Samarbejdende Cybersikkerhed

Afsluttet
Cybersikkerhed

Projektet vil styrke cybersikkerheden i vandsektoren gennem samarbejde, videndeling og kompetenceopbygning og gøre cybersikkerhed til en konkurrenceparameter for danske SMVer.

Cyberangreb udgør en reel trussel for dansk erhvervsliv og antallet af tilfælde er stigende. Særligt mange små og mellemstore virksomheder er sårbare for angreb, og en sektor, som består af mange mindre organisationer, og hvor konsekvenserne ved angreb samtidig vil være meget kritiske, er vandsektoren.

Projektets har således til formål at opbygge et samarbejde, som gennem vidensdeling, sikkerheds-monitorering samt opbygning af kernekompetencer skal styrke cybersikkerheden blandt sektorens virksomheder. Samarbejdet skal klæde danske vandværker på til at håndtere cyberangreb og dele viden om hændelser og håndteringen heraf på tværs af virksomheder, der ikke har kapaciteten til at løfte opgaven selv. Projektet vil bestå af en teknologisk løsning, uddannelse og træning af medarbejde og stort fokus på vidensdeling.

Danske Vandværker består af knap 2000 vandværker, hvoraf 175 står særligt sårbare overfor angreb.

Projektet udføres af GTS-instituttet DBI, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, i samarbejde med Danske Vandværker, IT-sikkerhedsfirmaet Derant Aps og dataanalysefirmaet Halfspace.
 

METODE

Projektet består af tre hovedaktiviteter:

Installation af afprøvet teknisk løsning:

 • Pilotinstallation hos 10-15 medlemmer: Lokal løsning til detektion, alarmer, beredskabsplaner, dataanalyse, informationsdeling med mere installeres på medlemmers egen server.
 • Central dashboard-løsning hos Danske Vandværker: Brancheoverblik, informations- og advarselsdeling, forudse angreb med mere. Pilotinstallation og blivende installation hos Danske Vandværker.
 • Statusrapportering: Information om status i eget netværk, advarsler og alarmer, branchestatus med mere.

Træning, uddannelse, awareness:

Træning for alle interesserede medlemmer af Danske Vandværker (medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer med flere)

 • Cybersikkerhedsuddannelse og -awareness: Digital træning i cybersikkerhedsawareness og -beredskab.
 • Løsningstræning: Digital træning af almindelige brugere og teknikere i brug af den tekniske løsning.
 • Kommunikationsplan: Kommunikationsplan til intern og ekstern formidling af resultater og skabelse af awareness.
   

Frivilligt samarbejde og vidensdeling:

 • Vidensdelingsfunktionalitet: Funktion til datadeling og rapportering i løsningen.
 • Intern brancheorganiseret kampagne: Temadage, seminarer og workshops med demonstration, herunder regionsmøder. E-læring: webinarer og/eller uddannelses- og instruktionsvideoer. Dertil Danske Vandværkers nyhedsbrev som udkommer ugentligt samt organisationens medlemsblad, der udkommer fem gange årligt i 7.000 eksemplarer.
 • Ekstern projektformidling: Artikler, konferenceindlæg, video med mere.

EFFEKT

Projektet har til hensigt at skabe en model for øget cybersikkerhed, som kan give inspiration til og overføres til andre brancher. Mere end 500 vandværker forventes at deltage i samarbejdet, og modtage opdateringer, advarsler, digital awareness træning med videre, og mere end 150 vandværker kobles på den tekniske løsning i løbet af samarbejdet. Minimum 1000 medarbejdere forventes at have gennemgået en kompetenceudvikling. Ved projektets afslutning skal mindst halvdelen af deltagerne har tilsluttet sig en betalende abonnement-løsning.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Samarbejdende Cybersikkerhed

Projektejer:
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Periode:
2020

Støttet med:
8,6 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.

CYBERSIKKERHEDSPROGRAM

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Flemming Lorentzen
Sikkerhedsrådgiver
50 80 65 56
fll@brandogsikring.dk

Kontakt

Nadika Bulathsinhala

Projektleder, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.