Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer

Aktiv
Cybersikkerhed

Projektet vil øge opmærksomhed og kompetencer inden for håndtering af cyberkriminalitet i danske bestyrelser og direktioner.

Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt listen over fokusområder hos det danske erhverv i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart. Mange bestyrelser og ledelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og ikke mindst til at kunne træffe den rette beslutning for hvilke handlinger der bedst imødekommer virksomhedens sårbarheder overfor cyberangreb. 

Derfor vil projektet igangsætte et større kompetenceløft hos virksomhedernes øverste ledelser og uddanne bestyrelser og direktioner inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience. Hensigten er at klæde topledelsen bedre på til at forstå, identificere og vurdere cyberrisici og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for dansk erhvervsliv og for samfundet som helhed.

Projektet tager afsæt i allerede udviklede bestyrelsesuddannelser på Copenhagen Business School, hvis undervisning tilpasses og udvides til at indeholde et større fokus på cybersecurity. Derudover vil en række workshops og konferencer hjælpe bestyrelsesmedlemmer med konkrete overvejelser og handlinger, som de kan benytte sig af før, under og efter et cyberangreb.

Målgruppen for projektet er bestyrelser og direktioner til små- og mellemstore virksomheder.

Projektet udføres af Bestyrelsesforeningen i samarbejde med en partnerkreds bestående af CBS Bestyrelsesuddannelserne, Center for Cybersikkerhed, Aalborg Universitet, CBS og Kromann Reumert samt en række underleverandører.

METODE

Projektet består af flere hovedaktiviteter: 

 • Bestyrelsesuddannelserne
  16-dages bestyrelsesuddannelser vil fokusere på cyberrisks.
 • Cybersecurity workshops
  En-dags cyberuddannelse med workshops for bestyrelsesmedlemmer, hvor der fokuseres på cybertrusler og angrebsmetoder.
 • Konferencer
  Der gennemføres konferencer over hele landet for bestyrelser og ledere af 3 timers varighed med cyber som specifikt tema.
 • Vejledninger, anbefalinger og håndbog om cybersecurity til bestyrelse
  Der udarbejdes en række gode råd og vejledninger til bestyrelser og direktioner især rettet mod SMV segmentet.
 • Undervisningsmateriale og cybercases
  Nye cybercases udvikles med afsæt i virkelige hændelser, så undervisningen baseres på realistiske problemstillinger og opnåede erfaringer fra erhvervslivet.

Derudover vil der blive igangsat et forprojekt, der skal undersøge potentialet og mulighederne for etablering af et Cyberrisk simulator træningscenter tilpasset bestyrelserne i små og mellemstore virksomheder.  I den forbindelse har projektet i 2020 modtaget en tillægsbevilling på 350.000 kr. til gennemførelse af blandt andet en række yderligere aktiviteter i forbindelse med forprojektet.

Inden projektets afslutning er det ambitionen at have uddannet op til 4.800 bestyrelsesmedlemmer og haft konferencedeltagelse af op til 4000 bestyrelsesmedlemmer. Dertil skal vejledninger og anbefalinger være nået ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer.

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at løfte viden- og kompetenceniveauet inden for cyber i danske bestyrelser og styrke deres evne forebygge cyberrisks og til at håndtere opstået cyber- og informationssårbarhedskriser. Projektet ambition er at gøre bestyrelser og direktioner blandt de førende internationalt, når det kommer til cyber governance og cyber resilience, og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for dansk erhvervsliv.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer

Projektejer:
Bestyrelsesforeningen

Periode:
2019-2022

Støttet med:
6,76 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Bestyrelsesforeningen i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.

Værktøj

Projektet har udarbejdet en publikation i tre udgaver med værktøjer til hvordan bestyrelser fastlægger en cyberstrategi.

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson
Tom Jacobsgaard
Direktør
Telefon: 40 53 08 03
Mail: tj@bestyrelsesforeningen

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.