Industriens Fonds cyberindsats

Gennem en målrettet indsats ønsker Industriens Fond at styrke danske virksomheders arbejde med cybersikkerhed.

Virksomheder bliver i stort omfang udsat for cyberkriminalitet og alt tyder på at både antallet og omfanget af angreb vil stige fremadrettet. Angrebene koster danske virksomheder dyrt på både bundlinje, kunderelationer og renommé. Derfor er det vigtigt at stille skarpt på cybersikkerheden i danske virksomheder, men også hos samarbejdspartnere og leverandører.

Cyberkriminalitet rammer på mange forskellige måder. Phishing, identitetstyveri, ransomware-angreb, vira, malware og mange andre former for kriminalitet. Det kan være IT- og produktionsinfrastruktur som rammes, der kan stjæles fra databaser og fortrolige forretningshemmeligheder og der kan laves målrettede angreb mod medarbejdere, hvor deres adfærd eller arbejdsmetoder udnyttes gennem for eksempel social engineering eller online scams. Og det er blot enkelte eksempler. For cyberkriminalitet findes i mange former - og der bliver ikke mindre af den i fremtiden, hvor flere og flere produkter og forretningsmodeller gøres digitale.

Derfor handler det både om at være teknologisk, adfærdsmæssigt og kompetencemæssigt rustet til at forebygge og håndtere cyberangreb.

På den baggrund har Industriens Fond iværksat en særlig indsats med fokus på cyberkriminalitet. Fonden har afsat 100 mio. kroner til formålet, og de skal blandt andet bruges til at forbedre virksomheders og medarbejderes adfærd og kompetencer inden for cyber-området.

Derudover er det også vigtigt, at virksomheder har fokus på at styrke IT-sikkerheden i de produkter og løsninger, som udvikles, produceres og eksporteres. Kun på den måde kan danske virksomheder vedblive med at være konkurrencedygtige i fremtiden, hvor sikkerhed må formodes at være højt på dagsordenen hos alle eksisterende og potentielle kunder.

Fondens indsats inden for cyberkriminalitet skal således tage fat på flere forskellige områder, og er ikke øremærket ét specifikt emne. Der er derimod tale om en holistisk indsats, der skal bistå erhvervslivet på flere parametre.
 

Den samlede indsats

Industriens Fonds arbejde med cybersikkerhed i dansk erhvervsliv fokuserer helt overordnet på tre områder. Awareness, Modstandsdygtighed og Innovation. Ud over de tre meget virksomhedsrettede fokusområder, så skal fondens indsats også bidrage til, at arbejdet med cybersikkerhed i bred forstand udvides og forbedres i og omkring dansk erhvervsliv.

Blandt andet skal erhvervslivet og beslutningstagere hele tiden have adgang til aktuelt og relevant viden på området, der skal arbejdes mere systematisk med at skabe gode og tværgående partnerskaber inden for cybersikkerhed og så skal kompetenceniveauet generelt hæves.

Gennem cyberindsatsen igangsætter Industriens Fond løbende nye projekter. Projekterne adresserer ofte konkrete udfordringer og arbejder blandt andet med tekniske sikkerhedsløsninger, produktudvikling og uddannelse.
 

Projekter

Fremtidens Talenter Inden For IT-sikkerhed

Projektet skal styrke talentmassen indenfor IT-sikkerhed. Netop den slags kompetencer er  vigtige for danske virksomheder i fremtiden.

SpionageTesten

Projektet har udviklet et online testværktøj, der skal hjælpe danske virksomheder i kampen mod industrispionage.

Medarbejderen  Virksomhedens Aktive Beskytter

Projektet vil gøre medarbejdere mere mod- standsdygtige overfor trudsler om social engineering ved at løfte deres kompetencer.

Fremme af åbenhedskultur
 

Projektet skal fremme delingen af viden om brud på IT-sikkerhed i danske virksomheder og de angreb som erhvervslivet udsættes for. 


Uddannelsesprojekt for SMVer

Uddannelsesprojekt for SMVerProjektet vil øge virksomhedernes modstandsdygtighed over for cyberhændelser


 

Cybersecure IoT in Danish Industry (CIDI)

Projektet skal styrke talentmassen indenfor IT-sikkerhed. Netop den slags kompetencer er nemlig vigtige for danske virksomheder nu og i fremtiden.

Danish Hub til Cybersikkerhed

Projektet vil etablere en landsdækkende hub for cybersikkerhed med henblik på at skabe kommercialiser bar innovation hos start-ups og SMVer og derigennem gøre sikkerhed til et dansk konkurrenceparameter.Projektet vil etablere en landsdækkende hub for cybersikkerhed med henblik på at skabe kommercialiser bar innovation hos start-ups og SMVer og derigennem gøre sikkerhed til et dansk konkurrenceparameter.

Træningsplatform for Cybersikkerhed

Projektet vil øge virksomheders og studerendes interesse og kompetencer indenfor cybersikkerhed ved at videreudvikle en virtuel træningsplatform og derved imødekomme et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft inden for cybersikkerhed i erhvervslivet.Projektet vil øge virksomheders og studerendes kompetencer indenfor cybersikkerhed ved at videreudvikle en virtuel træningsplatform, derved imødekomme et stigende behov for arbejdskraft i erhvervslivet.

Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer

Projektet vil øge opmærksomhed og kompetencer inden for håndtering af cyberkriminalitet i danske bestyrelser og direktioner.

Mærkningsordning til virksomheder for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

Projektet skal gøre digital ansvarlighed og cybersikkerhed til et konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv.

Samarbejdende cybersikkerhed


Projektet vil styrke cybersikkerheden i vandsektoren gennem samarbejde, videndeling og kompetenceopbygning.

 

Cyber sommerskole i Tel Aviv

Projektet vil opgradere dansk viden og ekspertise på cyberområdet igennem et tværfagligt undervisningsforløb i i Tel Aviv med fokus på at styrke kompetenceniveaueuet.

Start-up cyber pilotforløb i Israel

Projektet skal træne danske cyberstart-ups i israelske innovationsmetoder og fungere som et testforløb, der skal vurdere, hvilke dele af den israelske innovationsmodel der har størst værdi i en dansk kontekst.

Unge-community for Cybersikkerhed

Projektet vil opbygge et landsdækkende unge-community for 15-25-årige og øge deres interesse for og lyst til at arbejde med cybersikkerhed

 

De Danske Cybermesterskaber 

Projektet lancerer det nationale cybermester- skab, som skal øge opmærksomheden og interessen for cybersikkerhed blandt unge.

Cyberrisk Simulator og Træningscenter for Bestyrelser

Projektet vil give danske bestyrelser og virksomhedsledere viden og spidskompetencer indenfor håndtering af cyberkriminalitet.

Ansvarlig dataanvendelse som konkurrenceparameter 


Projektet vil fremme danske virksomheders konkurrenceevne via positiv, ansvarlig, lovlig og sikker dataanvendelse med henblik på produkt- og forretningsudvikling.

 

 

KONTAKT

Nye projektidéer, faglige input, overvejelser og eventuelle spørgsmål hilses velkomne.

Tim Sloth Jørgensen
Senior Advisor
Telefon: 70 20 92 08
Mail: tsj@industriensfond.dk
 
Malene Stidsen
Programchef
Telefon: 33 37 62 34
Mail: ms@industriensfond.dk

Værktøjer

Herunder findes nogle af de værktøjer, som er udarbejdet som en del af cyberindsatsen: 

SikkerKollega
Læringsspillet ”SikkerKollega" hjælper virksomheders ansatte med at forebygge, genkende og reagere aktivt på svindelforsøg og cyberangreb.


Vejledninger til bestyrelser
Til brug i bestyrelser findes tjekliste, vejledninger og anbefalinger til styrkelse af cyberkompetencer.

D-Mærket
D-mærket er en enkel og tillidsfuld mærkningsordning og guide, der gør det nemt for virksomhederne at håndtere data sikkert og ansvarligt og derefter skilte med det.

Gratis cybersikkerhedskurser for SMVer