Fysiske produkter skal også være cybersikre

Afsluttet
Cybersikkerhed

Projektet har arbejdet for at styrke danske virksomheders cybersikkerhedsniveau - særligt med fokus på Industri 4,0 og tingenes internet.

Danmark står overfor et stort globalt marked for deciderede cybersikkerhedsprodukter og et stort marked for IoT-produkter, hvor cybersikkerhed er tænkt ind. Digitalisering af industriens fysiske produkter og produktion er stigende og danske virksomheder fremhæver i høj grad Danmark som leverandør af kvalitetsprodukter. Det er derfor vigtigt, at Danmark og dansk erhvervsliv er i stand til at fastholde rollen som leverandør af gode og sikre produkter af høj kvalitet. Også inden for Industri 4,0 og når der leveres løsninger og produkter som skal tale sammen via internettet.

Projektet ønsker derfor at styrke danske virksomheders cybersikkerhedsniveau i forhold til Industri 4,0 og særligt med hensyn til IoT-sikkerhed. Både for at sikre dansk industri i forhold til cybertrusler, men også for – rent forretningsmæssigt – at styrke og opretholde det gode renommé, som danske industrivirksomheder i dag har grundet mange års produktion af kvalitetsprodukter.

Projektet skal medvirke til at skabe større strategisk bevidsthed om IoT-sikkerhed i dansk erhvervsliv samt at opkvalificere danske virksomheder til – både forretningsmæssigt, organisatorisk, teknisk, strategisk og kommercielt – at udnytte IoT-sikkerhed som en konkurrenceparameter.

Gennem en række dybdegående projektforløb i de deltagende virksomheder, skal projektet skabe læring om, hvordan cybersikkerhed kan indtænkes konkret i produkter og produktionen. Projektet gennemføres af Alexandra Instituttet i samarbejde med IT-Universitetet, FORCE Technology og DTU Compute. 

METODE

Projektet henvender sig først og fremmest til mindre og mellemstore virksomheder i brancher, som producerer fysiske produkter. Enten virksomheder som allerede er i gang eller virksomheder som står foran en transformation mod en digitalisering af produktporteføljen eller produktionen.

Projektet gennemfører i praksis et case-forløb med 20 virksomheder, udvalgt til bredt at repræsentere forskellige brancher inden for industrien. De 10 af caseforløbene vil have fokus på at opbygge virksomhedernes viden og kompetencer i forhold til at arbejde med IoT-sikkerhed, mens de 10 af forløbene vil være længerevarende med fokus på konkret at hjælpe virksomhederne med tekniske udfordringer.

Samlet set vil projektet tilvejebringe ny viden og læring om, hvordan sikkerhed helt konkret kan indtænkes i eksisterende og nye produkter, og hvad det kræver af en organisation. Projektet er således opdelt i fire hovedaktiviteter:

  • Opstartsfase
  • Udvikling af screeningsværktøj for modenhed inden for IoT-sikkerhed
  • Virksomhedsforløb og værktøjsudvikling
  • Formidlingsaktiviteter.

EFFEKT

Projektet forventes at have en positiv indvirkning på konkurrenceevnen, idet et større antal virksomheder opkvalificeres til at arbejde strategisk med IoT-sikkerhed i produktionsprocesser og produktudviklingsaktiviteter.

Det er hensigten at Cyber- og IoT- sikkerhed skal blive en konkurrenceparameter ved at have en positiv effekt for danske virksomheder, idet det både mindsker risikoen ved cyberangreb og medvirker til, at danske virksomheder kan markedsføre sig som sikre leverandører.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Cybersecure IOT in Danish Industry

Projektejer:
Alexandra Instituttet

Periode:
2019-2022

Støttet med:
12,4 mio. kr.

Cybersikkerhedsprogram

Projektet er en del af Industriens Fonds særlige cybersikkerhedsprogram, som fonden har iværksat for at gøre danske virksomheder førende i at udvikle og anvende ansvarlige og sikre digitale løsninger.

Partnerkreds

Projektet gennemføres i en partnerkreds bestående af både universiteter og GTS-institutter.

Analyser

Sådan arbejder du med sikre IoT-produkter
Læs rapporten

Guiden til dig, der kobler dine produkter på nettet
Læs rapporten

Oversigt over yderligere rapporter og materiale findes forneden:
Læs mere

KONTAKT

Projektansvarlig:
Gert Læssøe Mikkelsen
Head of Security Lab
Telefon: 24 26 99 11
Mail: gert.l.mikkelsen@alexandra.dk

Kontakt

Nadika Bulathsinhala

Projektleder, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.