Viden og værktøjer hjælper virksomheder med at navigere i modvind

Afsluttet
Nye teknologier

Gennem initiativet Gentænk NU stilles unikke værktøjer til rådighed for små og mellemstore virksomheder i Danmark. Værktøjerne hjælper virksomheder med at innovere, udvikle og omstille forretningen i høj hast.

I krisetider drager små og mellemstore virksomheder fordel af, at de har korte beslutningsprocesser og mulighed for hurtig eksekvering, når der sker ændringer ude i markedet.

Men mange danske virksomheder mangler den rette viden og de rette værktøjer til at kunne navigere godt, når forandringer, kriser eller andre hændelser truer virksomheden.

Derfor har projektet Gentænk NU! arbejdet med at udvikle viden og værktøjer, der gør det lettere og hurtigere for virksomhederne at komme igennem eventuelle storme og få skibet på ret kurs.

Gennem projektet er virksomheder blevet hjulpet på mange måder. For eksempel med at transformere deres forretningsmodel. Det gøres blandt andet ved at give virksomhederne nogle unikke digitale, strategiske og processuelle redskaber og kompetencer.

Gentænk Nu genstarter innovationen

Tesen for projektet har været, at det er kombinationen af forretningsmodeloptimering og en videreudvikling af innovation, der er formlen til at undgå eller navigere bedst muligt gennem kriser.

Gentænk NU! har taget udgangspunkt i en kortlægning af små og mellemstore virksomheders konkrete og strategiske udfordringer og adfærd.

Med det fundament har projektet udviklet nye metoder og tilgange på tværs af sektorer og brancher, som alle kan have gavn af innovations- og kriseparathedsredskaberne. Se og hør blandt andet her, hvordan tre danske virksomheder har brugt viden, værktøjer og erfaringer fra Gentænk NU-projektet.

NIZE Equipment

Prodan

Helms TMT Centret

Undervejs i projektet har de deltagende virksomheder haft mulighed for at skabe netværk og inspirere hinanden.

De har også fået gavn af en række virtuelle ekspertsessioner, hvor der har været fokus på netop de problemstillinger som den enkelte virksomhede har stået med. Ved sessionerne har virksomheder således bået fået adgang til relevant viden og samtidigt delt erfaringer og fået konkrete råd til løsninger.

Derudover har alle deltagende virksomheder også deltaget i individuelle sprintforløb, for yderligere at få identificeret optimerings- og innovationspotentialer og skabe bedre sammenhæng mellem virksomhedernes eksisterende forretningsmodel og nye innovative tiltag.

Undervejs i forløbet har virksomhederne været med til at videreudvikle, kvalificere og afprøve de redskaber som Gentænk NU! i dag stiller til rådighed for hele dansk erhvervsliv. Det er for eksempel redskaber inden for strategiudvikling, procesoptimering, salg og digitalisering.

Gentænk NU forankres så flere kan forretningsudvikle

Gentænk-platformen vil være tilgængelig for alle danske virksomheder i de kommende år. Den henvender sig især til små og mellemstore virksomheder, der har brug for at styrke sit fremadrettede kriseberedskab.

Som en del af platformen findes både redskaber og cases og erfaringerne fra de mange forretningsudviklingsforløb i projektet kan på langt sigt gavne rigtig mange danske virksomheders fremtidige evne til digital forretningsudvikling og arbejdet med grøn omstilling og krisehåndtering i Danmark.

Men alle kan lære meget af erfaringerne fra Gentænk NU-projektet. Derfor er alle erfaringer opsummeret, gengivet og detaljeret beskrevet i den rapport som Aarhus Universitet har udgivet i kølvandet på projektet.

De erfaringer som er beskrevet i rapporten har bred appel og relevans. Således kan rapporten også komme andre universiteter og vidensinstitutioner til gavn og den er samtidigt også et omfangsrigt indblik i, hvordan virksomheder kan hjælpe sig selv og få hjælp af andre når kriser og uforudsete udfordringer opstår.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Gentænk NU!

Projektejer:
Aarhus Universitet

Periode:
2020-2023

Støttet med:
6,4 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet blev udført af Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet i samarbejde med en række aktører:

TEMAINDKALDELSE

Projektet blev skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats kaldet Styrket gennem Krisen.

KONTAKT

Projektejer:
Mette Neville
Professor
Aarhus Universitet
30 20 18 70
men@law.au.dk

Projektansvarlig:
Tina Fugl
Projektleder
Aarhus Universitet
61 56 56 35
fugl@mgmt.au.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.