Rækker bæredygtigheden ud i værdikæderne?  

Størstedelen af erhvervslivets negative aftryk på klima, biodiversitet, miljø og sociale forhold, foregår i globale værdikæder. Det skal virksomhederne have blik for i bestræbelserne på at skabe reelle, bæredygtige fremskridt.

Bæredygtighed skal i dag stå centralt i alle virksomhedens aktiviteter – ikke mindst i værdikæderne. 

Ca. 90% af produktionsvirksomhedernes samlede CO2-aftryk finder sted i scope 3 – det vil sige hos primærproducenter af råvarer, leverandører, distributører og logistik, som virksomhederne typisk ikke har direkte kontrol med.  

Ved at tilbyde gennemsigtighed og bæredygtighed gennem hele værdikæden kan virksomheder altså differentiere og positionere sig positivt på markedet over for kunder og investorer og opnå en konkurrencefordel. 

Reel forandring gennem værdikædesamarbejder 

Værdikæderne i industrien er ofte komplekse. De består af netværk af producenter, leverandører, distributører og ikke mindst forbrugere, som alle spiller en rolle, når det kommer til at afdække et produkts indvirkning på klima og miljø.  

Det betyder, at mens den enkelte virksomhed fx kan have implementeret grønne teknologier og reduceret direkte udledninger, så er det kun en brøkdel af billedet, man ser. Det er altså først, når virksomhederne arbejder og sætter mål for ESG i værdikæderne, at der for alvor sker en forandring.

Her kan danske B2B-kunder gå foran og udfordre underleverandører – eller bygge partnerskaber med dem – både for at reducere aftrykket og for at skabe øget værdi for slutkunderne.  Samarbejdet i værdikæderne – og på tværs af dem, fx i symbiosesamarbejder – er i øvrigt en forudsætning for at kunne implementere nye, cirkulære forretningsmodeller.  

Lovkrav på vej  

Dertil er der en række regulatoriske og lovgivningsmæssige incitamenter til at integrere bæredygtighed i værdikæderne. Ikke mindst fra EU, hvor et omfattende kompleks af lovgivning, krav og incitamenter under European Green Deal skal sætte et markant skub omstillingen. Det gælder også værdikæder – på en bred vifte af bæredygtighedsparametre. 

Kravene rammer typisk større virksomheder eller specifikke brancher først. Men som resultat heraf, vil underleverandørerne – typisk de små- og mellemstore virksomheder – hurtigt opleve at deres kunder stiller omfattende krav. Til rapportering, produkter og reelt impact, fx på klima og biodiversitet. Virksomheder, der ikke har orden i penalhuset, risikerer at blive smidt på porten. 

De virksomheder, der angriber den udvikling proaktivt og tænker bæredygtighed mere holistisk, vil stå med en stor konkurrencefordel.  

Få værdikæderne med i bæredygtighedsindsatsen  

Læs mere om, hvordan Industriens Fonds Program for Bæredygtig Produktion kan hjælpe din virksomhed med at hæve blikket og tænke bæredygtighed uden for egen matrikel her:  

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.