Det digitale etikkompas

Aktiv
Nye teknologier

Projektet vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at uddanne SMVer i at arbejde med data og digitalt design på en ansvarlig og etisk måde.

I takt med at digitale teknologier spiller en stadigt større rolle for danske virksomheder, er der et stigende fokus på, at virksomhederne indtager en dataetisk holdning når de udnytter de vækstmuligheder, der ligger i data.

Projektet vil derfor ruste danske SMVer til at forholde sig etisk til den måde, hvorpå de bruger data i forretningen samt styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem udvikling af nye produkter og formidling med udgangspunkt i designetisk tænkning.

Projektet vil indledningsvist udvikle et digitalt etikkompas, som er et værktøj, der skal understøtte virksomhederne i at forstå, hvordan man anvender designetisk tænkning, metoder og redskaber. Sideløbende gennemføres train-the-trainer forløb for tre designkonsulentvirksomheder for at opkvalificere dem til at gennemføre forløb og til at formidle værktøjet til en større kreds af kolleger i designbranchen med henblik på fremtidig udbredelse af værktøjer og viden.

Ligeledes tages ni virksomheder indenfor fintech, healthtech og mobilitytech igennem et uddannelsesforløb, der skal gøre dem i stand til at udvikle nye produkter, skabe innovation og formidle med udgangspunkt i design etisk tænkning. Herudover er det målsætningen, at yderligere 200 SMVer inddrager værktøjerne aktivt i deres forretningsudviklingsarbejde i løbet af og efter projektperioden.

På sigt vil det digitale etikkompas blive en integreret del af Dansk Design Centers open source digitale værktøjskasse, og vækstforløbene vil ligeledes indgå i Dansk Design Centers portefølje af ydelser.

Projektet henvender sig til teknologiske og datadrevne SMVer indenfor fintech,  healthteach og mobilitytech samt designkonsulentvirksomheder. På sigt er det målet, at de etiske principper, vækstværktøjet samt den viden, som projektet afføder, skal kunne komme alle danske SMVer til gavn.

Værktøjer

Håndbogen forklarer, hvordan du bedst muligt afvikler en designetisk workshop.

Videnskortene er 29 kort, som forklarer de 5 etiske principper og de 24 etiske spørgsmål i Etiknavigatoren. Hvert videnskort uddyber den etiske problemstilling, kommer med anbefalinger og giver eksempler på gode og dårlige etiske designløsninger.

Etiknavigatoren er en cirkelformet model, som er designet til at være en stor spilleplade. I centrum af modellen finder du de fem grundlæggende etiske principper, som bør guide alle designere, der ønsker at designe etiske digitale produkter.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Det digitale etikkompas

Projektejer:
Dansk Design Center

Periode:
2020-2021

Støttet med:
2,45 mio. kr.

Partnere

Det Digitale Etikkompas gennemføres af Dansk Design Center, Dansk Industri og Industriens Fond sammen med en række partnere. Mød dem her:

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Datadreven Vækst”.

KONTAKT

Projektejer:
Christian Bason
Adm. direktør
Dansk Design Center
53 57 93 13
chb@ddc.dk

Projektansvarlig:
Christina Melander
Programleder
Dansk Design Center
29 46 29 22
cme@ddc.dk

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.