Kriser kan se ud på mange måder. I de seneste år har corona-pandemien påvirket virksomheder i hele verden. Og i frisk erindring hos de fleste er nok også IT-boblen og finanskrisen, der begge kastede lange skygger ind over dansk erhvervsliv.

Netop nu er krigen i Ukraine et skræmmende aktuelt krise-eksempel og gennem flere årtier har vi med fuld kraft kørt kloden hovedkulds ind i en klimakrise, der med stor sikkerhed kommer til at præge samfund, erhvervsliv og livet på jorden i mange år fremover.

Kriser kommer der flere af

Krisernes tid er altså ikke forbi, og derfor skal danske virksomheder konstant være kriseparate. Det handler om robusthed, det handler om agilitet og så handler det om mindset og gode forberedelser. Kriser kommer nemlig ofte uventet og får ofte uventede konsekvenser.

Kriser kan gøre store indhug i danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor beskæftiger Industriens Fond sig løbende med emner som resiliens, kriseparathed, omstillingsevne og innovation.

Specifikt med fokus på kriseparathed har vi skabt initiativet Modstandsdygtig, hvor virksomheder målrettet arbejder med identifikation og håndtering af risici, beskyttelse af eksisterende forretning og kundegrundlag, samt løbende korrigering af beredskabsplaner og krisestrategier.

Ydermere har vi – med fokus på fremtidsparathed – igangsat SME Navigator, som er en digital vidensplatform, der styrker danske virksomheders forudsætninger for at realisere vækstmuligheder gennem en kvalificeret tilgang til, på et meget tidligt stadie, at træffe kritiske beslutninger om fremtiden og dermed eksekvere strategisk med rettidig omhu.

Angrib krisen offensivt

Med Modstandsdygtig er der også fokus på den proaktive krisehåndtering. Højt på projektets dagsorden står udviklingen af et eksplorativt og agilt mindset, og der arbejdes også med virksomhedernes innovationskapacitet, forretningsudvikling, scenarieplanlægning og predictive analytics. Alt sammen for at gøre de danske virksomheder i stand til at navigere aktivt og hurtigt i krisetider og gribe nye forretningsmuligheder. Resiliens, rettidig omhu og proaktivitet gøres simpelthen til en konkurrencefordel.

For at stille danske virksomheder bedre, når krisen rammer har Industriens Fond også søsat projektet Beyond The Crisis. Målet med tiltaget er, at klæde små og mellemstore virksomheder bedre på til fremtidige hændelser gennem udviklingen af en krisehåndteringsværktøjskasse – og efterfølgende træne ledelser og medarbejdere i at anvende værktøjskassen, så forretningen fungerer bedre i kommende kriser.

Heldigvis har små og mellemstore virksomheder nogle kendetegn, der kan være med til at gøre dem mere agile. Ofte har de nemlig kortere beslutningsprocesser og mulighed for hurtig eksekvering. Den agilitet skal udnyttes optimalt og med forretningsudviklingsprojektet Gentænk Nu! hjælpes danske virksomheder med at transformere forretningsmodellen ved at træne virksomhedernes digitale, strategiske og processuelle kompetencer.

Få styr på forsyningerne

Kriser kan omkalfatre samfund og konkurrentlandskaber. Købekraft der daler, banker der krakker og kunder, der krakelerer på stribe over alt på kloden. Kriser kan i den grad få danske virksomheders virkelighed til lynhurtigt at vende på hovedet.

Det er i den virkelighed, hvor store dele af verden navigerer i modvind, at knappe ressourcer får en endnu højere værdi. Og det er i den virkelighed, at danske virksomheder skal gøre alt hvad de kan for at sikre sin produktion og sine leverandørkæder. Uden leverancer, ingen produktion. Og så er der pludselig ikke noget at sælge.

Med fokus på forsyningskæder har Industriens Fond derfor igangsat projektet Supply Chain Resilience. Her får danske virksomheder hjælp til at identificere og adressere sårbarheder i leverandørleddet gennem opbygning af viden, nye kompetencer og brugervenlige værktøjer inden for risikostyring af forsyningskæder.

Kritisk for den danske produktionssektor er også adgangen til energi. Den skal gerne være grøn, men først og fremmest skal den være stabil, pålidelig og til rådighed når som helst. Derfor skal virksomheder være opmærksomme på energimixet. Traditionelt har mange virksomheder betroet sig til fossile brændsler. De er kraftfulde og virker både dag og nat i alt slags vejr. Men gennem de seneste godt 50 år har Danmark og dansk erhvervsliv oplevet hvordan leverandører af fossile brændstoffer, har brugt energibehovet og afhængigheden som pressionsmiddel – blandt andet gennem prissætningen.

Mere grøn strøm

Ved i stigende grad at elektrificere produktionsapparatet, kan danske virksomheder blive mere uafhængige af ustabile fossile leverancer og uventede prisstigninger. I takt med at strømmen i Danmark bliver mere grøn – og mulighederne for at lagre den vedvarende energi forhåbentlig bliver bedre – vil elektrificering af industrien både være en mere uafhængig og samtidigt også billigere måde at indrette sit produktionsapparat på.

Derfor har Industriens Fond sat energiomlægningsprojektet Elektrificering Af Industrien i søen. Ved at omlægge produktionen til grøn strøm hjælpes virksomheder – gennem projektet – til et mere bæredygtigt og diversificeret energimix.

Høj sikkerhed skaber stærk konkurrenceevne

Mens dansk erhvervsliv i stigende omfang digitaliseres, så følger der automatisk en ny form for skrøbelighed med. De digitale forretningsmodeller, brugen af sensorer og trådløse netværk, nye IT-løsninger og løbende opsamling og digitalisering af data betyder, at de danske virksomheder – og deres kunder – er attraktive mål for cyberangreb og ondsindede hackere.

Antallet af den slags cyberhændelser stiger år for år og kan føre virksomheder ud i gevaldige – og meget dyre – kriser. Derfor har Industriens Fond lavet et særligt cybersikkerhedsprogram med fokus på IT-sikkerhed i dansk erhvervsliv.

Cybersikkerhedsprogrammets arbejde er todelt. For det første handler det om sikkerhed med fokus på resiliens, beredskabsplaner og kriseparathed. Men det handler ikke kun om beskyttelse. Det handler også om de muligheder der ligger i at gøre god cybersikkerhed til en konkurrencefordel for danske virksomheder.

Netop nu, hvor antallet af cyberhændelser eksploderer og hvor mængden af svage sjæle i cyberspace stiger og stiger, har myndigheder i det meste af verden opfordret både borgere og virksomheder til at fokusere yderligere på beskyttelsen mod IT-kriminalitet. I det lys lister vi her tre konkrete projekter, der alle har netop det formål: at hjælpe danske virksomheder med at stå stærkere.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre nærmere om fondens arbejde og aktiviteter.

Anders Brandtoft

Presse- og kommunikationschef

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.