Fire trin der får din virksomhed sikkert igennem krisetider

Ny procesmodel optimerer arbejdet med supply chains i danske virksomheder. Det fører til mere robuste virksomheder og øget konkurrenceevne.

De seneste år har forsyningskæder været i fokus af flere årsager. Først fik Covid-pandemien kolossale konsekvenser for globale, regionale og lokale forsyningskæder. Og derudover har vi været vidner til en række hændelser, som har besværliggjort virksomheders daglige virke og samhandel.

Tydeligst står krigen i Ukraine, som i høj grad har påvirket forsyningskæder inden for råvarer og fødevarer, men vi har også set, hvordan grundstødningen af fragtskibet Ever Given i Suezkanalen kostede dele af dansk erhvervsliv dyrt.

Forstyrrelser i forsyningskæderne kan komme mange steder fra. Pandemier, krige og uheld er aktuelle eksempler, men det kan også handle om klimaforandringer, strejker, inflation, ændrede valutakurser, cyberkriminalitet eller mangel på arbejdskraft, samt sådan noget som geopolitisk uro og terror,” siger professor Jan Stentoft fra Syddansk Universitet, der står i spidsen for projektet Supply Chain Resilience.

Med projektet har vi adresseret små og mellemstore produktionsvirksomheders sårbarheder i forsyningskæderne, og vi har gerne villet hjælpe virksomhederne med at opbygge en markant større modstandsdygtighed, så de bliver bedre til at håndtere forstyrrelser i forsyningskæderne,” forklarer Jan Stentoft.

Procesmodel sætter arbejdet med supply chains i system

Til at hjælpe danske produktionsvirksomheder godt på vej, har projektet udviklet en særlig procesmodel, der styrker og systematiserer virksomheders arbejde med supply chains.

Kort fortalt så består procesmodellen af fire faser. Første fase handler om at kortlægge forsyningskæden, anden fase handler om at identificere sårbarheder og kapabiliteter, tredje fase stiller skarpt på prioriteter og tværorganisatorisk alignment og afslutningsvist fokuserer den fjerde fase på at udarbejde egentlige handleplaner,” siger Jan Stentoft og fremhæver også de mange hjælpeværktøjer og de korte tutorial-videoer, som er lavet for at gøre det lettere for virksomheder at forstå og anvende procesmodellen i både det strategiske og praktiske arbejde.

Formålet med det hele er jo at gøre det nemt for de danske virksomheder at bruge modellen og dermed omsætte vores forskning og model-udvikling til konkurrenceevne i praksis. Det er i det lys, at vi har udviklet en meget anvendelsesorienteret model med tilhørende værktøjer. Vi forventer selvfølgelig ikke, at virksomhederne forholder sig til modellen på daglig basis i en travl hverdag. Men vi anbefaler, at procesmodellen bruges mindst én gang hvert halve år. Den verden, som virksomhederne navigerer i, ændrer sig jo hele tiden, så det gælder om at vedligeholde og øge sin modstandsdygtighed løbende,” lyder det gode råd fra Jan Stentoft.

Små virksomheder med særlige karakteristika

Selvom supply chain-tematikken på alle måder har mange år på bagen – både hos universiteterne og i industrien – så går den aldrig af mode.

Både fordi den konstant er i forandring, når teknologi og samhandel transformerer sig, men også fordi det – især hos små og mellemstore virksomheder – kan være svært at forstå og fortolke de forandringer, der sker i forsyningskæderne – og således tilsvarende vanskeligt at håndtere dem på en effektiv, velstruktureret og værdiskabende måde.

Store dele af dansk erhvervsliv består af små og mellemstore virksomheder. De er agile med flade hierarkier og hurtige beslutningsgange. Men omvendt står de også med nogle udfordringer, som er vigtige at have in mente. Ofte har de begrænsede finansielle ressourcer, de har få organisatoriske kompetencer og som regel er mange processer uformelle, ustrukturerede og uregelmæssige. Lige præcis de udfordringer håber vi, at vores procesmodel kan være med til at løse og dermed løfte forsyningskædearbejdet op på et højere niveau,” slutter Jan Stentoft.

Kom i gang: Ved at følge linket her, finder du beskrivelser af de fire faser, så din virksomhed allerede nu kan forberede en strategi for at stå stærkere i fremtidige kriser.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Brian Christensen

Project Manager

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.