Ledere skal lære meget mere om cybersikkerhed

Aktiv
Cybersikkerhed

Danske virksomheder skal øge opmærksomheden på og kompetencerne inden for håndtering af cyberkriminalitet. Det stiller nye krav til bestyrelser og direktioner i dansk erhvervsliv.

Cyber- og informationssikkerhedsrisici står højt listen over fokusområder hos danske virksomheder. Og i takt med at udviklingen af nye digitale forretningsmodeller tager fart, er der derfor behov for en styrkelse af strategiske cyberkompetencer hos ledere i erhvervslivet.

Mange bestyrelser og direktioner mangler nemlig tilstrækkelig viden og kompetence til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici.

Og som konsekvens heraf, kan de ikke træffe den rette beslutning om hvilke handlinger der bedst imødekommer virksomhedens sårbarheder overfor cyberangreb.

Kompetenceløft med fokus på styrkelse af strategiske cyberkompetencer

Derfor er Bestyrelsesforeningen og Industriens Fond gået sammen om at igangsætte et større kompetenceløft hos danske virksomheders øverste ledelser.

I praksis gøres det ved at uddanne bestyrelser og direktioner inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience.

Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer - undervisning

Undervisning

Plenumseancer er et af hovedelementerne på Bestyrelsesforeningens uddannelser.

Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer - gruppesession

Gruppearbejde

Gennem gruppearbejde går kursister fra dansk erhvervsliv i indgreb med konkrete cases og opgaver.

Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer - undervisningen

Ekspertoplæg

Uddannelserne hos Bestyrelsesforeningen bygger også på inddragelse af fageksperter.

Hensigten er at klæde topledelserne bedre på til at forstå, identificere og vurdere cyberrisici og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for de danske virksomheder.

Bygger ovenpå eksisterende uddannelser

Den intensiverede indsats med fokus på styrkelse af strategiske cyberkompetencer tager afsæt i allerede udviklede bestyrelsesuddannelser på Copenhagen Business School, hvor eksisterende undervisning tilpasses og udvides til også at indeholde et større fokus på cybersecurity.

Derudover afholdes en række workshops og konferencer løbende for at hjælpe bestyrelsesmedlemmer med konkrete overvejelser og handlinger, som de kan benytte sig af før, under og efter et cyberangreb.

Konkret gennemføres initiativet om styrkelse af strategiske cyberkompetencer via en række hovedaktiviteter:

 • Bestyrelsesuddannelserne
  16-dages bestyrelsesuddannelser vil fokusere på cyberrisks.
 • Cybersecurity workshops
  En-dags cyberuddannelse med workshops for bestyrelsesmedlemmer, hvor der fokuseres på cybertrusler og angrebsmetoder.
 • Konferencer
  Der gennemføres konferencer over hele landet for bestyrelser og ledere af 3 timers varighed med cyber som specifikt tema.
 • Vejledninger, anbefalinger og håndbog om cybersecurity til bestyrelse
  Der udarbejdes en række gode råd og vejledninger til bestyrelser og direktioner især rettet mod SMV segmentet.
 • Undervisningsmateriale og cybercases
  Nye cybercases udvikles med afsæt i virkelige hændelser, så undervisningen baseres på realistiske problemstillinger og opnåede erfaringer fra erhvervslivet.

Inden projektets afslutning er det ambitionen at have uddannet op til 4.800 bestyrelsesmedlemmer og haft konferencedeltagelse af op til 4.000 bestyrelsesmedlemmer. Dertil skal vejledninger og anbefalinger gerne være nået ud til 20.000 bestyrelsesmedlemmer.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer

Projektejer:
Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S

Periode:
2019-2024

Støttet med:
2019 - 2022: 6,8 mio. kroner
2022 - 2024: 0,6 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Bestyrelsesforeningen i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.

Værktøj

Projektet har udarbejdet vejledninger, anbefalinger og værktøjer til hvordan bestyrelser fastlægger en cyberstrategi.

CYBERINDSATS

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. Læs mere derom her:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Bente Overgaard
Direktør
bo@bestyrelsesforeningen.dk

Kontakt

Malene Stidsen

Programchef, Cybersikkerhed

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.