Sådan kommer din virksomhed i gang med cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi. Alle taler om det. Alle er enige om det. Men hvordan går man fra skåltale til handling, og hvad medfører omlægningen til cirkulær økonomi egentlig for den enkelte virksomhed? 

Industriens Fond har sat professor Tim McAloone stævne til en snak om det cirkulære. Han har i mange år beskæftiget sig med virksomhedernes bæredygtige omstilling, og han er leder af projektet Ready2loop, der hjælper danske virksomheder med at designe mere bæredygtige forretningsmodeller og styrke samarbejdet om bæredygtighed i værdikæderne.   

Hvad er cirkulær økonomi?  

Cirkulær økonomi har som mål at bryde med vores traditionelle lineære adfærd ved at følge grundlæggende principper om at afkoble værdiskabelse fra forbruget af knappe ressourcer. Aktuelle eksempler viser allerede, at cirkulær økonomi rummer betydelige forretningsmuligheder for virksomheder. Især inden for områder som ressourceeffektivitet og reduktion af CO₂-aftrykket. 

I takt med at vi søger effektive metoder til at realisere bæredygtighedsmål og fremme omstillingen til et mere miljøskånsomt samfund, vinder cirkulær økonomi stigende anerkendelse som en nøgletilgang. Den sigter mod at styrke konkurrenceevnen, økonomisk vækst og bæredygtighed på tværs af forskellige sektorer i det moderne samfund. 

Men hvorfor er det vigtigt?  

I øjeblikket ligger graden af cirkulær materialeanvendelse på under 10% i EU – og så lidt som 4% i Danmark. Vores stigende forbrug og manglende evne til at genanvende truer mangfoldigheden af liv på vores planet. Derfor er omstillingen til cirkulær økonomi ikke blot en nødvendighed for erhvervslivet, men også afgørende for at bevare vores miljø og sikre biodiversiteten for kommende generationer. 

Desuden vurderes det, at cirkulær økonomi potentielt kan adressere op til halvdelen af vores klimaudfordringer. 

Hvordan kommer man bedst i gang med omstillingen? 

Omstillingen kræver en grundlæggende ændring i virksomhedens tankegang. Det indebærer strategiske beslutninger om virksomhedens værdikæde, taktiske ledelsesmetoder og målsætninger samt daglige aktiviteter med fokus på design, udvikling og implementering af cirkularitetsprincipper.

Der eksisterer flere tilgange til implementering af cirkularitet, lige fra indførelse af nyskabende forretningsmetoder og cirkulær produktudvikling til etablering af cirkulære processer for udtjente produkter, både på produkt-, komponent- og materialeplan. Det er det, som Ready2loop kan hjælpe med

Hvorfor er det vigtigt at tænke langsigtet? 

For det første fokuserer cirkulær økonomi på bæredygtig ressourceforvaltning, hvor virksomheder og samfund kan optimere brugen af ressourcer over tid. Dette bidrager til at mindske afhængigheden af ikke-fornybare ressourcer og skabe mere bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre. 
 
En langsigtet tilgang inden for cirkulær økonomi bidrager også til at reducere miljøpåvirkningen. Genanvendelse og genbrug kan effektivt reducere affaldsmængder og nedbringe emissioner, hvilket er afgørende for at bevare miljøet og mindske negative konsekvenser som følge af klimaforandringer. 

 
Forretningsmæssig robusthed er en yderligere fordel ved at tænke langsigtet inden for cirkulær økonomi. Virksomheder, der implementerer cirkulære forretningsmodeller, positionerer sig selv til langvarig succes ved at mindske sårbarheden over for prisudsving og ressourceknaphed, samtidig med at de bliver mere uafhængige af lineære forsyningskæder. 

En langsigtet tilgang fremmer også innovation og konkurrenceevne. Virksomheder, der investerer i bæredygtige løsninger og cirkulære forretningsmodeller, forventes at være mere konkurrencedygtige i fremtiden, da bæredygtighed bliver stadig vigtigere for forbrugere og markedet generelt. 

Hvad er faldgruberne ved bare at kaste sig ud i det? 

 Implementeringen kræver god forberedelse. Manglende klarhed om virksomhedens cirkulære parathed kan føre til ineffektive ændringer, mens manglende integration af cirkulære principper på tværs af organisationen kan hæmme effektiviteten af omstillingen til cirkulær økonomi. Uklar kommunikation og manglende støtte fra organisationen kan resultere i mislykkede forsøg, dårligt forberedte pilotprojekter og til sidst et negativt syn på en ellers lovende bæredygtigheds- og forretningsmulighed. 

En omhyggelig vurdering af virksomhedens muligheder og en grundig undersøgelse af dens parathed er afgørende for at undgå disse faldgruber og øge chancerne for en vellykket omstilling til cirkulær økonomi. Virksomheden skal analysere sin nuværende position, have klare kommunikationsstrategier og en stærk organisationsopbakning for at sikre, at cirkulære principper bliver integreret og vedtaget effektivt på tværs af alle niveauer. 

Hvor kan man få hjælp? 

Hos ready2LOOP! Vi har udviklet en platform med det formål, at man selv kan starte sin cirkulære omstilling ved blot at udføre en enkelt cirkulær parathedsvurdering. Platformen tilbyder specialiseret ekspertise til at analysere en virksomheds nuværende niveau af cirkulær parathed, et afgørende første skridt mod en vellykket omstilling til styrket cirkularitet. Vi kan også assistere med at sikre en systematisk omstilling til en cirkulær økonomi.  

Med over 150 værktøjer, der automatisk tilpasses den specifikke parathed og ambitionsniveau, kan man selv tage styringen på omstillingsprocessen. Platformen er altid åben, hvilket giver mulighed for at invitere kolleger til at deltage, når det passer dem. Den er også gratis at bruge, men hvis man har behov for hjælp, har vi affilierede konsulenter der står klar til at hjælpe med at skræddersy specifikke, cirkulære omstillingsruter. 

Aktuelt

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.