Fremtidens bæredygtige produktion

Projektet vil styrke den bæredygtige- og grønne omstillingen af dansk industri gennem skabelsen af et fælles sprog og en ny indikator-baseline for bæredygtig produktion. 

Den bæredygtige og grønne omstilling af produktionen i Danmark er essentiel for danske virksomheders konkurrenceevne, hvorfor dansk erhvervsliv og industrien også i højere og højere grad søger mod grønne løsninger.  For at skabe den største effekt, er der behov for at samle og skabe et stærkt vidensfundament til at guide retningen af den bæredygtige omstilling af produktionen i Danmark. 

Det vil projektet gøre gennem en afdækning af centrale indikatorer for bæredygtighed i produktionen, samt etableringen af en baseline, der skal give ny viden om hvor industrien er henne i forhold til den bæredygtige omstilling, og hvor der er mulighed for forbedringer. Det glæder naturligvis CO2 udledning, men også andre parametre for bæredygtighed, herunder energiforbrug, affald, vandforbrug og andet. Samtidig vil analysen belyse udfordringerne i industriens samlede værdikæder. 

Det er forventningen, at analysen kan gøre os alle klogere på industriens klima- og miljømæssige indvirkning, samt hvor vi kan sætte ind for at styrke bæredygtigheden i produktionen. Det er i stigende grad centralt for dansk konkurrencekraft. Både i forhold til at udvikle morgendagens bæredygtighedsløsninger, og for at være på forkant med nye krav fra forbrugere og samfund. 

Projektet og analyserne vil blive tæt fulgt af en temagruppe, bestående af repræsentanter fra den bæredygtige omstillings primære drivkræfter, herunder fra uddannelses- og vidensinstitutioner, interesseorganisationer, erhvervslivet m.fl. 

PROJEKTET

Projektnavn:
Fremtidens bæredygtige produktion

Projektejer:
ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Tid:
2020-2021

Støttet med:
0,56 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af ATV i samarbejde med Industriens Fond.

Rapport

Industriens Fond og ATV har udviklet en bæredygtighedsbaseline for industrien med fem indikatorer, der skal gøre omstillingen målbar, konkret og operationel.

KONTAKT

Projektejer og kontaktperson
Lia Leffland
Akademidirektør
Akademiet for de Tekniske Videnskaber
41 17 59 59
ll@atv.dk

Projektansvarlig i Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
33 37 62 32
azk@industriensfond.dk