Fremme af åbenhedskultur

Afsluttet
Cybersikkerhed

Projektet havde til formål at fremme delingen af viden om brud på IT-sikkerhed i danske virksomheder og de angreb som erhvervslivet udsættes for. Målet var at stå stærkere ved lignende fremtidige hændelser.

Projektet skulle arbejde på at få danske virksomheder til at være mere åbne om brud på it-sikkerheden. En åben dialog om sikkerhedshændelser ville gøre det muligt for danske virksomheder at lære af hinanden, og der kunne udvikles målrettet vejledningsmateriale baseret på viden om antal og typer af hændelser, som virksomhederne typisk rammes af.

Meget peger på, at danske virksomheder og myndigheder er mere tilbageholdende end flere andre lande i forhold til at dele viden og erfaringer om sikkerhedshændelser med andre. Det betyder, at området er præget af mørketal og manglende viden om hændelsesbilledet. Med det udgangspunkt er det svært – helt generelt – at understøtte og udbrede konkret viden om håndtering af trusler og forebyggelse af angreb. 

Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.

Metode

Indsatser for at nedbryde åbenhedsbarrierer hos særligt små og mellemstore virksomheder kan være mange og forskelligartede. Nærværende projekt fokuserede på udarbejdelsen og præsentationen af ti virksomhedscases, som skulle være med til at understøtte den kulturændring, der skulle til, for at virksomheder mere åbent deler viden og erfaringer.

Brug af virksomhedscases kan gøre emnet nært og relevant, og kan måske bane vej for en åben og konstruktiv tilgang til et vanskeligt tema blandt mindre og mellemstore virksomheder. Hovedleverancen i projektet var derfor de ti casehistorier baseret på autentiske oplevelser i danske virksomheder.

De ti cases blev formidlet til erhvervsledere både som korte inspirerende filmsekvenser og som mere uddybende skriftlige cases med fokus på konkrete budskaber, og med vejledning til, hvad virksomheder kunne gøre for at forebygge og håndtere forskellige typer af hændelser. 

Målsætninger

Målsætningen var at skabe industrinære cases, der kunne fremme åbenheden i erhvervslivet, så viden og erfaringer om cyberhændelser kunne deles og komme flere virksomheder til gavn.

Således spillede også formidling en afgørende rolle og derfor blev der målt kvali- og kvantitativt på projektets formidlingsaktiviteter og modtagelsen hos målgruppen – blandt andet på ledelsesniveau.

Ydermere blev der målt på de forandringer som projektet sigtede efter at skabe. Altså hvad der reelt sker af konkurrenceforbedrende og sikkerhedsforøgende tiltag ude i de enkelte virksomheder.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fremme af åbenhedskultur

Projektejer:
Erhvervsstyrelsen

Periode:
2019-2020

Støttet med:
0,9 mio. kr

CYBERINDSATS

Industriens Fond har iværksat en særlig indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere om indsatsen her.

PARTNERKREDS

Projektet gennemføres sammen med Erhvervsstyrelsen og i et tæt samarbejde med de ti virksomheder, der skal lægge navn til projektets cases.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Kontaktperson:
Lars Bønneløkke Lé
Kontorchef
Telefon: 35 29 11 77
Mail: larbon@erst.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.