Lad os eksperimentere med den grønne omstilling

Anders Ziegler Kusk, programleder for Industriens Fonds, bæredygtigprogram, der blandt andet støtter ESG-projekter for virksomheder.

Kunderne kræver bæredygtige produkter og klimavenlige løsninger. Men den grønne omstilling er kompleks, og det er svært at skabe de forretningsmodeller, der imødekommer kundernes krav. Når det lykkes, er det til gengæld en guldgrube, der åbner sig – og nu er der hjælp at hente, hvis du vil godt i gang med den grønne omstilling.

Mens vi mennesker forbruger til den helt store guldmedalje, så går det hårdt ud over klimaet, miljøet, planterne og dyrene. Og efterhånden også os selv. Vores klode koger, klimakrisen og kampen om ressourcer spidser til.

”Vi tærer hårdt på vores fælles planet. I takt med at vi producerer, forbruger og generelt lever mindre bæredygtigt, så bliver konsekvenserne mere og mere tydelige i verden omkring os. Advarselslamperne har blinket i årtier, og det er på høje tid, at handle,” lyder det fra Anders Ziegler Kusk, som er programleder for Industriens Fonds indsats inden for bæredygtig produktion.

Med jævne mellemrum gentager FN’s Klimapanel sine budskaber om, at vi skal i gang med en grøn omstilling på globalt plan for at afværge klimakrisen. Og herhjemme bakker vores eget klimaråd utvetydigt op om det budskab og pointerer med al ønskelig tydelighed, at der, også her i Danmark er et udtalt behov for handling.

”Tallene er ikke til at tage fejl af. Vi skal alle sammen være mere bæredygtige. Og det gælder også for dansk erhvervsliv, der skal producere mere bæredygtigt. Derudover så skal virksomhederne også sikre, at deres produkter og løsninger understøtter et mere ansvarligt og langtidsholdbart forbrug,” siger Anders Ziegler Kusk og fortsætter:

”Heldigvis er det også den vej efterspørgslen går. Kunderne kræver mere klimabevidsthed og mere miljøvenlige løsninger, så derfor bliver incitamentet for virksomhederne også større. Jo grønnere en virksomhed er, desto mere attraktiv er den for både kunder, investorer, samarbejdspartnere og medarbejdere. Og dermed bliver koblingen mellem bæredygtig produktion og konkurrenceevne mere og mere tydelig.”

Få hjælp her og find løsninger i fællesskab

Men den grønne omstilling og den styrkede konkurrenceevne kommer ikke af sig selv, og det kan være svært at nå i mål på egen hånd. Derfor skal virksomheder blive bedre til at arbejde sammen, tænke nyt og eksperimentere for at skabe gode resultater. Selvom det er svært, så kan det være vejen til succes. Der ligger nemlig store potentialer gemt i virksomhedernes partnerskaber og strategiske samarbejdsrelationer.

”Virksomheder er flettet sammen af værdikæder, der rækker ud i alle verdenshjørner. Derfor handler den grønne omstilling om mere og andet end den enkelte virksomheds indsats hjemme på fabrikken. Selvfølgelig er der mange ting, man kan gøre i sin egen produktion, men de mest radikale forandringer og helt store forbedringer opnås først, når der samarbejdes på kryds og tværs af virksomheder, fagligheder, brancher og landegrænser. Og her spiller virksomhedernes eksisterende værdikæder naturligvis en hovedrolle. Her er samarbejdet allerede formaliseret og centreret om at skabe fælles gevinster. Men derudover kan virksomhederne også tænke i nye partnerskaber eller hele symbioser, hvor et fælles bæredygtigt tankesæt kan bane vej for ny værdiskabelse, besparelser, innovation og mere bæredygtige produktionsprocesser og forretningsmodeller,” siger Anders Ziegler Kusk og opfordrer danske virksomheder til at vedblive med at være nysgerrige efter nye eksperimenter, umage samarbejder og innovative idéer. For måske er det netop dér løsningerne findes. Derfor har Industriens Fond også iværksat forskellige initiativer, der netop adresserer den slags tematikker:

 • Afkobling 2030
  Gennem stærkere samarbejde i virksomheders værdikæder øges konkurrencekraften gennem grøn omstilling.
  Ready-2-LOOP
  Med fokus på cirkulær økonomi og tætte samarbejder mellem kunder og leverandører får virksomheder hjælp til at ressourceoptimere og dermed øge konkurrenceevnen.

Selvom mange virksomheder godt kan se, at klimakrisen kradser, og at bæredygtighed er et konkurrenceparameter, som får større og større betydning, så er det alligevel svært for alvor at tage fat. For hvor skal man begynde?

”Med vores nye initiativ, Afkobling 2030, behøver man som virksomhed ikke selv at have svaret. Her tager vi nemlig udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete situation, forretningsmodel, modenhedsniveau, grønne ambitioner og salgs- og vækstpotentialer. Og så arbejder vi fremad derfra – blandt andet ved at hæve virksomhedernes kompetenceniveau inden for bæredygtighed. Gennem kreative eksperimenter sætter vi fart på virksomhedernes innovation og arbejde med at designe og udvikle bæredygtige produkter, cirkulære forretningsmodeller, unikke emballager og velfungerende tilbagetagningsordninger, så produkter kan leve længere. Og så kigger vi også på ressourceforbrug og logistik sammen med virksomhederne – og så selvfølgelig på ledelsen i virksomheden, da det er dér ansvaret og beslutningskraften primært er placeret,” siger Anders Ziegler Kusk og fortsætter:

”Hele idéen er at omstille produktionen på den enkelte virksomheds præmisser. Derfor er det umuligt at sige hvad der skal ske undervejs, for det afhænger af mange forskellige faktorer. Men uanset hvad så gælder det, at når en virksomhed er blevet en del af Afkobling 2030, så medfører det, at bæredygtighed bliver en integreret del af virksomhedens ledelse, strategi og forretningsmodel og at virksomheden arbejder datadrevet med bæredygtige løsninger og hele tiden monitorerer og dokumenterer opstillede målsætninger og fremskridt. Det skal føre til at virksomheden reducerer sit miljø- og klimaaftryk og dermed bliver endnu mere attraktiv for nuværende og potentielle kunder og derigennem øger indtjeningen.”

De grønne tiltag styrker konkurrenceevnen

I sit arbejde med at øge dansk erhvervslivs konkurrenceevne, vil Industriens Fond gøre den danske produktionssektor til verdens mest bæredygtige. Og hæves ambitionerne yderligere, også på klodens vegne, så handler det også om at skabe absolut afkobling i industrien. Altså at sikre, at virksomhederne kan blive ved med at vokse, samtidigt med, at virksomhedernes klima- og miljøbelastning hele tiden bliver mindre og mindre.

”I fonden fokuserer vi især på reduktion af vandforbrug, energiforbrug og ressourceforbrug, samt udledningen af CO2 og affald. Det er særligt på de områder, vi hjælper de danske virksomheder godt på vej, så de kan stå stærkere i den globale konkurrence,” siger Anders Ziegler Kusk og peger på en række initiativer, der stiller skarpt på virksomheders ressourcehåndtering:

 • Klimaklar Produktionsvirksomhed
  Hjælper danske produktionsvirksomheder med at kortlægge og reducere CO2-udledningen – og omsætte forbedringerne til øget salg.
 • WasteLife
  Hjælper virksomheder med at udnytte spildstrømme, restprodukter og andre virksomheders affald, så de kan indgå i nye produkter.
 • ReshapeWaste
  Gør danske virksomheder bedre til at genanvende afskær og dermed udnytte ressourcerne bedre.

Men det hele handler jo ikke om Danmark. Klimakrisen og biodiversitetskrisen er globale, og det afspejler sig også i behovet for handling. Der er således behov for gode løsninger overalt – og også her spiller danske virksomheder en nøglerolle.

”Alle skal i gang med den grønne omstilling. Derfor er det afgørende, at når vi finder gode løsninger herhjemme, så skal vi også sikre, at de kommer andre til gavn. Derfor understøtter vi eksporten af grønne danske produkter og løsninger. Både fra små og mellemstore virksomheder, men også fra innovative danske iværksættere, der har fokus på grøn teknologi. Det gør vi ved at hjælpe iværksætterne med at modne de nye teknologier og skalere virksomheden, så de grønne løsninger kan komme hurtigere ud på eksportmarkederne,” siger Anders Ziegler Kusk og henviser specifikt til to ambitiøse vækst- og eksportinitiativer med grønt fokus, der hjælper danske virksomheder ud i verden:

 • SDG Landing Pad
  Hjælper danske virksomheder med at eksportere produkter og løsninger inden for grøn omstilling, digitalisering og sundhed.
 • GreenUP Accelerator
  Understøtter vækst og eksport hos danske klimaiværksættere.

Selvom mange beslutningstagere traditionelt har ladet hånt om den grønne omstilling, så er diskursen flere steder ved at ændre sig. Kunderne kræver mere af virksomhederne og virksomhederne kræver mere af hinanden. Og derudover er der en tendens til, at myndigheder implementerer lovgivning, der skal understøtte en mere miljø- og klimavenlig udvikling af samfundet.

”Vi skal leve mere bæredygtigt. Det er en bunden opgave, som der efterhånden er bred enighed om, at vi skal forsøge at løse i fællesskab. I takt med at vi nu skal gøre de gode intentioner til virkelighed og i praksis omstille vores industri og samfund, så vil der komme en stor global efterspørgsel efter grønne løsninger. Her skal danske virksomheder være forrest i feltet og det er det vi arbejder for hver eneste dag,” siger Anders Ziegler Kusk og peger på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, EU’s taksonomi om bæredygtige økonomiske aktiviteter, samt vores egen nationale klimalov som eksempler på, at vi kollektivt forsøger at bevæge os i en grønnere retning på både globalt, europæisk og dansk plan.

”Til tider benyttes bæredygtighedsretorikken som led i velmenende gimmicks eller falsk markedsføring. Og mange steder har man set på bæredygtighedsrapporteringen som en påkrævet compliance-øvelse uden egentlig værdi. Den slags forekommer selvfølgelig stadig, men mange steder er man begyndt at arbejde mere seriøst med bæredygtighed. Det er godt, for i fremtiden handler det om at være bæredygtig – og ikke bare om at se bæredygtig ud. Det bliver de mest bæredygtige virksomheder, der kommer til at vinde de fleste og største ordrer. Og derfor handler bæredygtighed først og fremmest om strategi, teknologiudnyttelse, innovation og salg. Og det gælder om at komme i gang hurtigst muligt, for konkurrencen er stor og der bliver mange om buddet i fremtiden,” slutter Anders Ziegler Kusk, inden han på falderebet kommer med et konkret og meget handlingsorienteret råd:

”Hvis man er i tvivl om hvor man skal starte, så vil jeg anbefale at man tager fat i Afkobling 2030 og får hjælp med det samme.”

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.