Flora og fauna er også en god forretning

Biodiversitet er i stigende grad et emne, der optager dansk erhvervsliv. Og det er ikke så underligt. Hele verdensøkonomien er afhængig af naturen og dens ressourcer og det betyder selvsagt også at dansk erhvervsliv påvirkes – både herhjemme og globalt gennem værdikæderne.

Ifølge World Economic Forum er omkring halvdelen af det globale BNP afhængig af natur. Tab af biodiversitet og presset på naturen udgør derfor en stor og stigende risiko for virksomheder og den globale økonomi og samhandel.

Mens biodiversitet for nogle virksomheder er et helt nyt arbejdsområde, så er der også virksomheder, der allerede har taget fat på udfordringen. Ege Carpets og KLS PurePrint er to eksempler på danske virksomheder, der arbejder med naturpositive tiltag.

Hos virksomheden Ege Carpets har biodiversitet længe været en del af hverdagen. Særligt på hjemadressen i Herning.

”Vi indfører løbende bæredygtige tiltag i vores forretning for at tage mest muligt hensyn til planeten og de mennesker, vi berører – både i vores nærområde og i vores værdikæde. Biodiversitet er en vigtig del af dette arbejde,” siger Camilla Aalbæk Jacobsen, der er ESG Manager hos Ege Carpets, og fortsætter:

Ege Carpets - Gjellerup Enge - Foto af Mathias LøvgreenEge Carpets - Gjellerup Enge - Fotograf Mathias Løvgreen

”Her i Herning har vi med vores engagement i Gjellerup Enge givet plads tilbage til naturen. Tanken er, at området skal være så uberørt som muligt, men her i begyndelsen har der selvfølgelig været en række menneskeskabte tiltag, der skal understøtte ønsket om øget biodiversitet. Målet har været at lave gode levesteder for dyr og planter. Men derudover hjælper området også til med at optage vand, når der kommer store mængder nedbør.”

Grønne omgivelser gør også kunderne glade

Og så er Gjellerup Enge også til gavn for de mennesker, der opholder sig i det naturskønne område mellem Herning og Hammerum.

”Vi ser også Gjellerup Enge som et bidrag til lokalsamfundet her, hvor vi hører hjemme. Natur har stor værdi som rekreativt område for vores naboer og på den måde bidrager vores involvering i Gjellerup Enge både til E’et og S’et i ESG. Og så er det faktisk også et godt sted at gå en tur sammen med kunder og samarbejdspartnere. Det er som om man kommer tættere på hinanden i de grønne omgivelser. Paraderne sænkes og både vi og vores gæster åbner sig op, så dialoger bliver mere frugtbare og værdiskabende. Det er ret sjovt at opleve,” siger Camilla Aalbæk Jacobsen og peger også på kollegaernes kærlighed til området:

Oplev døgnets rytme i Gjellerup Enge og få en fornemmelse af de mange fine detaljer, dramatiske effekter og magiske øjeblikke, der sker i det store naturområde.

”Medarbejderne elsker det. Emner som miljø og bæredygtighed kan virke uhåndgribelige og fjerne. Og energiforbrug og CO2-udledninger er svære at mærke. Men med Gjellerup Enge bliver det hele meget nært. Vi kan alle sammen se dyrene, planterne, de skiftende årstider og livet, der folder sig ud. Det skaber fundamentet for gode samtaler og engagement hos alle os ansatte – og så bliver det jo også nemmere at forholde sig til, at vi også skal arbejde mere med biodiversitet i vores værdikæder, for naturen er jo værdifuld overalt. Også selvom det er langt fra Herning.”

Værdikæderne er verdensomspændende

Og her rammer Camilla Aalbæk Jacobsen hovedet på sømmet. For når virksomheder vil skabe en mere bæredygtig produktion, så er det vigtigt at huske på, at store dele af virksomheders fodaftryk foregår ude i værdikæderne. Og sådan er det også, når der er fokus på biodiversitet.

”Vi er begyndt at kigge mere systematisk på vores råvarer og leverandører. Det begyndte sidste år, hvor vi skød arbejdet i gang på en heldagsworkshop. Målet var at få skrabet lidt i overfladen i forhold til at finde ud af, hvordan vi bedst arbejder med biodiversitet i vores værdikæder. Det var enormt værdifuldt at dedikere en hel dag til at spore vores tanker ind på værdikædesamarbejdet som et vigtigt forum for biodiversitetsindsatsen. Vi er jo ret vant til at arbejde med klima og miljø sammen med vores leverandører og kunder, og derfor er det rigtig godt, at vi nu også har fået biodiversitetsbrillerne på,” siger Camilla Aalbæk Jacobsen.

Kalken kom til syne

Selvom den midtjyske tæppevirksomhed har mange års erfaring med bæredygtighed og grøn omstilling, så var der alligevel nogle overraskende erkendelser, der blev synlige gennem biodiversitetsbrillerne.

”Vi lærte bestemt noget nyt, da vi for alvor kom i gang med arbejdet. Vi har jo arbejdet med vores klimaaftryk gennem lang tid og i den forbindelse har vi for længe siden kortlagt, hvad det er for råvarer og leverandører, vi særligt skulle fokusere på for at reducere vores klimamæssige aftryk. Men når vi kigger på biodiversitet, så er det faktisk nogle helt andre indsatsområder, der bliver synlige. Det kunne være geologiske materialer, som for eksempel den kalk, vi bruger som fyldstof i mellemdelene af nogle af vores tæpper. Her er der tale om minedrift, og det er noget, der potentielt har stor indvirkning, når vi måler på biodiversitet – også selvom kalken kun har en ganske lille betydning i vores CO2-regnskab. Så det var lidt af en øjenåbner i forhold til, hvor og hvordan vi påvirker vores omgivelser,” siger Camilla Aalbæk Jacobsen.

Ege Carpets - Gjellerup Enge - Photo af Mathias Løvgreen

Ege Carpets - Gjellerup Enge - Fotograferet af Mathias LøvgreenDe nyvundne erfaringer bliver nu i stigende grad til en del af hverdagen i Ege Carpets, hvor biodiversitet sættes på agendaen alle relevante steder i virksomheden.

”Næste skridt er at få biodiversitet masseret ind i hele vores overordnede tilgang til bæredygtighed og forretningsudvikling. Biodiversitet kommer til at fylde mere i vores politikker, i vores leverandørkædeopfølgninger og i vores målsætninger. På den måde bliver biodiversitet i stigende omfang en integreret del af den måde vi arbejder med bæredygtighed og driver forretning på,” fortæller Camilla Aalbæk Jacobsen.

Biodiversitet handler både om formål og forretning

Det er efterhånden erkendt af de fleste, at de planetære grænser er under pres. Og som verdenssamfund er vi nødt til at handle for at få udviklingen på ret køl. Det har mange steder fået efterspørgslen til at pege i en grønnere retning, og overalt på kloden leder kunder og myndigheder med lys og lygte efter bæredygtige produkter og løsninger.

Det skaber en unik mulighed for de virksomheder, der formår at designe bæredygtige forretningsmodeller og grønnere produkter.

En af de danske virksomheder, der gerne vil levere den slags attraktive produkter, er KLS PurePrint. Virksomheden vil være verdens grønneste trykkeri og har i mange år arbejdet med Global Compact, De 17 Verdensmål og cirkulær økonomi i et omfang så virksomheden i dag er certificeret af Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som bevis for sin indsats.

Men arbejdet med at videreudvikle KLS PurePrint stopper ikke der. Og et af de områder, der i disse år fylder meget hos virksomhedens kommercielle direktør, Kasper Larsen, er biodiversitet.

Og så melder spørgsmålet sig. Hvordan arbejder man med biodiversitet i en mellemstor dansk virksomhed?

”Vi har lavet nogle lokale tiltag, hvor vi har omlagt områder, her i Hvidovre, til vild natur. I fællesskab med Hvidovre Kommune og 19 andre virksomheder på Avedøre Holme er der opnået nogle positive resultater med indtil videre samlet 15 hektar udlagt til ”vild natur”, hvilket svaret til 5% af industriområdets samlede areal, ligesom, der er opsat ynglekasser til truede fuglearter som eksempelvis mursejlere. Men vi skal have bedre greb om biodiversiteten i Scope 3, altså ude i værdikæderne,” siger Kasper Larsen og fortsætter:

Sammen med Hvidovre Kommune og 19 andre virksomheder, har KLS PurePrint udlagt 15 hektar til ”vild natur”.

”Indtil nu har vi arbejdet med mange forskellige rammeværktøjer i vores bæredygtighedsindsats. Og også inden for biodiversitet har vi været på jagt efter et anerkendt værktøj, der er videnskabeligt funderet i forhold til at sætte mål og som samtidigt understøtter både vores forretning og vores ønske om at gøre en positiv forskel. Og her er vi landet på Science Based Targets for Nature.”

På nogle områder er Science Based Targets for Nature ikke helt i mål med at sætte rammer. Men det må ikke holde biodiversitetsindsatserne tilbage, mener Kasper Larsen.

”Det her med biodiversitet er svært at måle. Men tiden er knap og vi må ikke lade manglen på data være en hæmsko. Vi er nødt til at løbe – og så må vi bare acceptere, at vi ikke helt ved, hvor vi starter og ikke helt ved præcist, hvor vi skal hen. Men vi kender retningen og så kan det være, at vi må korrigere lidt undervejs.”

Find ud af hvad der gør størst forskel

Og løber, det gør de, hos KLS PurePrint. Virksomheden er allerede godt i gang med at bruge Science Based Targets for Nature og har lavet mange af de vigtige indledende strækøvelser allerede.

Se videoen og få en kort introduktion til Science Based Targets for Nature.

”Vi har lavet kortlægningen af vores primære aktiviteter, hvor vi har tre dominerende dele i vores forretning. Vi laver tryk, vi har en række serviceydelser og så har vi hele vores administration. Med det udgangspunkt kiggede vi, med biodiversitetsøjne, på hele upstream-delen, som primært består af papir og karton. Derudover er der også vores trykplader som laves af aluminium, samt vores trykfarver. Det er de varer, der er den materialemæssige kerne i vores produktion. Dertil har vi så nogle hjælpeprodukter, altså alkohol og andre ting til rengøring og afvask, samt noget toner,” siger Kasper Larsen, der dog også har måttet konstatere, at det ikke altid er let at være first mover når det kommer til bæredygtighed og biodiversitet.

”Det her med biodiversitet er stadig relativt nyt for mange. Og rammeværktøjerne har ikke svar og data på alt endnu. Så vi har også selv måttet træffe nogle valg undervejs i vores arbejdsprocesser. Men samlet set får vi et godt udgangspunkt til at arbejde videre ud fra, når vi for eksempel skal lave væsentlighedsanalyser og kigge på vores forbrug og påvirkning af land, vand og naturen i det hele taget,” forklarer Kasper Larsen og hopper tilbage til nogle af de næste skridt i virksomhedens arbejde:

”Så stiller vi skarpt på de varer der, set fra vores virksomheds perspektiv og produktion, er dem der mest påvirker naturen og biodiversiteten. Det er pulpen, altså det der bruges til papir og karton, og det er aluminium til trykpladerne. Så for vores vedkommende, er det de to varer, vi skal se nærmere på i vores biodiversitets- og bæredygtighedsarbejde. Og det er her, hvor vi skal i tæt dialog med vores leverandører for at finde gode løsninger. Og noget af det, som vi er i gang med lige nu, det er den geografiske kortlægning. Hvor er det vi påvirker, hvordan påvirker vi og hvad har det konkret af konsekvenser lige netop dér, hvor vi køber ind fra?”

Bliver hele tiden klogere

Med det kontinuerlige fokus på missionen om at være verdens mest bæredygtige trykkeri, så har Kasper Larsen og hans kollegaer hele tiden antennerne ude i forhold til at blive klogere på arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling.

Kasper Larsen er kommerciel direktør i KLS PurePrint og har arbejdet med bæredygtig produktion gennem mange år – herunder også med biodiversitet.

Og arbejdet med biodiversitet har også givet KLS PurePrint en masse erfaringer. Både i forhold til at kortlægge og analysere, men også med det praktiske arbejde.

”Vi lærer hele tiden. Noget af det vi allerede nu har taget med os fra arbejdet med Science Based Targets for Nature, er det her med ISIC-koderne. De er vigtige, men de er ikke fuldstændigt udviklede endnu. Det bliver de formentlig i løbet af 2024 og det gør egentlig bare rammeværktøjet endnu bedre og lettere at gå til. Så det gælder bare om at komme i gang. Selvom al data ikke er perfekt – og det bliver det jo nok aldrig – så har vi en god fornemmelse af, hvor vi skal sætte ind. Derfor handler det om at få identificeret sine high impact commodities og få indledt dialogen med sine leverandører. Det er dér man kan tage nogle store skridt. Og de skridt kan med fordel tages sammen med nogen der er i samme båd. Derfor vil jeg anbefale, at man arbejder sammen med virksomheder, der har et ressourcetræk, der er magen til ens eget. Eller som har væsentlige lighedspunkter. For så har man fælles erfaringer og incitamenter til at skabe positiv forandring. Og det er jo altid godt,” siger Kasper Larsen og understreger samtidigt, at arbejdet med biodiversitet og bæredygtig produktion ikke kun er en dans på roser:

”Det kan være nogle svære samtaler, som man skal tage med sine leverandører. Ligesom det er svært for én selv, så er arbejdet med biodiversitet jo også svært for dem. Heldigvis har vi nogle gode leverandører, som vi er meget glade for. Og de er vant til, at vi kræver meget og spørger om mange ting. Vi har jo arbejdet med bæredygtighed i mange år, så de ved hvor vi står og kender vores ambitioner. Men uanset hvad, så er opgaven svær og selvfølgelig er vi også nødt til at overveje nøje, hvem vi samarbejder med. Og hvis de ikke kan eller ikke vil levere den relevante data, så er vi ultimativt nødt til at se os om efter andre leverandører. Men generelt oplever vi at blive hørt og taget seriøst. Alle ved jo efterhånden godt, hvilken vej pilen peger i forhold til bæredygtighed, så mange tager arbejdet med bæredygtighed seriøst, herunder også udfordringerne med biodiversitet. Og det gælder heldigvis også for vores leverandører.”

Man kan ikke bare kopiere klimaindsatsen

Selvom KLS PurePrint i mange år har arbejdet med klimadagsordenen og CO2-reduktion, og har fået mange gode erfaringer med sig derfra, så kan læringen ikke bare overføres 1-til-1 til biodiversitetsområdet.

”Selvfølgelig er der ligheder. Det svinger helt sikkert fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed, hvordan koblingen mellem klima, miljø og biodiversitet ser ud. Men der er da helt sikkert ligheder. For vores vedkommende er det de samme varer, der udgør problemerne, uanset om man kigger på biodiversitet eller på udledningen af drivhusgasser. Men én vigtig forskel, i hvert fald i vores tilfælde, er, at mens klimadagsordenen er global og CO2-udledningerne kan ses i en global sammenhæng, så er biodiversitet meget mere en lokal ting, hvor vi skal se på vores leverandører i Sverige, Finland og Tyskland, for eksempel, og se, hvordan og hvor meget vi konkret påvirker naturen i lige præcis én bestemt skov i ét bestemt område,” siger Kasper Larsen og peger på, at netop det forhold også kan have konsekvenser for forretningen:

”Vi vil, som sagt, allerhelst arbejde med at forbedre os sammen med vores leverandører. Men hvis det ikke lader sig gøre, så er vi nødt til at vælge dem fra, som ikke er gode nok. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men det er dog noget vi har været nødt til tidligere i vores bæredygtighedsarbejde.”

Gode erfaringer gives videre

Både Ege Carpets og KLS PurePrint har fortalt åbent om deres arbejde med biodiversitet og bæredygtighed. Senest også på nogle af de webinarer, som projektet Biodiversitet – inspiration til dansk erhvervsliv har afholdt her i begyndelsen af 2024.

Projektet arbejder for, at danske virksomheder bliver bedre til at igangsætte eller styrke forretningsudviklings- og innovationsaktiviteter med fokus på at fremme biodiversitet ved at tænke naturpositivitet ind som en fast del af virksomhedens udviklingsaktiviteter.

“Vi ønsker at skabe et fælles sprog og rammer, der kan hjælpe danske virksomheder med at arbejde konstruktivt med biodiversitet på både strategisk og operationelt plan med udgangspunkt i deres forretning. På den måde håber vi, at det bliver lettere for virksomhederne at integrere biodiversitetsindsatsen i virksomhedens forretningsudvikling og udnytte de kommercielle fordele, der følger med,” siger Anders Ziegler Kusk, der er leder af Industriens Fonds program for bæredygtig produktion.

Netop de gode erfaringer er et redskab som Industriens Fond, sammen med projektpartnerne i Dansk Industri og WWF, vægter højt i arbejdet med biodiversitet i dansk erhvervsliv.

Anders Ziegler Kusk står i spidsen for Industriens Fonds program for bæredygtig produktion, der, ud over biodiversitet, også beskæftiger sig med emner som cirkulær økonomi, ESG og reduktion af drivhusgasudledning, som led i at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

”Med projektet vil vi hjælpe virksomhederne med at arbejde mere forretningsorienteret med naturfremme. Derfor bruger vi viden, idéer og erfaringer fra danske og udenlandske virksomheder som inspiration og gode konkrete eksempler,” siger Anders Ziegler Kusk, med henvisning til blandt andet de tre webinarer som Ege Carpets, KLS PurePrint og senest dbramante1928 har deltaget i som en del af projektets arbejde.

Med det nye biodiversitets-initiativ er målet altså at understøtte erhvervslivets indsatser for at fremme den lokale og globale natur, for derigennem at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og sikre mere robuste værdikæder, herunder langsigtet forsyningssikkerhed og stabile afsætningskanaler.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Anders Brandtoft

Presse- og kommunikationschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.