“Bæredygtighed og konkurrenceevne er to sider af samme sag”

Anders Ziegler Kusk, programleder for Industriens Fonds, bæredygtigprogram, der blandt andet støtter ESG-projekter for virksomheder.

Anders Ziegler-Kusk er programleder for Bæredygtig Produktion i Industriens Fond. Vi går ham på klingen om virksomhedernes grønne omstilling, og hvordan det hænger sammen med dansk konkurrenceevne.

Hvad er bæredygtig produktion?
“Overordnet handler det om at kunne skabe produkter og løsninger, som tilfredsstiller både nutidige og fremtidige generationers behov, uden at overskride planetens sårbare grænser. Både i forhold til klimaforandringer, biodiversitet, ressourcer og forurening.”

“Bæredygtig produktion handler om at skabe en industri i pagt med det omgivende samfund, som tager aktivt ansvar. Men det er også en industri, som er konkurrencedygtig, innovativ, partnerskabsorienteret og teknologisk på forkant, fx med digitalisering og nye, bæredygtige produktionsteknologier. Vi tror på, at bæredygtighed og konkurrenceevne er to sider af samme sag.”

Hvorfor skal virksomhederne omstille produktionen nu?  
“Den grønne omstilling af industrien er en bunden opgave. Vi kan se, at vi ikke har været i stand til at afkoble industriens miljø- og klimabelastning fra den økonomiske vækst. Det går i den forkerte retning.  

Industrien udleder år for år mere og mere CO2 og affald, alt imens energiforbrug, vandforbrug og ressourceforbrug stiger. Den positive historie er, at nye rammevilkår, investorer, medarbejdere og kunder i stigende grad presser virksomhederne til at omstille sig.

Ved at danske virksomheder er på forkant med udviklingen og tager et større ansvar for klima, miljø og samfund er det også vores klare overbevisning, at industrien bliver mere konkurrencedygtig.  

Der hvor vi ser den største udfordring, er hos de mange små- og mellemstore virksomheder, der skal i gang med omstillingen. For selv om mange virksomheder gerne vil, er det svært at få det integreret i forretningen, træffe de rigtige og mest effektive valg. SMV’erne har ikke de samme ressourcer at trække på som de store koncerner, og dermed bliver det også sværere at hæve blikket over driften og komme i gang med de her afgørende udviklingsopgaver. Det er det, vi skal hjælpe med i Industriens Fond.”  

Hvad kræver det?”
Det vigtigste er at få skabt sig et overblik over, hvor virksomheden kan gøre den største forskel – og lægge en strategi for, hvordan man når derhen. Et godt udgangspunkt er at få styr på sit forbrug og sine udledninger – og hvad man så kan gøre for at nedbringe det. Både internt og i værdikæden.
 
Nye, bæredygtige forretningsmodeller kræver adgang til nye kompetencer, teknologier og opbygning af partnerskaber. Især ift. at forlænge produkters levetid ude hos kunden og sikre størst mulig recirkulering af produkter, materialer eller affald efter endt levetid.”

Hvor skal man starte?
“Der er rigtig meget hjælp at hente, og jeg vil klart anbefale et af Industriens Fonds mange projekter, der angriber bæredygtighed fra forskellige vinkler.

Hvis du er industrivirksomhed i og omkring Trekantområdet, så skal du se nærmere på Afkobling 2030, hvor bæredygtighedsrejsen tager afsæt i lige præcis jeres virkelighed.

Med Ready2loop kan du få kigget organisationens potentiale ift. implementering af cirkulære forretningsmodeller efter i sømmene. Wastelife kigger på udnyttelsen af virksomhedens spildstrømme, fx produktionsspild, som mange virksomheder i dag betaler mange penge for at komme af med. Hvis I vil kigge nærmere på mulighederne i at bruge digitalisering til bæredygtige servicekoncepter, så kig nærmere på projektet Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter .”


Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.