Fremtidens Talenter Inden For IT-sikkerhed

Afsluttet
Cybersikkerhed

Projektet skulle styrke talentmassen indenfor IT-sikkerhed. Netop den slags kompetencer er vigtige for danske virksomheder nu og i fremtiden.

Formålet med projektet var at sikre en større opmærksomhed samt bedre uddannelse, efteruddannelse og forskning inden for it-sikkerhed.

Projekt blev udarbejdet så det sikres, at de studerende blev inspireret til at interessere sig for og lære de rette værktøjer, så de kunne forfølge en karriere i cybersecurity-branchen – en branche, der over hele verden oplever mangel på kvalificerede medarbejdere.

Projektet ønskede således at bygge bro mellem spirende talenter og erhvervslivet igennem ni forskellige møder fordelt på tre af Danmarks største byer. Her bidrog virksomhedsledere med indhold samt to hackathons, hvor de studerende aktivt skulle arbejde med cases fra det virkelige erhvervsliv.

Projektets primære målgruppe var de studerende, men også virksomheder med interesse for at øge talenters nygerrighed indenfor IT-sikkerhed. Blandt andet på det maritime område og inden for cleantech.

Projektet er nu afsluttet. Erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.

Metode

Projektet kan helt overordnet opdeles i fire faser, hvilket beskrives nedenfor i forhold til indhold og aktiviteter.

Fase 1 – Samarbejde med erhvervslivet
Projektet motiverede og mobiliserede virksomheder til at indgå i et forpligtende samarbejde, der satte fokus på talentudvikling og øgede fokusset på it-sikkerhed.

Fase 2 – Afholdelse af møder i Aalborg, Aarhus og København
Der blev afholdt 9 meet-ups, målrettet studerende på de respektive videregående uddannelser.

Fase 3 – Hackathons
Der blev afholdt et hackathon i henholdsvist Aarhus og København.

Fase 4 – Evaluering & Next Steps
Ved afslutningen på projektet var der fokus på evaluering. Både kvalitativ og kvantativ.

Effekt

Projektet sigtede efter at skabe værdi ved opbygning af virksomhedsnetværk med aktiv interesse for IT-sikkerhed samt udvikle projektmodeller for sucessfulde meet-ups og hackathons. Der blev opstillet følgende succeskriterier for projektet: 

  • 9 meet-ups fordelt på Aalborg, Aarhus og København. De afholdes i perioden november 2018 til december 2019.
  • Afholdt 2 hackathons med fokus på virkelighedsnære cases og udvikling af nye sikkerhedsprodukter. De forventes afholdt i løbet af 2019 i København og Aarhus.
  • Etablering af partnerskab med minimum 12-15 danske virksomheder, som skal bidrage med oplæg på de respektive meet-ups.
  • Engagering af 30 virksomheder, som er med på et deltagende niveau, uden nødvendigvis at bidrage med viden.
  • Synliggjort det entreprenante potentiale der ligger i cybersikkerhed, og mulighederne for at udvikle produkter med eksportpotentiale for minimum 300 studerende.
  • Engagering af 150 studerende til de 2 hackathons for at tætne netværket blandt de der har interesse i IT-sikkerhed, og lade dem arbejde med virkelighedsnære cases.
  • Engagering af ialt 300 studerende til de 9 meet-ups i 2019, med det formål at stimulere og øge lysten til at tilegne sig nye kompetencer indenfor IT-sikkerhed.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Fremtidens talenter inden for IT-sikkerhed

Projektejer:
Aalborg Universitet

Periode:
2018-2020

Støttet med:
0,6 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet blev varetaget af Aalborg Universitet og gennemført i samarbejde med Industriens Fond og en række partnere. Besøg dem her:

Cybersikkerhedsprogram

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jens Myrup Pedersen 
Lektor
Telefon: 99 40 87 71
Mail: jens@es.aau.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.