Fremtidens bæredygtige produktion

Projektet vil fremme bæredygtigheden af dansk produktion gennem udviklingen af en indikator-baseline, der belyser industriens bæredygtighed og udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling

En baseline for industriens bæredygtige omstilling

I april 2021 publicerede Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Industriens Fond en baseline for den danske produktionsindustris grønne omstilling. Baselinen indeholder fem indikatorer, der skal gøre omstillingen konkret og operationel, så vi kan gå fra at tale om den bæredygtig omstilling til at måle den.
 

Nu sætter vi tal på indsatsområderne

I anden fase af projektet, der blev startet i sensommen 2021, skal der indhentes viden om SMV’ernes indsatsområder i forhold til den grønne omstilling.

Helt centralt står arbejdet med kunder og leverandører om dataudveksling. Ligesom der er fokus på virksomhedernes arbejde med selv at udnytte restprodukter eller sælge dem videre.

Målsætningen er at styrke den fælles referenceramme for bæredygtig produktion i Danmark på tværs af aktørerne, samt – via et bæredygtighedsbarometer – løbende at dokumentere udviklingen og sætte retning på fremtidige indsatsområder. Den langsigtede målsætning er at gøre Danmark til verdens mest bæredygtige produktionsland.

Fase 2 af projektet fokuserer overordnet på tre temaer inden for bæredygtig produktion:

  1. Bestyrelsernes og ledelsernes engagement i bæredygtig produktion
  2. Værdikæder og dataindsamling
  3. Økosystemer og symbioser
     

en innovationsagende – ikke kun en reduktionsagenda

Baselinen peger på, at vi ikke udelukkende kan reducere og effektivisere os til en bæredygtig omstilling af industrien.

Der er behov for innovation, nye teknologier, samarbejde, kompetencer og viden, hvis vi skal lykkes med at afkoble industriens økonomiske vækst fra miljøpåvirkninger og ressourcetræk." Christian Rasmussen, Head of Technology, Innovation Lab 2, Grundfos Holding A/S og formand for projektet Fremtidens Bæredygtige Produktion.

Den 20 . april 2021 præsenterede Industriens Fond og ATV projektet på et fælles webinar.

 

PROJEKTET

Projektnavn:
Fremtidens bæredygtige produktion

Projektejer:
ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Tid:
2020-2022

Støttet med:
3,6 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet ledes af ATV i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af:

Rapport

Industriens Fond og ATV har udviklet en bæredygtighedsbaseline for industrien med fem indikatorer, der skal gøre omstillingen målbar, konkret og operationel.

KONTAKT

Projektejer og kontaktperson
Lia Leffland
Akademidirektør
Akademiet for de Tekniske Videnskaber
41 17 59 59
ll@atv.dk

Projektansvarlig i Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
33 37 62 32
azk@industriensfond.dk